KURAN’DAKİ TÜM SURELERİN LİSTESİ MP3-KURANDA SESLİ SÛRELERİ DİNLE Hakkında Bilgi

Aşağıda KURAN’DAKİ TÜM SURELERİN LİSTESİ MP3-KURANDA SESLİ SÛRELERİ DİNLE ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

KURAN’DAKİ TÜM SURELERİN LİSTESİ MP3-KURANDA SESLİ SÛRELERİ DİNLE

NO
SURE ADI
Dinle

1
FÂTİHA SÛRESİ

2
BAKARA SÛRESİ

3
ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

4
NİSÂ SÛRESİ

5
MÂİDE SÛRESİ

6
EN’ÂM SÛRESİ

7
A’RÂF SÛRESİ

8
ENFÂL SÛRESİ

9
TEVBE SÛRESİ

10
YÛNUS SÛRESİ

11
HÛD SÛRESİ

12
YÛSUF SÛRESİ

13
RA’D SÛRESİ

14
İBRÂHİM SÛRESİ

15
HİCR SÛRESİ

16
NAHL SÛRESİ

17
İSRÂ SÛRESİ

18
KEHF SÛRESİ

19
MERYEM SÛRESİ

20
TÂ HÂ SÛRESİ

21
ENBİYÂ SÛRESİ

22
HAC SÛRESİ

23
MÜ’MİNÛN SÛRESİ

24
NÛR SÛRESİ

25
FURKÂN SÛRESİ

26
ŞU’ARÂ SÛRESİ

27
NEML SÛRESİ

28
KASAS SÛRESİ

29
ANKEBÛT SÛRESİ

30
RÛM SÛRESİ

31
LOKMÂN SÛRESİ

32
SECDE SÛRESİ

33
AHZÂB SÛRESİ

34
SEBE’ SÛRESİ

35
FÂTIR SÛRESİ

36
YÂSÎN SÛRESİ

37
SÂFFÂT SÛRESİ

38
SÂD SÛRESİ

39
ZÜMER SÛRESİ

40
MÜ’MİN SÛRESİ

41
FUSSİLET SÛRESİ

42
ŞÛRÂ SÛRESİ

43
ZUHRUF SÛRESİ

44
DUHÂN SÛRESİ

45
CÂSİYE SÛRESİ

46
AHKÂF SÛRESİ

47
MUHAMMED SÛRESİ

48
FETİH SÛRESİ

49
HUCURÂT SÛRESİ

50
KÂF SÛRESİ

51
ZÂRİYÂT SÛRESİ

52
TÛR SÛRESİ

53
NECM SÛRESİ

54
KAMER SÛRESİ

55
RAHMÂN SÛRESİ

56
VÂKI’A SÛRESİ

57
HADÎD SÛRESİ

58
MÜCÂDELE SÛRESİ

59
HAŞR SÛRESİ

60
MÜMTEHİNE SÛRESİ

61
SAFF SÛRESİ

62
CUM’A SÛRESİ

63
MÜNÂFİKÛN SÛRESİ

64
TEĞÂBUN SÛRESİ

65
TALÂK SÛRESİ

66
TAHRÎM SÛRESİ

67
MÜLK SÛRESİ

68
KALEM SÛRESİ

69
HÂKKA SÛRESİ

70
ME’ÂRİC SÛRESİ

71
NÛH SÛRESİ

72
CİN SÛRESİ

73
MÜZZEMMİL SÛRESİ

74
MÜDDESSİR SÛRESİ

75
KIYÂME SÛRESİ

76
İNSAN SÛRESİ

77
MÜRSELÂT SÛRESİ

78
NEBE’ SÛRESİ

79
NÂZİ’ÂT SÛRESİ

80
ABESE SÛRESİ

81
TEKVÎR SÛRESİ

82
İNFİTÂR SÛRESİ

83
MUTAFFİFÎN SÛRESİ

84
İNŞİKÂK SÛRESİ

85
BÜRÛC SÛRESİ

86
TÂRIK SÛRESİ

87
A’LÂ SÛRESİ

88
ĞÂŞİYE SÛRESİ

89
FECR SÛRESİ

90
BELED SÛRESİ

91
ŞEMS SÛRESİ

92
LEYL SÛRESİ

93
DUHÂ SÛRESİ

94
İNŞİRÂH SÛRESİ

95
TÎN SÛRESİ

96
ALÂK SÛRESİ

97
KADR SÛRESİ

98
BEYYİNE SÛRESİ

99
ZİLZÂL SÛRESİ

100
ÂDİYÂT SÛRESİ

101
KÂRİ’A SÛRESİ

102
TEKÂSÜR SÛRESİ

103
ASR SÛRESİ

104
HÜMEZE SÛRESİ

105
FÎL SÛRESİ

106
KUREYŞ SÛRESİ

107
MÂ’ÛN SÛRESİ

108
KEVSER SÛRESİ

109
KÂFİRÛN SÛRESİ

110
NASR SÛRESİ

111
TEBBET SÛRESİ

112
İHLÂS SÛRESİ

113
FELÂK SÛRESİ

114
NÂS SÛRESİ

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. harfiyle başlayan sureler süreler, namaz süreleri sureleri

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver