Kunut Duası ve Anlamları Kunut Duası Nedir Kunut Duaları ve Anlamları

Kunut Duaları ve Anlamları,

 

Kunut Duası Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

İbadet, taat, huşû, kıyam, sükût, dua.

Terim olarak; yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır.

Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sûre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavât getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Ebû Hanîfe’ye göre vacib, Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise sünnettir.

Kunut Duaları ve Anlamları ;

 

Okunuşu:

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı:

Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Okunuşu: 

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes’a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Anlamı: 

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

 

kunut duası hakkında bilgi, kunut duası

Etiketler: :
kunut duaları hakkında bilgiler, kunut duaları hakkında bilgi, kunut duası ile ilgili bilgiler, kunut duası hakkında bilgi, kunut duaları ile ilgili bilgiler, kunut duaları hakkında bilgile, kunut duaları hakkında kısa bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver