KPSS Eğitim Programları Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Eğitim programlarının Millî Eğitim sistemindeki yeri ve işlevi, Eğitimde program hiyerarşisi, KPSS Eğitim Programları Ders Notu, KPSS Eğitim Programları Konu Anlatımı, KPSS Program Geliştirme Eğitim Programları, KPSS Program geliştirme kavramı

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada KPSS Eğitim Programları Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

1. Eğitim programlarının Millî Eğitim sistemindeki yeri ve işlevi

Ülkemizde Millî Eğitim politikası merkezde oluşturulmaktadır. Eğitimle ilgili yasalar, yönetmelikler, eğitim programları ve bilumum kararlar merkezden uygulama yerine aktarılmaktadır. Eğitim programları, eğitilenlerin davranış standartlarından, öğrenme ve öğretim etkinliklerine değin, çalışmalara kılavuz etmekte ve bir aracı rol oynamaktadır.
Temel amaç, Millî Eğitim politikasının programlar yolu ile uygulamaya dönüştürülmesidir Türk Ulusunun birlik ve bütünlük içinde kalkınmasına dayanan Millî Eğitim politikasının, ülkenin en uzak köşesine kadar yayılması ve gerçekleşmesinde program ar köprü rolü oynamaktadır. Eğitim kurumu, programların uygulanmasındaki sorunları merkeze yansıttıkça gereken durumlarda yani uygulamalara gidilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı devletin eğitim politikası doğrultusunda, araştırma ve geliştirmeye yön çizecek projeleri oluşturur. İl Millî Eğitim Müdürlükleri bu projelerin uygulanmasında öncülük eder. Okullar ise bu projeleri gerçekleştirecek kurumlardır. İşlevleri, öğretim etkinliklerini en etkili biçimde geliştirmektedir. Bu düzen şöyle gösterilebilir:

Millî Eğitim Bakanlığı

“araştırma geliştirme projeleri” İl Millî Eğitim Müdürlüğü
“projelerin il çapında uygulanması” Okul
“öğretim programlarını geliştirmek üzere araştırmalara kaynaklık”

2. Eğitimde program hiyerarşisi

Eğitim programı: bir eğitim kurumunun, çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı Millî Eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleşmesine dönük tüm etkinlikleri kapsar. Öğretim, ders dışı etkinlikleri, özel günlerin kutlanması, geziler, kısa kurslar, rehberlik, sağlık vb. hizmetler ve fonksiyonlar bu çerçeve içine girer.

Eğitim programı içinde öğretim programı

bilgi ve becerinin, donanımın plânlı bir biçimde kazandırılmasına dönük bir programdır. Konunun şematik görünümü aşağıdadır:

• Eğitim programı
• Öğretim programı
• Ders programı
• Ünite programı
• Konu plânı
Böyle bir hiyerarşide her bir program, bir üst programlama, amaçlar ve içerik yönünden ilişkili olduğundan birbirinin kapsamına girer.

3. Program geliştirme kavramı

Program kategorileri; öğretmen eline verilmiş materyallerle ilgilidir. Bu programda;
a. Öğrenme koşullan gerçekleştirilir.
b. Öğrencilerin yaşantıları geliştirilir.
c. Öğretim olanakları zaman, mekân, araçlar ve gereçler açısından geliştirilir.
ç. Öğretmenler ve diğer ilgililer eğitim ve değerlendirme gibi konularda bilgilendirilir.
d. Eğitim amaçlarının gerçekleşmesi için ilgililerin istekli hâle gelmesine çalışılır.

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: KPSS Eğitim Programları
Dosya Boyutu/Türü: 21.6 KB/ Word
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver