Kimya Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur Kimya Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Kimya Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

Kimya Öğretmeni Mesleği Nedir Kimya Öğretmeni Nasıl Olunur Kimya Öğretmeni Ne İş Yapar Kimya Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Kimya Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Kimya Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Kimya Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Kimya Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Kimya öğretmeni, bu program çerçevesinde;

· Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
· Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
· Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
· Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
· Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
· Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
· Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME
VE EĞİTİM MATERYALLERİ

· Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
· Ders kitapları,
· Okul araç ve gereçleri,
· Ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Kimya öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Kimya öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Doğal bilimler özellikle kimya konularına meraklı ve bu alanda başarılı,
· Gözlem ve deney yapmayı seven,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
· İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
· Dikkatli, işine özen gösteren,
· Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
· Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
· Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
· kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kimya öğretmeni, sınıfta ve laboratuarda görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı kimyasal madde kokulu, biraz tozlu ve gürültülüdür.
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin ”Kimya Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

· Atatürk Üniversitesi ( Erzurum), Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
· Balıkesir Üniversitesi ( Balıkesir), Necatibey Eğitim Fakültesi
· Boğaziçi Üniversitesi ( İstanbul), Eğitim Fakültesi
· Dicle Üniversitesi ( Diyarbakır), Ziya GökalpEğitim Fakültesi
· Dokuz Eylül Üniversitesi ( İzmir), Buca Eğitim Fakültesi
· Gazi Üniversitesi ( Ankara), Gazi Eğitim Fakültesi
· Hacettepe Üniversitesi ( Ankara), Eğitim Fakültesi
· Karadeniz Teknik Üniversitesi ( Trabzon), Fatih Eğitim Fakültesi
· Marmara Üniversitesi ( İstanbul), Atatürk Eğitim Fakültesi
· Ondokuzmayıs Üniversitesi(Samsun)Eğitim Fakültesi
· Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fak.
· Selçuk Üniversitesi ( Konya), Eğitim Fakültesi
· Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van), Eğitim Fakültesi

Ayrıca, Kimya Bölümü ile Kimya Mühendisliği bölümlerini bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Fen bilimleri ( Fizik-Kimya-Biyoloji),
· Matematik,
· Türkçe

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Kimya Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “YGS-2”puan almak.
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Kimya Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Lisesi adlı ortaöğretim kurumlarının “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” alan/kol/Bölüm mezunları ile meslek liselerinin “Kimya” bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp“Kimya Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.

Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;

Genel Kimya, Kimyada Matematiksel Yöntemler, Genel Matematik, Genel Fizik, Genel Kimya Laboratuarı, Genel Fizik Laboratuarı, Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Genel Biyoloji, Analitik Kimya Laboratuarı, Genel Biyoloji Laboratuarı, Eğitim Psikolojisi, Rehberlik, Organik Kimya, Kimyasal Termodinamik, Elektrokimya, Kimyasal Kinetik ve Fotokimya, Koloit Kimyası, Kimya Araştırma Teknikleri, Organik Kimya Laboratuarı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Atom ve Molekül Yapısı, Çekirdek Kimyası, Besin Kimyası, Biyokimya, Organik Tepkimeler, Endüstriyel Kimya, Enstrümantal Kimya, Kimya Öğretimine Hazırlık ve Seminer,Bitirme Tezi, Bilgisayar, Fizikokimya Laboratuarı, Özel Öğretim Yöntemleri, Seçmeli Eğitim Dersi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi derslerini okurlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Kimya Öğretmenliği” lisans diploması ve “Kimya Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Kimya /Kimya Teknolojisi alanında öğretmen olarak çalışmaktadırlar.

· Ayrıca Kimya, İleri Kimya, Fen Bilgisi, Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Çevre ve İnsan, Teknik Atölye, Kimya Uygulamaları, Proses, Plastik İşleme, Gıda Teknolojisi, Lastik Teknolojisi ve Petrokimya bilimlerinin teorik ve uygulamalı meslek derslerine girerler.

· Ülke nüfusundaki hızlı artış beraberinde yeni okullara ihtiyacı da arttırmaktadır. Buna koşut olarak kimya öğretmenlerinin de iş bulma şansı artmaktadır.

· Kimya Öğretmenleri dershanelerde de görev yapmaktadırlar.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

· Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ce burs sağlanır.

· Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

· Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

EĞİTİM SONRASI

· Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

· Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

· Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
· Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

· Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

· Çalıştıkları okullarda veya Bakanlık bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

· Kimyagerlik,
· Kimya Mühendisliği.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
· 2010 ÖSYS Başvuru Klavuzu
· Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Kimya Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Kimya Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver