Kulak ağrısı nedir?


Kulak Ağrısı

Kulak ağrısı karmaşık bir konudur­. Ba­sit bir nedeni olabileceği gibi hayati sorunlar­la da karşılaşabilinir. O nedenle Kulak Burun Boğaz hekiminin muayene etmesi yanlış teda­vi ve gereksiz müdahalelerin önünü keser. Kulak ağrısı nedenlerini iki grupta toplayabi­liriz.

Sponsorlu Bağlantılar

A) KULAĞA AİT NEDENLER
1) Kulak enfeksiyonları. Bunların başın­da yüzücü kulağı denen dış kulak yolu iltihabı (eksternal otit) gelmektedir. Havuz,deniz, kaplıca vs gibi yerlerde hijye­nik olmayan ortamlar dış kulak yolu iltihabına zemin hazırlar. Kulak içini fazla kurcalayan ve kaşıyan şahıslarda yaygındır.Beraberinde ku­lak kaşıntısıyla seyreden mantar enfeksiyonu da olabilir. Tedavisinde enfeksiyon hangi aşamada ise ona göre davranı­lır. Lokal tedavi yapılır. Tedavisi birkaç gün sürer, bu süreç de ağrılıdır. Bir diğer ağrı ne­deni orta kulak iltihabıdır. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından son­ra daha sık görülür. Genel­likle bir gece boyu süren çocuğu ağlatacak tarzda ağrı olur. Küçük çocukların yatarak ve özel­likle biberonla beslenmesi de bir nedendir. Teda­vide uygun ilaçlar (antibiyotik, burun damlası,dekonjestan) verilir. Or­ta kulak iltihabı kronikleşmişse kulak zarı delik ve akıntı­lı demektir. Bu iltihabi akıntı da ku­lakta ağrıya neden olur. Daha çok erişkinlerde gö­rülür. Tedavisi cerrahidir. Kulak zarını etkileyen ve mirinjit adı veri­len viral enfeksi­yon da ağrıya neden olur. Yüz felci yapan viral hastalıklar da kulak yolunda ve çevresinde ağrılı içi sıvı dolu kesecikler meydana getirebilirler. Bun­ların dışında yine virüslerin neden olduğu grip, kızamık, kızamıkçık gibi hastalıklar kulak ağrısına sebep olabilir.
2) Kulak travmala­rı bir diğer ağrı nedenidir. Kulağa alı­nan darbeler arasında vurma, çarpma gibi nedenler sık görülür. Bunun yanında basınç travması (irtifa değişikleri, su al­tı), donma, yanma gibi nedenler de ağrıya neden olabilir.
3) Östaki tüpü problem­leri. Bunlar arasında en yaygın olan östaki tüpü fonk­siyon bozukluğudur. Çeşitli nedenlerden dolayı kapalı olan östaki tü­pü kulak ağrısına neden olabilir.
4) Kulak kiri.Özellikle banyo son­rası su alıp şişebilir ve ağrıya neden olabilir.
5) Kulağa kaçan yaban­cı cisimler.

B) KULAK DIŞI NEDENLERİ (­Yansıyan ağrılar)
Bu tip ağrılarda kulakta bir patolojik du­rum olmamasına karşın ortak duyu sinirleri nedeniyle başka bir yerdeki problem kulak ağrısı şeklinde ortaya çıkabi­lir. Aslında kulakta hiçbir sorun yok­tur.
1) Boğaz ve boyun enfeksiyonları. En sık bademcik iltihabı ve farenjit nede­niyle kulak ağrısı görülür. Boyun, yutak, yemek borusu ve gırtlak enfeksiyonları da aynı etkiyi yapar.
2) Boğaz ve bo­yun organlarının(yukarda adı geçen) kanserleri kanserleri.
3) Çene eklemi hastalık­ları
4) Sinüzit ve yüz enfeksiyonları, kanser­leri.

Prof.Dr.Can KOÇ

Konuyla ilgili aramalar: kulak ağrısı neden olur , kulak ağrısının nedenleri , kulak ağrıları , kulak ağrıması

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver