Kooperatifçilik Bölümü Okuyanlar Ne Olur Kooperatifçilik İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Kooperatifçilik Maaşları Ne Kadar

Kooperatifçilik Mesleği Nedir Kooperatifçilik Nasıl Olunur Kooperatifçilik Ne İş Yapar Kooperatifçilik Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Kooperatifçilik Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Kooperatifçilik Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Kooperatifçilik Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Kooperatifçilik Mesleği

TANIM

Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir.

GÖREVLER

· Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde satma vb.), güç ve kaynaklarını birleştirerek “Kooperatif” adı verilen bir tür ortaklık kurmak isteyenlere yasal, parasal ve ticari konularda danışmanlık yapar,
· Çalıştığı kooperatifin gerek halkla gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerinin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmesini sağlar,
· Kooperatife parasal kaynak sağlar,
· Kooperatifin parasının en ekonomik biçimde harcanmasını ve elde edilen kazancın üyelere pay olarak dağıtılmasını sağlar,
· Üyelere, yapılan çalışmalar, harcamalar ve sonuçta elde edilen yararlar hakkında bilgi verir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Kanun, tüzük ve yönetmelikler,
· Çağdaş iletişim araçları (bilgisayar, telex),
· Büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

· Kooperatifçilik meslek elemanı olmak isteyenlerin;
· Sayısal yeteneği yüksek,
· Sayılarla işlem yapmaktan, yönergeleri uygulamaktan, başkalarını yönlendirmekten, işbirliği halinde çalışmaktan hoşlanan,
· Sabırlı ve dinamik
· kimseler olmaları gerekir.

· Sorumluluk sahibi ve yaratıcı olmak meslekte başarıyı artırır.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kooperatifçilik meslek elemanı çalışmalarını büro ortamında, plan ve hesap yaparak yürütür. Birinci derecede verilerle ilgilenmekle birlikte, zaman zaman insanlarla da etkileşim halindedir ve açıklama yapma, ikna etme gibi görevleri yerine getirir.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi aşağıda adı verilen üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kooperatifçilik” bölümünde verilmektedir.
· Adıyaman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu,

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu,
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Kuyucak Meslek Yüksekokulu,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Biga MYO.
Namık Kemal Üniversitesi(Tekirdağ) Çorlu Meslek Yüksekokulu,
Trakya Üniv.(Edirne) Uzunköprü M.Y.O.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Kooperatifçilik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ulaştırma Hizmetleri ve Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemlerde Bitirenler “Kooperatifçilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-5“ puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi meslek yüksekokullarında 2 yıldır.
Meslek yüksekokulu kooperatifçilik programının;
1. yılında: Temel Hukuk, İşletme Bilimine Giriş, Makro İktisat, Muhasebe, Kooperatifçilik Bilgisi, Pazarlama, İşletme Hukuku, İşletme Yönetimi, Mikro İktisat, Koope7ratif İşletmeciliği, Kamu Yönetimi,
2. yılında: Kooperatifler Hukuku, Vergi Hukuku, Kooperatif İşletmeciliği, Maliyet Muhasebesi, Mesleki Çalışma ve Seminer, Büro Makineleri, Vergi İşlemleri ve Muhasebesi, Bilgisayar Kullanımı, Kooperatif Muhasebesi, Büro Uygulamaları gibi dersler,
MESLEK EĞİTİMİ

Ayrıca, 1. ve 2. sınıflarda, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi kültür dersleri ve seçmeli olarak Beden Eğitimi,Müzik,Resim derslerinden birisi okutulmaktadır.

Kooperatifçilik programında eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. 1. ve 2. sınıf sonunda 40′ ar işgünü olmak üzere toplam 80 işgünü, çeşitli kooperatiflerde meslek stajı yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kooperatifçilik” ön lisans diploması ve “Kooperatifçilik Meslek Elemanı” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüz koşullarında insanların bazı ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını tek başlarına karşılamaları güçleşmektedir. Özellikle konut sorununa bir kişi veya ailenin kendi başına bir çözüm bulması olanaksız denecek düzeye gelmiştir. Bu nedenle de son yıllarda özellikle yapı kooperatiflerinin sayısı sürekli artmaktadır. Bu, Tarım, Tüketim, Köy Kalkınma, Esnaf, Kefalet Kooperatifleri için de geçerlidir. Bir sorunu tek başına çözmeye çalışmak yerine, dayanışma ve işbirliği içinde çözmek hem daha kolay hem daha ekonomik olmaktadır. Bu nedenle kooperatifçilik alanında yetişmiş, bilgili, dürüst, çalışkan elemanlara da ihtiyaç artmaktadır. Bu alanda yetişmiş, girişimci bir kişinin iş bulma konusunda fazla sorunu olmayacağı düşünülmektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksekokul eğitimi süresince herhangi bir kazanç yoktur. Ancak, mezuniyet sonrası geri ödenmek üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi alınabilir.

EĞİTİM SONRASI

Kooperatif personelinin ücretleri, yıllık tahmini bütçeye göre genel kurulca kararlaştırılmaktadır. Ücretler kooperatifin bütçesine, büyüklüğüne göre çok farklılık göstermektedir. Bazı kooperatiflerde asgari ücretten başlamak üzere ücret verilmekte, bazılarında ise yönetici düzeyinde net asgari ücretin 7-10 katına kadar çıkabilmektedir.
Kooperatif yönetim kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen aylık ücret yanında, huzur hakkı ve yolluk adı altında ödemeler de yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

“Kooperatifçilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde üniversitelerin “İşletme”, “İşletme-Ekonomi”, “Lojistik Yönetimi” ,“Tarım İşletmeciliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler

Meslekte ilerleme, kişinin mesleki başarısına, çalışkanlığına ve girişimciliğine bağlıdır. Başarılı bir kooperatifçilik meslek elemanı Kooperatif Müdürlüğünden, Genel Müdürlüğe kadar yükselebilir.
YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Kooperatifçilik Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Kooperatifçilik Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver