Konuşma Dili Nedir Hakkında Bilgi

Konuşma Dili Nedir

Konuşma Dili anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Konuşma Dili Nedir, Konuşma Dili Ne Anlama Gelir, Konuşma Dili Ne Demektir, Konuşma Dili Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Konuşma Dili ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Konuşma Dili Anlamı

Bir ulusun, bir dil birliğinin dilinin yazıyla ilişkili olmayan ve çeşitli söyleyiş özellikleri taşıyan yönü. Dilin gelişiminde temel, konuşma dilidir. Değişik yöntemlerle yazıya geçirme sistemlerinin hepsi, konuşma diline dayanır. Konuşma diliyle yazı dili arasında her zaman çeşitli ayrımlar vardır. Sözgelimi “geleceğiz” biçimindeki eylem çekimi, konuşma dilinde “gelicez”, “yapıyor” da “yapıyo” biçiminde söylenir. Bunun gibi, çoğu kez “bir şey” yerine “bi-şey” deriz. “Ağabey” biçiminde yazılan sözcük de konuşma dilinde “abi” olarak geçer. Ses düşmeleriyse, genellikle ikili kullanımlarda görülür: “Ne haber-n’aber, ne oldu-n’oldu, Mustafa Efendi-Mustafendi” gibi. Konuşma dilinde, sözdizimi bakımından da ayrımlar vardır. Çekimli eylemin cümlenin sonunda bulunması kuralına uymayan devrik cümle, bunun tipik örneğidir. Yazılı anlatımda akıcılık sağlamak için, devrik cümleye başvurulmasının nedeni de budur. Konuşma diliyle yazı dili arasındaki benzeri ayrımlar her dilde vardır. Yazı dili daha ölçülü, daha kurallıdır. Konuşulan dilin yanlış ya da bozulmuş ögeleri, bütün dilbirliğine yayılıp aslı kullanılmaz duruma gelince, bu biçimler sözlüklere, yazım kılavuzlarına da alınmaktadır. Konuşma dili, yazı diline oranla hızlı bir gelişme içindedir. Bu gelişmede kısa anlatım, çeşitli vurgulama istekleri gibi nedenlerle söyleyişten ileri gelen etkenlerin payı büyüktür. Türk dilinde konuşma dili, yazı dili ayrımı İslâmlık etkisine girilmesinden sonra belirginlik kazanmıştır. Arapça ve Farsçanın başlangıçta resmî dil oluşu, medrese öğrenimi ve Osmanlıca denilen yazı dilinin egemenliği, halkın konuştuğu dille aydınların kullandığı dilin farklılaşmasıyla sonuçlandı. Konuşma diline yöneliş, Tanzimat’tan sonra yaygın bir eğilim olarak görüldü. Millî edebiyat dönemindeyse, yazı dili, konuşulan İstanbul Türkçesine yaklaştırılmak istendi.

Konu ile ilgili aramalar: Konuşma Dili Nedir Konuşma Dili ödev ara Konuşma Dili kelime anlamı Konuşma Dili sözlükte ara Konuşma Dili ansiklopedi bilgi bankası ara Konuşma Dili ne demek Konuşma Dili neye denir

Konuşma Dili ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver