Kimyager Bölümü Okuyanlar Ne Olur Kimyager İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Kimyager Maaşları Ne Kadar

Kimyager Mesleği Nedir Kimyager Nasıl Olunur Kimyager Ne İş Yapar Kimyager Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Kimyager Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Kimyager Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Kimyager Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Kimyager Mesleği

TANIM

Maddelerin kimyasal nitelikleri, molekül yapıları ve bunların ne şekilde değiştirilebileceği ve her cins kimyasal örneğin analizi konusunda çalışmalar yapan kişidir.

GÖREVLER

· Maddelerin niteliği ile saflık derecesini inceler,
· Bileşiklerin yapısını ve kimyasal özelliklerini inceler,
· Maddelerin birbiri ile etkileşimleri sonucu yeni bileşiklerin oluşmasını araştırır,
· Maddelerin niteliklerini saptamak üzere çeşitli testler geliştirir,
· Endüstriyel ürünlere ilişkin işlemleri geliştirici çalışmalar yapar,
· Tarım kimyası, ecza kimyası gibi uygulamalı alanlarda geliştirme çalışmaları yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Hassas terazi,
· Çeşitli ısıtıcılar,
· Tüpler, soğutucular, çeşitli balonlar, yıkama şişeleri, cam borular gibi laboratuar malzemeleri,
· Tutucular,
· Modern laboratuar cihazları,
· Analitik laboratuar cihazları (kromatograf ve spektrometreler).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimyager olmak isteyenlerin;
· Sayısal düşünme gücüne,
· Bilimsel meraka sahip,
· Kimya, fizik ve biyoloji konularına ilgili ve bu konularda başarılı,
· Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı,
· Gözlem verilerini bütünleştirebilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimyagerler çalışmalarını genellikle laboratuar ortamında yürütürler. Çalışma ortamı kokulu ve sakindir. Kimyagerler çalışırken biyokimyacılarla, kimya mühendisleriyle, eczacılarla, yönetici ve diğer elemanlarla iletişim halindedir. Dikkatli olunmadığı takdirde, yanık ve zehirlenmeler söz konusu olablir.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi üniversitelere bağlı Fen Fakülteleri ve Fen-Edebiyat fakültelerinin “Kimya” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
· Kimya,
· Fizik,
· Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Kimya” lisans programı için yeterli “MF-2”puan almak.
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kimya” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programının tercih etmek gerekir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Eczane Hizmetleri, Eczane Teknikerliği,”Et ve Ürünleri Teknolojisi,”Fen ve Tabiat Bilgisi”,”Kuaförlük/Kuaförlük Öğretmenliği”,”Lastik Teknolojisi”,”Lastik-Plastik”,”Lastik ve Plastik Teknolojisi”,“Biyokimya Teknikerliği”, “Boya Teknolojisi”, “Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri”,”Cilt Bakımı ve Güzellik”, “Çevre”, “Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü”, “Çevre Koruma”, “Et Endüstrisi”, “Fermantasyon”, “Fermantasyon Teknikerliği”, “Fermente Ürünler”, “Gıda Teknolojisi”,”Gıda kalite Kontrolü ve Analizi, “İnşaat ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi”, “Selüloz ve Kâğıtçılık”, “Selüloz ve Kağıt Teknolojisi”, “Plastik Teknolojisi” “Kâğıt ve Kâğıt İşleme Teknolojisi”, “Kâğıtçılık”, “Kimya”, “Kimya Teknolojisi”, “Kozmetik Teknolojisi”, “Lastik Teknolojisi”, “Lastik-Plastik”, “Lastik ve Plastik Teknolojisi”, “Petrokimya”, “Plastik Teknolojisi”, “Rafineri”, “Rafineri ve Petrokimya””Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi”,”Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri”,”Selüloz ve Kağıt Teknolojisi”,”Selüloz ve Kağıtçılık”, “Süt ve Ürünleri””Süt ve Ürünleri Teknolojisi” “Yağ Endüstrisi”, “Yalıtım Teknolojisi”,”Yapı Yalıtım Teknolojisi” ön lisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kimya” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince ilk yıllarda, Kimya, Fizik, Matematik gibi dersler verilir. Daha sonraki yıllarda ise, kimyanın dalları olan; Organik Kimya, İnorganik Kimya, Fiziksel Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Endüstriyel Kimya gibi alanlarda dersler verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya” lisans diploması ve “Kimyager” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde çok sayıda kimyager mezun olmakta, ancak yeterli iş alanı bulunmamaktadır. Ülkemizde kimya endüstrisi alanında teknoloji uygulamaları daha çok, batı teknolojisinin ve patentlerinin aktarımı ile olmaktadır. Bu nedenle kimyagerin konusu olan kimyasal araştırma süreçlerine duyulan gereksinim azdır. Teknoloji satın alan değil, üreten ülke konumuna gelmek için temel bilimlerde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Kimyager, petrol ve kömür ürünleri, kauçuk ve plastik, gıda maddeleri, kağıt ürünleri, metal endüstrisi, ilaç endüstrisi gibi alanlarda, daha çok uygulamaya dönük araştırma çalışmalarını yürütür.

Kimya Bölümü mezunları “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlarlarsa Kimya/ Kimya Teknolojisi alanlarında öğretmenlik yapabilirler.

Ülkemizde ise, daha çok; petrokimya, lastik, bitkisel yağlar, temizlik malzemeleri üretimi ağırlık kazanmıştır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kesiminde teknik eleman olarak çalışanlar, diğer üniversite mezunlarına göre bir üst derece ile göreve başlamaktadır. Ücretleri bugün için yaklaşık asgari ücretin 4 katı kadardır.

Özel kesimde çalışanlar ise, kazançlarını, işverenle yaptıkları sözleşme ile belirlerler. Özellikle iyi yetişmiş elemanların ücretleri dolgundur.

MESLEKTE İLERLEME

Kimyagerler, yüksek lisans, doktora çalışmaları yaparak araştırma laboratuarlarında, üniversitelerde görev alabilecekleri gibi, öğretmenlik sertifikası alarak, ortaöğretimde Kimya/Kimya Teknolojisi alanlarında Öğretmenlik yapabilirler.

Bilimsel çalışmaya yönelme isteği taşıyanlar, lisans eğitimi sırasında iyi bir yabancı dil öğrenmelidirler.

BENZER MESLEKLER

· Eczacılık,

EK BİLGİLER

İŞ RİSKİ

Kimyagerler, riskli bir iş yapmaktadırlar. Bir ölçüde bedensel çalışma da söz konusudur.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları
· 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
· 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi–2000
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar,
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
· Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar” 12/07/2004 tarih ve 119 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Kimyager Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Kimyager Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver