Korpulmonale nedir? Korpulmonale tanı ve tedavisi Hakkında Bilgi

Korpulmonale Nedir
Tanım
Korpulmonale akciğer ve akciğer damarlarının hastalığı ya da kronik ventilasyon sonucu ikin­cil olarak ortaya çıkan sağ ventrikülün yetmezliğidir. Akut ya da kronik olarak ortaya çıkabilir.
Korpulmonale Nedenleri
Pulmoner fibro­sis, pnömokonyoz gibi akciğer damarlarındaki rest-
rüktif bir olay.
Kronik bronşit
Amfizem
Bronşial astım
Belirtiler
Klinik bulgular genellikle sağ ventrikül yetmezliği gelişince belirgi­nleşir.
Hiperventilasyon Senkop, şok Anjinal ağrı
Kronik prodüktif bir öksürük Dispne Siyanoz
Halsizlik, kuvvetsizlik Çomak parmak
Karnın sağ üst kadranında ağrı, hepatomegali. Alt ekstremitelerde ödem. Polisitemi ve hemato­kritte artma görülür.
Tanı
Klinik muayene
Elektrokardiyografi
Radyolojik ince­leme
Gerekirse sağ kalp kateterizasyonu
Kan gazlarının incelenmesi ile konur
Korpulmonale Tedavi

Tedavinin temel ilkesi hastanın ventilasyonunu geliştirmek, kalp ve akciğer hastalıklarını te­davi etmektedir.
Antikoagülan tedavi uygulanır.
Oksijen tedavisi uygulanır.
Antibiyotik tedavisi uygulanır.
Aralıklı pozitif basınçla solu­num uygulanır.
Bronkodilatatör ilaçlar verilir.
Havanın nemlendirilmesi sağlanır.
Gerekirse atılmayan sekres­yon bronkoskopi yardımı ile alınır.
Flebetomi yapılır.
Korpulmonale’de Hemşirelik Uygulamaları
Hasta yatak istirahatine alınmalıdır. Hastadaki belirtiler gözlenmeli ve rapor edilmelidir.
ilaçlara hastanın ya­nıtı izlenmelidir.
İkincil enfeksiyonlara karşı uyanık olmak için vücut ısısı takip edilir.
Günlük kilo takibi yapılır. Kayıt edilir. Balgam kü­ltürü için örnek alınır.
Korpulmonale’de Hasta Eğitimi

Sıvı ve tuz kısıt­lanmasının önemini anlatın. Hastaya kilosunu ölçmesini öğretin. Hasta ve ailesine hastalık konusunda bilgi verin. Sigara içmemesinin önemini, tozlu ortam­dan sakınmanın gerektiğini anlatın.
İlaçlar konusunda bilgi verin. Araç-gereçlerin bakımını ve kulla­nımını hasta ve ailesine öğretin.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver