KPSS Program Geliştirme Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: KPSS Program Geliştirme Ders Notu, KPSS Program Geliştirme Konu Anlatımı, KPSS Program Geliştirme Konu Özeti, Program geliştirmenin tarihsel temelleri

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada KPSS Program Geliştirme Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Eğitim: Eğitim: kişinin davranışlarında, öğrenme ve yaşantılar sonucu istendik davranış geliştirme sürecidir. Kişi davranışlarının büyük bir bölümünü, çevresiyle etkileşim sonucu kazanır. Yani eğitim, seçilmiş ve kontrollü bir çevre içinde, bireyleri belli amaçlara göre yetiştirmektir.

Program geliştirme: Eğitim programlarının tasarlanması, sınanması, değerlendirilmesi ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmesidir. Program düzenlenmesi durağan değil süreklilik isteyen çalışmalardır. Program geliştirme okul içinde ve dışında millî eğitimin ve okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tasarlanmış etkinliklerin uygun araç gereçle rin geliştirilmesine yönelik koordine çabaların tümüdür. Bilimsel ve çağdaş program geliştirme uzmanlık ve ekip çalışmasını geliştirir. Bu ekipte program geliştirme ile ölçme ve değerlendirme uzmanı, eğitim felsefecisi, eğitim psikologu, eğitim ekonomisti, eğitim sosyologu, eğitim teknoloğu, bilim uzmanı ve öğretmen bulunur.

Eğitim programı: Bir eğitim kurumunda, öğrencilere önceden hedeflenen davranışları kazandırabilmek için yapılan eğitsel etkinliklerin tümüdür. Bireye okul içi ve okul dışı gerçekleştirilmesi istenen plânlanmış, eğitsel etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak da tanımlanabilir.

öğretim programı: Okulun hedeflerine bağlı olarak, öğrencinin gereksinimlerini karşılaması, yeteneklerini geliştirmesi ve davranışlarını istenen yönde değiştirmesi için yapılan plânlama çalışmalarıdır. Öğretim programı öğrencilerden beklenen öğren meyi oluşturabilmek için plânlanmış etkinliklerin bütünü olarak açıklanabilir.

Öğretim programı: Bir dersin özel hedeflerini ve özel hedeflere ulaşmak için izlenecek öğretme öğrenme etkinliklerinin amaca yönelik bir sıra ve düzen içinde veren kaynaktır. Programın düzenlenip planlanması sırasında sınıf içinde her bir öğrenme öğretme sürecinin incelenmesi, programın geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bir eğitim programı öğrenciye öğretilecek olan ilgili dersleri içermektedir. Bir öğretim programı beli bir öğrenci grubuna nelerin hangi sıra ile uygulanacağını gösteren plândır.

Program geliştirmenin tarihsel temelleri:
Son yıllarda geleneksel ve sübjektif yargılara dayalı bir tutumdan, bilimsel araştırmaya dayalı, insan davranışlarının temellerini araştıran ve bu davranışları geliştiren bir tutum benimsenmiştir.
Program geliştirme çabalan 19. yy.ın başlarından başlayarak deneysel araştırma yöntemlerinin gelişmesiyle Avrupa ve Amerika’da hız kazanmıştır. Bütün ülkeler eğitim politikasını uygulamaya dönüştüren politikaları benimsememişlerdir. Ülkemizde program geliştirme çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir.

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: KPSS Program Geliştirme
Dosya Boyutu/Türü: 22.4 KB/ Word
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver