KPSS Öğrenme Kuramları Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: KPSS Eğitim Bilimleri Öğrenme Kuramları, KPSS Öğrenme Kuramları Ders Notu, KPSS Öğrenme Kuramları Konu Anlatımı, KPSS Öğrenme Kuramları Konu Özeti, Öğrenme Kuramları

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada KPSS Öğrenme Kuramları Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

ÖĞRENME KURAMLARI
Öğrenmeyi açıklayan kuramlar şu başlıklarda toplanabilir.
• Bağlaşımcı kuram
• Geştalt kuram (bilişsel alan)
• Güdüleme, kişilik, toplumsal ağırlıklı kuramı
• Bilgi işlem kuramı.

1. Bağlaşıma kuram: Temsilcileri Pavlov, Torndike, Skinner’dir. Bu kurama göre öğrenme uyarım + davranım arasında bağ kurmadır.

a. Yaparak yaşayarak öğrenme
b. Tekrar
c. Pekiştirme
ç. Güdüleme
d. Kazanılan davranımlar farklı durumlar-
da kullanılmalıdır.

Thorndike’nin öğrenme ilkeleri şunlardır:

Etki ilkesi:Öğrenmede ödül cezadan daha etkilidir.

Alıştırma ilkesi: Ezber yerine tekrar yapmalıdır.

Anlama ilkesi: Öğrenme için hazırlıklı olmak etkilidir.

2. Gestaltçı kuram: Temsilcileri W. Köhler ve Kaffka Ausubel’dir.

öğrenme: zekâ + güdüleme + transfer

İlkeleri şunlardır:

a. İçeriğin tutarlı olması
b. Konunun basitten karmaşığa doğru sıralanması
c. Anlayarak – kavrayarak öğrenme
ç. Öğrenilen bilgileri uygulama
d. Öğrenciye eksik ve hatalarını bildirme
e. Öğrenciyi hedeften haberdar etme

3. Güdüleme kişilik, toplumsal, psikolojik ağırlıklı kuram: Temsilcileri Piaget, M. Müller’dir.

öğrenme: yetenek + biyolojik kültür + gelişim + toplum kültürü + güdülenme + ilgi + öğrenme ortamıdır.

İlkeleri şunlardır:

a. Açıklama
b. Güdüleme
c. Uygulama
ç. Değerlendirme

4. Bilgi işlem süreci kuramı: Öncüleri Allen Nevel, A. Simon’dur.

İşlem süreci: girdiler + işlemler + çıktılar
+ dönüt’ten oluşur.
Bu görüşe göre öğretilen her davranış insan zihninde sekiz aşamadan geçerek oluşur. Bunlar; güdüleme, farkına varma, kazanma, kollama, hatırlama, genelleme, davranma ve pekiştirmedir.

Öğretme ortamında şu sıra izlenmelidir:

a. Dikkat çekme
b. Öğrenciyi hedeften haberdar etme
c. Ön öğrenmenin hatırlatılması
ç. Araç – gerecin sağlanması
d. Rehberlik
e. Davranışın gözlenmesi
f. Dönüt verme (hataları, eksikleri bildirme)
g. Değerlendirme
h. Tekrar ve uygulama

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: KPSS Öğrenme Kuramları
Dosya Boyutu/Türü: 22.4 KB/ Word
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver