Konuşma Dili Nedir? Kısaca Maddeler Halinde Özet Konu Anlatımı

Konuşma dili günlük hayatta diğer insanlarla iletişim kurmak için konuşurken kullandığımız dildir. Bu dil doğal olduğu için konuşurken cümlemizin kurallı olup olmadığına kelimelerin doğru sıralanıp sıralanmadığına söyleyişin doğru olup olmadığına pek dikkat etmeyiz. Bu sebeple zaman içinde bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş farklılıkları ve kelime farklılıkları ortaya çıkar. Bu farklılıkların tarihî süreç içinde bölgelere göre geçirdiği maceradan o dilin lehçeleri ortaya çıkar.

Lehçe bir dilin değişik bölgelerde aynı dil grubuna dahil kişiler tarafından konuşulan değişik biçimidir. Lehçede kelime farklılıkları ses ve yapı yönüyle ayrılıklar bulunur. Türkçe diğer dillere göre oldukça geniş bir alanda çok hareketli bir macera geçirdiği için Türkçe’nin yirmi civarında lehçesi vardır. Türkçe’nin tarihî lehçeleri olan Yakutça ve Çuvaşça bugünkü lehçelerle -ayrı bir dil olduklarını düşündürecek kadar- çok büyük farklılıklar gösterirler. Türkmence Özbekçe Gagavuzca Kazakça vb. Türkçe’nin bugünkü lehçelerindendir.

Sponsorlu Bağlantılar

Türk dili lehçelerine göre;
a) Oğuz – Türkmen grubu (Güney – Batı Türkçesi)
b) Kıpçak grubu (Kuzey – Batı Türkçesi) ve
c) Karluk grubu (Kuzey – Doğu Türkçesi) olmak üzere üç ana grup oluşturur. Bu ana gruplara dahil lehçeler birbirlerinin yakın dalları oldukları için anlaşmada çok büyük farklılıklar görülmez. Aynı grupta yer alan Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi buna örnek olarak gösterilebilir.

Ağız ise bir dil veya lehçenin yakın zamanda ayrılmış bölgeden bölgeye veya şehirden şehire sadece söyleyiş farklılıkları gösteren küçük kollarıdır. Ağızlardaki ayrılıklar çoğu zaman söyleyişten öteye gitmez. Bölge ağzına özgü kelimelerin sayısı dilin bütün söz varlığı düşünüldüğü zaman fazla bir yer tutmaz. Konuşmada görülen bu durum zaten yazı diline de yansıtılmaz.

Konya şivesi Erzurum lehçesi Urfa şivesi gibi adlandırmalar yanlıştır. Doğrusu; Konya ağzı Erzurum ağzı Urfa ağzı şeklindedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver