laparoskopi ameliyatı nedir-laparoskopik ameliyat fiyatları-laparaskopi izle Hakkında Bilgi

Aşağıda laparoskopi ameliyatı nedir-laparoskopik ameliyat fiyatları-laparaskopi izle ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

laparoskopi ameliyatı nedir-laparoskopik ameliyat fiyatları-laparaskopi izle

LAPAROSKOPİ’NİN TARİHÇESİ

Laparoskopinin türkçe karşılığı karın içinin gözlenmesidir. Tıpta ilk önceleri karın içi hastalıkların tanısı amacı ile 1910′lu yıllarda kullanılmaya başlamıştır. İlk laparoskoplar özel optik özelliği olan boruların karın duvarında açılan bir delikten içeri sokularak direkt gözle izlenmesi temeline dayalıdır. Önceleri tanı amacıyla kullanılan laparoskopi daha sonra uzun yıllar karaciğer biopsisi, kadınlarda tuba ligasyonu (tüp bağlanması) gibi basit girişimler için kullanılmıştır. Laparoskopik Cerrahinin gelişimi video teknolojisinin gelişmesi ile video ve laparoskop’un birlikte kullanılması sonucu videolaparoskopinin 1980′lerdeki doğuşunu ve geliştirilmesini takip etmiştir. Laparoskopik Safra kesesi ameliyatı ilk kez 1987′de Fransa’da gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde laparoskopik safra kesesi ameliyatları 1989 yılından bu yana yapılmaktadır.

VİDEOLAPAROSKOPİ NEDİR?

Videolaparoskopi özde kapalı sistem TV yayını ile aynıdır. Sistemi oluşturan parçalar Teleskop adı verilen bir optik boru , bunun ucuna takılan bir kamera, kameradan görüntüyü ana kamera ünitesi üzerinden monitöre aktaran kablodan oluşur. Bu sisteme ek olarak teleskop önünün aydınlanmasını sağlayan ışık kaynağı ve kaynaktan ışığı teleskopa taşıyan özel bir kablo mevcuttur.

Bu sistem sayesinde karın duvarına açılan 1 cm’lik bir delikten karına sokulan teleskop ile karın içi yaklaşık 30 kat daha büyük olarak TV monitöründen izlenebilmektedir.

ViDEO-LAPAROSKOPİK CERRAHİ (VLC) GİRİŞİMLER NASIL YAPILIR?

VLC Girişimlerde önce hemen göbek yanından yapılan yaklaşık 1 cm’lik cilt kesisinden sonra özel bir iğne ile karın boşluğuna girilerek karın CO2 gazı ile şişirilip daha sonra iğne çıkarılıp, karına içinden teleskopun geçebileceği 1cm çapında özel bir boru takılır.(Trokar) Buradan girilen teleskopla karın içi gözlenirken yapılacak cerrahi girişimin türüne göre çeşitli noktalardan gerekli kalınlıklarda (0.5,1,1.2cm) kullanılacak özel cerrahi aletlerin karın içine sokulabilmesine olanak sağlayan ek trokarlar girilir. VLC girişim TV monitöründen izleyerek bu trokarlardan girilen özel aletler yardımı ile gerçekleştirilir.

Videolaparoskopik fıtık ameliyatlarının bir kısmında girişimin yapıldığı alan karınzarı (Periton) ile karın duvarı arasındaki alan (Retroperitoneal Alan)’dır. Bu alanda da benzer şekilde cerrahi girişim uygulanabilir.

VİDEO-LAPAROSKOPiK YÖNTEMLE GENEL CERRAHi’DE HANGİ AMELİYATLAR YAPILABİLİR ?

Günümüzde VL yöntem ile karın içi ameliyatların tamama yakını gerçekleştirilebilmektedir. Ancak tüm dünyada kabul görmüş ve teknik özellikleri tam olarak belirlenmiş olan ameliyat kolesistektomi (Safra Kesesi’nin çıkarılması) ameliyatıdır. Bunun dışında giderek teknik özellikleri belirlenmekte olan kasık fıtığı ameliyatı, apandektomi (apandisit ameliyatı), Hiatal herni (Mide fıtığı) ameliyatı ile Vagotomi (Ülser için mide sinirlerinin kesilmesi) ameliyatları da giderek yaygınlaşmaktadır.

VİDEO-LAPAROSKOPİK SAFRA KESESi AMELİYATI

Videolaparoskopik safra kesesi ameliyatı günümüzde son derece başarılı olarak uygulanmaktadır. Safra kesesi ameliyatları % 95′in üzerinde bir oranla laparoskopik olarak tamamlanmaktadır. Bu hastalar ameliyatın ertesi günü taburcu edilebilmekte, çok kısa sürede (yaklaşık 1 hafta içinde) normal yaşamlarına dönebilmektedirler. Laparoskopik safra kesesi ameliyatı sonrası hastanın karnında 2 adet 1 cm’lik 2 adet de 1/2 cm’lik yara izi kalmaktadır. Ancak bazı hastalarda ameliyatın klasik açık yönteme çevrilmesi gerekebilmektedir. Açık yönteme dönülmesinde hasta açısından önceden laparoskopik yöntemle başlanmış olmasının hiç bir sakıncası yoktur.

Bütün dünyada kabul edildiği üzere laparoskopik yöntem bütün hastalarda mutlaka uygulanması gereken ilk yöntemdir. Bu yöntemle ameliyat tamamlanamasa bile açık yöntem her zaman kullanılabilecek bir seçenektir.

Bu nedenle hastalarımız gerektiğinde klasik yönteme dönülebileceğini ameliyat öncesinden bilmelidirler.

VİDEOLAPAROSKOPİK YÖNTEM HER HASTAYA UYGULANABİLİR Mİ?

KENDİNE ÖZEL KOMPLİKASYONLARI NELERDİR?

Günümüzde VL yöntem; ileri derece kalp-akciğer yetmezliği olan hastalarda (karın şişince solunum ve dolaşım bozukluğunu artırabileceğinden), Barsak tıkanıklığının olduğu hastaların bir kısmında (karında yeterli görüş sağlanamadığından ve barsak yaralanması riski olduğundan), Karın zarı iltihabı (peritonit) olan hastalarda , ve karın içi ileri derece yapışıklık bulunan hastalarda uygulanmamaktadır. Bunun dışında burada saymadığımız çok ender bulunan bir takım özel haller dışında bütün hastalarda VL yöntem uygulanabilmektedir. Tekniğin açık yöntemde karşılaşılabilecek komplikasyonlar dışında çok ender olarak görülebilen gaz embolisi, iğne ve trokarların  girişi sırasında karın içi organların yaralanması gibi özgün komplikasyonları vardır.

VİDEO-LAPAROSKOPiK AMELİYATLARIN AVANTAJLARI NELERDİR ?

VLC girişimlerde en önemli avantaj karın duvarındaki yaranın çok küçük olması nedeniyle hastanın çok daha az ağrı duyması dolayısı ile erkenden (anestezi etkisi kaybolduktan sonra) ayağa kalkabilmesi, ve ameliyat yarasında sonradan fıtık olması olasılığının hemen hemen olmamasıdır. Bu hastalarda bir diğer özellik; barsak hareketleri de daha erken normale döndüğünden erkenden ağızdan beslenmeye geçilebilmesidir. Bütün bunların sonucunda hastalarda iyileşme dönemi kısalmakta hastalar ertesi gün taburcu olduktan sonra günlük yaşamlarına birkaç gün içinde dönebilmektedirler. Ayrıca 30 kat büyütülmüş bir görüntüde hassas aletler yardımı ile ameliyat gerçekleştirildiğinden klasik açık yönteme göre hem hasta hem de cerrah yönünden avantaj sağlamaktadır. Bu tekniğin bir diğer avantajı estetik açıdan çok iyi sonuç vermesidir.(Hastanın karnında hemen hemen hiç iz kalmamaktadır.) Aynı zamanda bu yöntemde ameliyat süresi de açık yönteme göre daha da kısalmaktadır.

VİDEO-LAPAROSKOPiK AMELİYATLAR GERÇEKTEN KANSIZ AMELiYAT MIDIR ?

Kansız ameliyat adı VLC girişimler için ülkemizde ilk dönemlerde kullanılmış şanssız bir isimdir. Biraz medyanın popüler yaklaşımı biraz da biz cerrahların bu yeni tekniğin büyüsüne kapılarak kullandığı bu isim yanlış anlamalara yol açmakta hastayı yapılacak girişimi olduğundan daha önemsiz görmeye itmektedir. şüphesiz ki 30 kat büyük ortamda daha hassas aletler kullanılmaktadır ancak unutulmaması gereken en önemli nokta karın içinde gerçekleştirilen işlem hemen hemen klasik açık yöntemdekinin aynıdır. Bu yöntemin temelde en önemli özelliği karın duvarı bütünlüğünün bozulmadan karın içinde ameliyatın gerçekleştirilebilmesidir.

APANDİSiT YADA ŞÜPHELİ KARIN AĞRILARINDA VİDEOLAPAROSKOPiK YÖNTEMİN YERi VAR MIDIR?

VL yöntemin bir diğer yaygın kullanım alanı olan şüpheli karın hastalıklarında yanlızca küçük bir cm’lik bir kesi ile karın içi doğrudan gözlenerek tanı konulması mümkün olmaktadır. Bu sayede yalnızca tanı konulmakla kalmayıp uygun hastalarda apandektomi, on iki parmak bağırsağı ülserinin delinmesi, vb. ameliyatlar da konulacak ek trokarlar yardımı ile aynı seansta başarı ile gerçekleştirilebilmektedir.

VİDEOLAPAROSKOPİK YÖNTEM PAHALI MIDIR?

VL Yöntemde ilk yıllarda kullanılan özel aletlerin bir kullanımlık olması nedeni ile pahalı bir tedavi yöntemi idi. Günümüzde kullanılan aletlerin tekrar kullanılabilir şekilde yapılması sonucu maliyet belirgin derecede düşmüş, klasik yönteme göre yaklaşık olarak % 20 daha fazla maliyet oluşturmaktadır. Bu fark da kısa hastanede yatış süresi ve iş gücü kaybının azaltılması ile ortadan kalktığı gibi gerçek maliyet açısından değerlendirildiğinde daha ucuz bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

SONUÇ OLARAK;

Video-laparoskopik yöntem Cerrahide çağımızın en önemli gelişmesidir.

Bu yöntem sayesinde hastalar daha az ağrı duymakta, daha çabuk bir iyileşme göstermekte, çok kısa sürede ayağa kalkıp yine çok kısa bir süre sonra günlük işlerine dönebilmektedirler. Bütün bunların yanı sıra estetik açıdan da mükemmel bir sonuç alınmaktadır. Özellikle safra kesesi ameliyatlarında, mide fıtığı ameliyatlarında ve karın içi bazı hastalıkların tanısında tartışılmaz üstünlükleri nedeniyle hastalar için mutlak olarak ilk seçenek olmalıdır.

laparoskopi ameliyatı, laparoskopi ameliyatı izle, laparoskopi fiyatları, laparoskopi nedir, laparoskopi olanlar, laparoskopi sonrası, laparoskopi video, laparoskopik, laparoskopik kolesistektomi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver