Kızlarda Gençliğe Geçişte Duygusal Değişimler

Menarştan (ilk adet kanı) sonra akan ve kesilen hormonsal gel-git’ler ve etrafındaki arkadaş grubundan elde ettiği kültür, doğru ve yanlış bilgilerle büyümekte olan genç, kendine yeni bir özdeşlik bulmak zorundadır. Genç kadınlarda olduğu gibi. Bu büyüme devresi içindeki geçiş sürecinde genç kız, çocukluğunun aile tarafından koşullandırılan bağımlı huzurundan çıkıp olgun insan yaşamının iniş çıkışlarına, rekabetine, yasasına girmelidir. Genç kızın başarılı uyumu, yalnız biyolojik değil duygusal ve sosyal yönden de olgunlaştığını gösterir. Biyolojik gelişiminin başlangıcında, genç kız, diğer gençlere, ailesine duyduğundan fazla yakınlık duymaya başlar. Onlardan ahlak ve cinsiyetle ilgili değişik görüşler öğrenir. Bir uyuşmazlığı çözmek zorluğu ve olgusuyla karşı karşıyadır. Hangi değerleri alacağına karar vermelidir. Ayrıca bu yeni devrede, yanlış anlaşılan karşı cinsin çekiciliğini de hissetmeye başlamıştır.

kızlarda olgunlaşma dönemi kızların gençliğe geçiş zamanı
Büyüme devresindeki gençlerin çoğu uyumda zorluk çekmezlerse de, bu uyum devresinde huysuz, sinirli, belirgin bir şekilde mantıksız ve zor olurlar. Bunlar içteki çelişkilerin, düş kırıklıklarının, kuşkuların; hatta umutsuzluğun dıştaki yansımalarıdır. Geçiş devresindeki genç kız, büyüklerin eleştirilerine tamamen kulak tıkar. Özellikle öğütleri veren ana babada düşünme ve uygulama birbiriyle çelişiyorsa.

ergenlik dönemi buluğ çağı adolesan dönem
Büyükler bu gençlerin sorumsuzluğundan, saygısızlığından, bozuk ve karışık ahlaklarından yakınırlar. Buna karşın, büyükler sorumluluktan kaçarken, toplum parçalara dağılırken gençlerden sorumluluk duygusu beklemek epey zordur. Kütle ortamı, her istemin anında doyurulmasını aralıksız öğütlerken gençlerin cinsel sorumluluk sahibi olmalarını istemek özellikle güçtür. Büyüme devresindeki gençler anlayış ve sevgi isterler. Ve ana babasıyla bir yabancıyla konuşur gibi zorunlu olarak değil kendine yakın kişiler olarak konuşmak gereğini de duyar. Ana baba onun sosyal, ahlaki ve cinsel görüşleriyle ilgili sorularını cevaplandıramazsa, ana baba olarak başarısızdırlar ve genç kız da onları düş kırıklığına uğratırsa onu suçlamamalıdırlar.

Sponsorlu Bağlantılar:

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver