Kimya Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Kimya Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Kimya Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Kimya Teknikeri Mesleği Nedir Kimya Teknikeri Nasıl Olunur Kimya Teknikeri Ne İş Yapar Kimya Teknikeri Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Kimya Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Kimya Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Kimya Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Kimya Teknikeri Mesleği

TANIM

Kimyasal madde üreten veya kimyasal madde kullanarak üretim yapan işyerlerindeki laboratuarlarda kimya mühendisleri ve kimyagerler tarafından hazırlanan iş planı ve programına göre, istenen kalitede ürün elde edilmesi için gerekli işleri yürüten kişidir.
GÖREVLER

· Kimya mühendisleri tarafından hazırlanan iş programına göre ekipmanların devreye alınması ve gerekli şekilde işletilmesini sağlar,
· Yapılan analiz sonuçlarından ürün kalitesinin saptanan standartlara uygun olup olmadığını değerlendirir,
· Ürünün standarda uygun olmaması halinde durumu yetkililere bildirir, alınan önlemleri uygular,
· Ürün standartlarının oluşturulmasında kimya mühendisine yardımcı olur,
· İşletme raporu tutar.

KULLANILAN ALET, CİHAZ
VE MALZEMELER

· Cam malzemeler: Deney tüpü, pipet, büret, desikatör, huni, beher, erlen, balonjoje, baget, geri soğutucu, santigrat derece vb.,
· Porselen malzemeler: Havan, kapsül, meçe hunisi, kroze, porselen fincan,
· Cihazlar: Etüv, külfırın, santrifuj, spektrofotometre, alev fotometresi, viskozimetre, PH metre, elektronik terazi, refraktometre,
· Asitler: Sülfirik asit, nitrik asit, hidroklorik asit vb.
· Bazlar: Organik ve inorganik,
· Tuzlar,
· Saf su,
· Numuneler (Mamul, kimyasal vb.),
· Çeşitli formlar,
· Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
Dikkatini uzun süre bir noktada yoğunlaştırabilen,
Tedbirli,
Yönergeyi izleyebilen,
Gerektiğinde bir sorunu ele alıp çözebilen,
Görme, işitme, koku alma ve konuşma özrü bulunmayan,
Kimyasal maddelerle ilgili sağlık sorunu olmayan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimya teknikerleri; çalışmalarını laboratuar, fabrika ve atölyelerde gerçekleştirirler. Çalışma ortamı gürültülü, kokulu ve tozludur. Çalışırken dikkatli olunmadığı takdirde patlama, kimyasal madde yanıkları ve zehirlenmeler olabilir. Çalışırken kimya mühendisleriyle, kimyagerlerle diğer çalışanlarla iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokulların “Kimya” “Kimya Teknolojisi”bölümünde verilmektedir.

Afyon Kocatepe Üni.Çay MYO.
Abant İzzet Baysal Üniv.Bolu. Gerede M.Y.O.
Atatürk Üniv. Erzurum MYO.
Balıkesir Üni.Altınoluk MYO.
Bayburt Üni. Bayburt MYO.

Bilecik Üniversitesi MYO.
Dokuz Eylül Üni.(İzmir)-İzmir MYO.
Dumlupınar Üniv.Kütahya M.Y.O.
Dumlıpınar Üni.(Kütahya) –Emet MYO
Ege Üni. (İzmir)-Ege MYO.
Ege Üni.(İzmir)-Bergama MYO.
Erciyes Üni.(Kayseri)-Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO.
Gazi Üniv. Atatürk M.Y.O.
Pamukkale Üniv. Denizli M.Y.O.
Kırklareli Üni.Lüleburgaz Kepirtepe MYO.
Kocaeli Üni.- Kocaeli MYO.
Kocaeli Üni.-Köseköy MYO.
Mersin Üni. Teknik Bilimler MYO.
Namık Kemal Üni.(Tekirdağ)-Muratlı MYO.
Osmaniye Korkut Ata Üni.-Bahçe MYO.
Selçuk Üni.(Konya) Teknik Bilimler MYO.
Siirt Üni. MYO.
Uşak Üni.-Banaz MYO.
Zonguldak Karaelmas Üni.-Devrek MYO

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, Boya Teknolojisi, bölümlerinden mezun olanlar “Kimya Teknikeri” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB)’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-2“ puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde yerleştirilebileceklerdir.
EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim boyunca öğrenciler;
1. Yarıyılda; Analiz-I, Fizik-I, Kimya-I, Analitik Geometri,
2. Yarıyılda; Analiz-II, Fizik-II, Kimya-II, Soyut Matematik, Fizik Laboratuarı-I,
3. Yarıyılda; Analiz-III, Fizik-III, Analitik Kimya-I, Analitik Kimya Laboratuarı-I, Anorganik Kimya-I, Veri İşlem Bilgi Programları-I,
4. Yarıyılda; Fizik-IV, Analitik Kimya-II, Analitik Kimya Laboratuarları-II, Anorganik Kimya-II gibi meslek derslerini görürler.
Ayrıca her yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi Gibi kültür derslerini alırlar.
Öğrenciler eğitim boyunca okulun laboratuarlarında ve ilgili işyerlerinde staj yaparak pratik eğitim görürler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya” ön lisans diploması ve “Kimya Teknikeri” unvanı verilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gelişen endüstriyel faaliyetler yetişmiş ara insan gücüne olan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. İşyerinde istihdam edilen insan gücü nitelik olarak değişmeye başlamıştır. Birçok endüstri işletmeleri adı geçen meslek elemanını istihdam etmektedir. İş bulma yönünden kadın ve erkek arasında fark yoktur. Bu meslek kendi işini kurmaya elverişli değildir. Çok büyük sermayeye ihtiyaç olup ekip çalışmasını gerektirir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim boyunca şartları uygun olan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere burs verilir.

EĞİTİM SONRASI

Meslek eğitimini bitiren kimya teknikerleri özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde asgari ücretten az olmamak üzere ücret alırlar. Enflasyon oranı dikkate alındığında en fazla asgari ücretin 2-4 katı oranında ücret alırlar.

Kamu sektöründe çalışanlar ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik Hizmetler Sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar.

MESLEKTE İLERLEME

“Kimya”, ”Kimya Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları taktirde “Kimya”, “Kimya Mühendisliği”, “Çevre Mühendisliği” , Kimya ve Proses Mühendisliği lisans programlarına ve Açıköğretim lisans proğramlarından İktisat- İşletme bölümüne de dikey geçiş yapabilirler.
Kimya teknikerlerinden, işyerlerinde çalışırlarken başarılı olanlar kısım şefi, müdür yardımcısı olabilirler.

BENZER MESLEKLER

Kimyager,
Kimya Teknisyeni,
Biyolog.

H- EK BİLGİLER
SORUMLULUK

Hatalı ve dikkatsiz çalışma sonucu kullanılan hassas aletlerin zarar görüp yanıltıcı değerler vermelerine neden olmamaktan,
İşletmede numune alma ve değerlendirmede hata yapıp, hatalı üretime neden olmamaktan,
Üretimden sorumlu olanlara, test ve analiz sonuçlarını ileterek yardımcı olmaktan,
Test, analiz laboratuarlarında numune alma sırasında işletmede asit, boya vb. maddelerin yakınında bulunan kişilere zarar vermemekten,
Amirin vereceği diğer işleri yapmaktan, yaptırmaktan,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymaktan sorumludur.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ

Kesik, sıyrık ve kimyasal madde yanıklarına maruz kalınabilir.
Çalışma ortamında kullandığı aletleri kullanma talimatlarına uygun olarak kullanmalıdır.
Deneylerin yapılmasında deney yapma talimatlarını bilmeli ve dikkatle uygulamalıdır.
Kimyasal laboratuarda çalıştıklarında deney yaparken deney tüpü patlaması ve yanma, asitle çalıştıklarında asit yanıkları ve kimyasal maddelerden zehirlenme olabilir. Bu tehlikelerden korunmak için işin gerektirdiği koruyucu güvenlik teçhizatını kullanarak önlem alınmalıdır.
Meslek hastalıklarına yakalanmamak için çalıştığı kimyasal maddelerin sağlık tehlikelerini bilmelidir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezi,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Kimya Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Kimya Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver