Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Nedir Hakkında Bilgi

Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Nedir

Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Nedir, Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Ne Anlama Gelir, Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Ne Demektir, Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Anlamı

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:
“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir.

Hadis-i Şerif [Müslim, Müsâfirîn 252]

▬ Nevvâs İbni Sem’ân radıyallahu anh şöyle dedi:
Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:
“Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kur’an’ın önünde Bakara ve Âl–i İmrân sûreleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar” buyururken işittim

Hadis-i Şerif [ Müslim, Müsâfirîn 253]

▬ Osmân İbni Affân radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”

Hadis-i Şerif [Buhârî, Fezâilü’l–Kur’ân 21]

▬ Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kur’an’ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkâr meleklerle beraberdir. Kur’an’ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.”

Hadis-i Şerif [Buhârî, Tevhîd 52]

▬ İbni Mes’ûd radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kim Kur’ân–ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.”

Hadis-i Şerif [Tirmizî, Fezâilü’l–Kur’ân 16.]

▬ İbni Abbâs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”

Hadis-i Şerif [Tirmizî, Fazâilü’l–Kur’ân 18]

▬ Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi burada da tertîl ile oku. Şüphesiz senin merteben, okuduğun âyetin son noktasındadır.”

Hadis-i Şerif [Ebû Dâvûd, Vitr 20]

▬ Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:
“ALLAH, güzel sesli bir peygamberin, Kur’an’ı tegannî ile yüksek sesle okumasından hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır” buyururken işittim, demiştir

Hadis-i Şerif [Buhârî, Fezâilü’l–Kur’ân 19; Tevhîd 32]

▬ Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bir cemaat ALLAH’ın evlerinden bir evde toplanır, ALLAH’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekînet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. ALLAH Teâlâ da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.”

Hadis-i Şerif [Müslim, Zikr 38]

▬ İbni Ömer radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Kur’an hâfızı, bağlı devenin sâhibine benzer. Deve sahibi devesini sürekli gözetirse elinde tutar. Eğer onunla ilgilenmezse kaçıp gider.”

Hadis-i Şerif [Buhârî, Fezâilü’l–Kur’ân 23]

Konu ile ilgili aramalar: Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti Nedir Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti ödev ara Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti kelime anlamı Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti sözlükte ara Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti ansiklopedi bilgi bankası ara Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti ne demek Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti neye denir

Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver