Kimyasal Bağlar ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: kimyasal bağlar test soruları kimyasal bağlar test kimyasal bağlar sorular kovalent bağ test kimyasal bağ soruları kimyasal bağlar soruları kovalent bağ soruları kimyasal bağlar dönem ödevi iyonik bağ test kimyasal bağlar soru çözümleri , Kimyasal Bağlar Çözümlü Sorular, Kimyasal Bağlar öss sorular ve çözümleri, Son 20 yılda çıkmış Kimyasal Bağlar soruları ve çözümleri

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Kimyasal Bağlar ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Kimyasal Bağlar ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri:
Kimyasal Bağlar konusuna  daha iyi anlamak ve sınavlarda daha çok iyi bir sonuç almanıza katkı sağlaması için sayfamızda Kimyasal Bağlar ile ilgili geçmiş yıllarda YGS, LYS, ÖSS, ÖSS-2, ÖYS’de Çıkmış Sorular ve Çözümlerini bir araya getirdik. EnBasit.com Türkiye’nin En Büyük Eğitim Portalı.

İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersinin ünitesi olan “Kimyasal Bağlar Testi” deneme sınav sorularını çözmektesiniz.Sınavda toplam 13 soru ve 13 dakika sınav süreniz bulunmaktadır.Cevap anahtarını “Sınavı Bitir” butonuna tıkladığınızda ya da sınav sürenizin bittiğinde görebilirsiniz.Sınavda elektron diziliş bağları,kovalent bağ,kimyasal bağ özellikleri,molekül bağ türleri,bileşik modeller gibi sorularla karşılaşacaksınız.Başarılar dileriz…

KİMYASAL BAĞ SORULARI

1.Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir? 

A)H2 B)NO2 C)H2O        D)NH3

2.X, Y ve Z maddeleri için ;

  • ·        X  bileşiklerinde + ve – değerlik alabiliyor.
  • ·        X ve Z arasında bileşik oluşmuyor.
  • ·        Y, İki atomlu molekül oluşturamıyor.

Yukarıdaki verilenlere göre, bu maddeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir

X                             Y                              Z

A) Metal                     Ametal                      Soygaz

B)  Ametal                   Metal                        Soygaz

C)  Ametal                   Ametal                      Metal

D) Metal                      Soygaz                      Ametal

3.

I . X + Y = Alaşım

II . Z + T = Kovalent bağ

III . Y + Z = İyonik bağ

Yukarıdaki bilgilere göre  hangi elementler Ametaldir ?

A) X ve T                     B) Z ve T                  C) Y ve Z                     D) X ve Y

 

4. Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?

a)İyonik bağ                b)Kovalent bağ            c)Epik bağ                   c)Sıkı bağ

5. X metal,Y ametal,Z ametal olduğuna göre X,Y ve Z’nin 0luşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

I- XY              İyonik bağ             II- XZ             Kovalent bağ                III- YZ              Kovalent bağ

 

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                 C) I ve III                                              D) II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağlı bir bileşiktir?

 

A) NaCl                                  B) CH3 C) KCl                                   D) NaI

7. Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi

yada hangileri doğrudur ?

I  .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal

bağ oluştururlar

III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını

iletirler.

A) yalnız I                                    B) I , II

C) I , III                                        D) I , II , III

CEVAPLAR:1-A,2-B,3-B,4-A,5-C,6-B,7-D 

Kimyasal baglar ve tepkimeler ile ilgili sorular ve cevaplar(tes

 


Soru 1. Aşağıdaki moleküllerden hangisi dipol bulundurduğu halde kendisi apolardır? (6C, 8O, 1H, 16S, 9F)

A) CF4 B) CH3F C) H2O

D) H2S E) HF

Soru 2. CCl4 molekülü için şu bilgiler veriliyor.

I.C atomu sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
II.Geometrik şekli düzgün dörtyüzlüdür.
III.Apolar moleküldür

Bu bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III

Soru 3. 6C ve 😯 atomlarının oluşturduğu kararlı bileşik için;
I.Molekül şekli doğrusaldır.
II.2 tane ve 2 tane bağı içerir.
III.Molekülleri arasında yalnız Vander Waals …………….bağları vardır.
Bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) I ve III

D) Yalnız III E) I, II ve III

Soru 4. 7X ve 8Y atomları kendi aralarında aşağıdaki bileşiklerden hangilerini oluşturabilir?
I.XY
II.X2Y3
III.XY3
IV.X2Y5

A) I ve II B) I, II ve IV C) II, III ve IV

D) III ve IV E) I, II ve III

Soru 5. Madde Bağ Türü
I. NH3 Hidrojen
II. NaCl İyonik
III. CH3OH Dipol-Dipol
IV. Grafit İyonik

Yukarıda verilen maddelerden hangileri yoğun fazda molekülleri arasında karşılarındaki bağ türünü içermez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

D) Yalnız IV E) III ve IV


Soru 6. X elementi 2 Periyot 7A grubundaki Y elementi ile XY3 polar molekülünü oluşturmaktadır. Buna göre X elementinin atom numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 11 B) 5 C) 13

D) 7 E) 8

Soru 7. Aşağıdaki bileşiklerden hangilerinde hem kovalent, hem de iyonik bağ vardır? (23Na, 17Cl, 8O, 19K, 6C, 7N, 1H, 25Mn)

I.NaClO3
II.KMnO4
III.C2H5OH
IV.CH3NH2

A) I ve II B) I, II, ve III C) Yalnız I

D) Yalnız II E) II, III ve IV


Soru 8. C2H5OH’ın molekül kütlesi, H2O’dan büyük olduğu halde, normal kaynama noktası H2O’dan küçüktür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) C2H5OH’da Vander Waals bağlarının bulunması
B) H2O’da iki tane Hidrojen bağı bulunması
C) C2H5OH’da kütle çekiminin az olması
D) H2O’da dipol-dipol bağlarının bulunması
E) C2H5OH’da kovalent bağların bulunması


Soru 9. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi suda çok çözünür?

A) CH4 B) CH3Cl C) CH3OCH3

D) CH3OH E) H2


Soru 10. Aynı element atomları uzayda farklı şekillerde dizilerek farklı moleküler yapıda maddeler oluşturabilirler. Bunlara allotrop maddeler denir. Elmas ile grafit allotrop maddelerdir. Elmas ve grafit için aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır?

Elmas Grafit

A) elektriği iletmez elektriği iletir
B) hibriti sp3’tür hibriti sp2’dir
C) şekli düzgün şekli düzlem
dörtyüzlüdür üçgendir
D) bütün bağları bağlar sigma ve pi’dir
sigma’dır
E) O2 ile CO2 oluşturur O3 ile CO3 oluşturur.

Soru 11. H-C C-CH3 Propin molekülünde kaç tane sigma ( ) bağı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4

D) 5 E) 6

Soru 12.
I.Elektron ortaklığına dayanan kimyasal bağ ……………kovalent bağdır.
II.Elektron alışverişine dayanan kimyasal bağ …………….iyonik bağdır.
III.Bir molekülün dipol momenti sıfır ise …………….apolardır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) Yalnız III

D) I, II ve III E) II ve III


Soru 13. 12Mg ile 9F aralarında kararlı bileşik oluşturuyor.
Buna göre;
I.Bileşik formülü MgF2’dir.
II.Polar moleküldür.
III.Bir Mg atomu bir F atomuna 2 elektron …………….vermiştir.
Yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III

D) I ve III E) I, II ve III


Soru 14. C2H5OH ve CH3OCH3 molekülleri için,
I.Sıvı halde hidrojen bağı içerirler.
II.Kapalı formülleri aynıdır.
III.Aynı sıcaklıkta buhar basınçları
CH3OCH3>C2H5OH’tır
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II

D) II ve III E) I, II ve III

Soru 15. H2SO4 molekülü için;
I.molekül içi bağlar polar kovalenttir.
II.suda çözünür.
III.sulu çözeltisi elektriği iyi iletir.
Bilgilerin hangileri doğrudur? (1H, 16S, 8O)

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III

D) I ve II E) I, II ve III

Soru 16. Atom no 14 olan X elementi Y elementi ile molekül şekli düzgün dörtyüzlü olan XY4 molekülünü oluşturuyor. Y’nin atom numarası hangisi olabilir?

A) 9 B) 11 C) 16

D) 19 E) 21

Kimyasal Bağlar Test Soruları

 Kimyasal Bağlar Test Soruları : kimyasal bağlar test soruları , kimyasal bağlar test , kimyasal bağlar sorular vs..

Kimyasal Bağlar Test Soruları

1-Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

I .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal bağ oluştururlar

III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletirler.

A) yalnız I B) I , II

C) I , III D) I , II , III

2-Aşağıda atom numarası ve elektron sayısı verilen atomlardan hangisi anyon halindedir ?

Atom No Elektron sayısı

A) 18 18

B) 16 18

C) 11 10

D) 3 2

3- CxH8 + YO2 ______ 3CO2 +ZH2O

Denkleştirilmiş tepkimesine göre X ,Y ,Z kat sayıları kaçtır?

X Y Z

A) 3 1 4

B) 5 2 1

C) 2 3 4

D) 3 5 4

4-Magnezyum oksijenle tepkimeye girdiğinde magnezyum oksit bileşiği oluşuyor. tepkimeye giren magnezyum 24 gram oluşan bileşik 40 gram olduğuna göre tepkimeye giren oksijenin ürüne oranı nedir?

A) 1,2 B) 0,8

C) 0,4 D) 0,2

5-

I .İyonik veya kovalent yapılı olması

II .Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmeleri

III. Turnusol kâğıdının rengini değiştirmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri tuzların ortak özelliklerindendir ?

A) yalnız I B) yalnız III

C) I ve II D) II ve III

6-

I .Riboz

II .Fosfat

III .Adenin

IV .Timin

Yukarıda verilen moleküllerden hangileri hem DNA hem de RNA de kullanılır ?

A) I ve III B)II ve III

C)I ve IV D) I , III , IV

7-Otçul memeliler aldıkları besinlerde bulunan selülozu parçalayamaz memelilerin sindirim kanalında yaşayan bir bakteri türü selülozu parçalayarak memeliye glikoz sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi verilen olayla benzerlik gösterir ?

A)Sivri sineklerin insan kanını emmesi

B)Fasulye bitkisi ile köklerinde yaşayan azot bakterileri

C)Köpek balıklarının parçaladıkları besinlerle beslenen küçük balıklar

D)İnsanda deri altına yerleşerek sulu ve kaşıntılı yaralara sebep olan mantarlar

8-I . CO2

II .O2

III. Enerji

Yukarıdakilerden hangisi fotosentez sırasında bitki tarafından

Hem üretilir hem de tüketilir ?

A) yalnız III B)Yalnız I

C) II ve III D) I , II , III

9-Dişi arı larvaları sütle beslenirlerse kraliçe arı polen tozuyla

beslenirlerse işçi arılar oluşur bu olay hangisi ile açıklanır ?

A)Evrim

B)Doğal seleksiyon

C)Modifikasyon

D)Adaptasyon

10-Bir hücre arka arkaya iki mitoz bir mayoz bölünme geçirirse

kaç hücre meydana gelir ?

A) 16 B) 8

C) 4 D) 2

CEVAP ANAHTARI

1-D 2-B 3-D 4-C 5-C 6-B 7-B 8-A 9-C 10-A

Soru 17. “Benzer benzeri, iyi çözer” ilkesine göre aşağıda verilen çözücü ve çözünen karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?

Çözücü Çözünen

A) CCl4 I2
B) H2O NaCl
C) H2O C2H5OH
D) C2H5OH C6H12O6
E) CCl4 KCl


Soru 18. Halojenli asitlerde genellikle molekül kütlesi arttıkça normal kaynama noktası artar. Ancak HF, HCl, HBr, HI sırasında HF’nin n. kaynama noktası, HCl’nin n. kaynama noktasından büyüktür. Bunun nedenini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

A) HF’nin polar, HCl’nin apolar olması
B) HF’nin molekül kütlesinin HCl’den küçük olması
C) HCl’de dipol-dipol bağı bulunması
D) HF’de hidrojen bağının bulunması
E) HCl’de Vander Waals çekimlerinin küçük olması

Soru 19. 11Na, 12Mg ve 13Al atomları için;
I.1. iyonlaşma enerjileri Mg>Al>Na’dır.
II.Elektrik iletkenlikleri Na>Mg>Al’dir.
III.:-):-):-):-)lik bağ güçleri Na
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III

Soru 20. 16X elementi aşağıda atom numaraları verilen elementlerden hangileri ile iyonik bileşik oluşturur?
I.11Y
II.17Z
III.26T

A) I ve III B) I ve II C) Yalnız III

D) Yalnız I E) I, II ve III

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

1-A
2-C
3-E
4-B
5-D
6-D
7-A
8-B
9-D
10-E
11-E
12-D
13-C
14-D
15-E
16-A
17-E
18-D
19-E
20-A

12 : 42

1

 

                

2

 

                

3

 

                

4

 

                

5

 

                

6

 

                

7

 

                

8

 

                

9

 

                

10

 

                

11

 

                

12

 

                

13

 

                

ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar soruları,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar cevapları,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar soru ve cevapları,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar soru ve çözümler,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar deneme sınavıları,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar yazılı sınavı,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar sözlü sınavı,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar seviye tespit sınavı,ilköğretim 7. sınıf fen bilgisi Kimyasal Bağlar sbs sınavı

Kimyasal Bağlar 

1.

EnBasit.com 1989ÖYS

1.

EnBasit.com

2.

EnBasit.com1990ÖYS

2.

EnBasit.com

3.

EnBasit.com 1992ÖYS

3.

EnBasit.com

4.

EnBasit.com 1992ÖYS

4.

EnBasit.com

5.

EnBasit.com 1993ÖYS

5.

EnBasit.com

6.

EnBasit.com 1994ÖYS

6.

EnBasit.com

7.

EnBasit.com 1995ÖYS

7.

EnBasit.com

8.

EnBasit.com 1996ÖYS

8.

EnBasit.com

9.

EnBasit.com1997ÖYS 

9.

EnBasit.com

10.

EnBasit.com 2006-ÖSS Fen-1

10.

EnBasit.com

11.

EnBasit.com 2007- Fen-2

11.

EnBasit.com

12.

EnBasit.com 2007- Fen-2

12.

EnBasit.com

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Kimyasal Bağlar ile ilgili Çıkmış Sorular ve Çözümleri
Dosya Boyutu/Tür: 1.97 KB/PDF
Dosya İndirme Linki: İndir
Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum

Cevap Ver