Lavman Nasıl Yapılır? Lavman Yapma Talimatı

  >>> Lavman Yapma Talimatı <<<

1.0 AMAÇ: Ameliyat öncesi bağırsağı temizlemek, kontrast bir madde kullanarak bağırsağın röntgenini çekmek, endoskopi öncesinde yada şiddetli kabızlık durumlarında, sistemin içine ilaç göndermek, tahriş olmuş bağırsak mukozasını yumuşatmak ve tedavi etmek, vücut ısısını düşürmek, lokal hemorajiyi durdurmak ve portal sistemik ensefolapatiyi azaltmaktır. (Fosfat lavmanı)            2.0 KAPSAM: Lavman uygulamasının amacına uygun yapılmasını kapsar.            Tanımlar:            BOŞALTICI LAVMAN: Rektum ya da alt kolona verilip, feçes ve gazla birlikte, 1–2 dakika içinde dışarı çıkması beklenen bir solüsyondur.            RETANSİYON LAVMAN: Rektum ya da Alt kolona verilip, belirli bir süre orada kalması beklenen solüsyondur.
3.0. SORUMLULAR: Ø  DoktorØ  Ebe/hemşireØ  Sağlık memuru
4.0 UYGULAMA:             a) Lavman aşağıdaki durumlarda kesinlikle uygulanmaz.                        1)Paralitik ileus,                        2)Kolon tıkanmasında,                        3)Musluk suyu ya da sabunlu su lavmanlarının bardak içi basıncı arttırabileceği su entoksikasyonunda, mukozal hasara ve nekroza, hyperkalemiye ve aritmilere neden olabileceği durumlarda,                        4)Kolonun üst segmentinde büyük miktarda sıvı verilmesinin, perforasyon ve hemorajiye neden olabileceği durumlarda,                        5) Gastrointestinal ya da jinekolojik bir ameliyat sonrasında, dikişlerde yırtılabileceği durumlarda (eğer tıbbi izin alınmadı ise),                        6) Kolonun, iltihaplı ya da ülserli bir yapıda olduğu hastalar için düşük basınçlı lavman ve hipertonik tuzlu sulu lavman kullanmak.            b) Hemşire tüm malzemeleri hazırlar.            c) Hastanın rızasını almak ve işbirliği sağlamak için işlem hastaya açıklanır.            d) Hastanın gereksiz yere utanmasını önlemek için mahremiyetine yönelik gerekli önlemler alınır.            e) Hastanın işlemi daha iyi tolere edebilmesi için mesanesini boşaltması sağlanır.            f) Hasta işlem tamamlanmadan lavmanı çıkarma ihtiyacı duyabilir. Bu nedenle sürgü, sürgülü oturak ya da tuvalet kullanıma hazır bulundurulur.g) Sıcaklık barsak mukozasındaki pleksuslar için etkin bir uyarıcı olduğundan lavman içi su dolu bir kaba daldırılarak ısıtılır. Vücut ısısındaki ya da bunun biraz üzerindeki bir lavman barsak mukozasına zarar vermez. Yetişkinler için 40,5 – 43,3 derece olmalıdır. Yağlı retansiyon lavmanları 37,8 derecede ısıtılmalıdır. Çevrenin ısısı, sıvının verilme hızı ve tüpün uzunluğu, relotamdaki sıvının ısısını etkileyecektir.            h) Lavman sıvısının rektuma, geçişini kolaylaştırmak için hastaya istenen pozisyon verilir. Örnek; sol tarafın dizlerini iyice büküp, üstteki bacak alttakinin üstüne konur ve hastanın yatağın ucuna yakın yatması sağlanır. Bu yatış pozisyonunda solüsyonun kolondan akışına yer çekimi yardım eder. Dizlerin bükülmesi lavman cihazının ucunun girişini daha kolay hale getirir.            ı) Kirli yatak çarşaflarının neden olacağı potansiyel enfeksiyonu en aza indirgemek ve lavman sıvısının erken dönemde dışarı çıkması durumunda hastanın ıslanmasını önlemek için hastanın altına tek kullanımlık inkontinans pedi verilir.            i) Tek kullanımlık önlük giyilir.            j) Çapraz enfeksiyonu önlemek için eller el yıkama talimatına göre yıkanır.            k) Yüzeyin sürtünmesini ve rektal mukoza travmasını önlemek için spanca jel sürülür ve lavman cihazının ucu kaygan hale getirilir.            l) Kolona hava girmesi, kolon duvarlarının gerilmesine yol açarak hastanın gereksiz yere rahatsız olmasını önlemek için fazla hava dışarı çıkarılır. Kaygan tüp anal kanala yavaşça yerleştirilir. Böylece barsak duvarı spazmı en aza indirgenir. Bağırsağın boşalması isteniyorsa az miktarda hava verilebilir. Artan peristaltizme bağlı olarak boşaltım daha etkili olacaktır.            m) Cihazın ucu 10-12 cm derinliğe kadar itilir, böylece cihazın ucu rektuma kadar ulaşmış olur.            n) Artan peristaltizmi önlemek ve barsak duvarlarına az basınç uygulamak için retansiyon lavman sıvısı yavaş yavaş verilir. Doktor istemine göre yatak ucu 45 derecelik bir eğimle kaldırılmış olursa, lavmanın yer çekimi nedeniyle sistem içinde kalması sağlanır.            o) Eğer boşaltıcı lavman uygulanıyorsa geri akıntısını önlemek için, paketi alttan üstüne doğru kıvrılır ve sıvı yavaş yavaş verilir. Bu işleme solüsyon tamamen boşalıncaya kadar devam edilir.            ö) Rektuma hava girmesini önlemek için, sıvı tamamen boşalmadan önce tüp klemplenmelidir.            p) Rektumun boşaltma reflekslerini başlatmamak için lavman cihazının ucu yavaş yavaş çıkartılır.            r) Hastayı rahatlatmak, tahrişi ve enfeksiyonu önlemek için hastanın perianal bölgesi spançla temizlenir.            s) Hastaya 15 dakika süre ile lavman sıvısını içinde tuttuktan sonra boşaltması söylenir.            ş) Enfeksiyonu önlemek için kullanılan ekipman dışarı çıkarılır ve atılır.            t) Eller el yıkama talimatına göre yıkanır.            u) Hastanın bağırsak fonksiyonlarını izleyebilmek için lavmanın yapıldığı hasta üzerindeki etkileri ( feçesin rengi, yoğunluğu, içeriği ve miktarı) hemşire gözlem formuna kayıt edilir.
5.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR : Ø  Hasta Dosyası                

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

Konuyla ilgili aramalar: lavman uygulama talimatı, lavman nasıl yapılır , lavman yapma talimatı , yapılışı , uygulanışı

–> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <–

Lavman Yapma Talimatını İndir  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver