Kenzül Arş Duasının Fazileti Ve Arapça – Türkçe Okunuşu – manası

Peygamberimiz Hz Muhammed(sav)den rivayet edilmistirSöyle buyuruyor

 

-Cebrail bana dediki:”Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayi okursa,ALLAH´ü Teala onu,kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak hasreder 
Hatta bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanirlar

 

Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz 
Ona hesapsiz ve azapsiz,üzerine binip Cennete girmesi icin Cennetten bir Burak getirilir 
Sirat köprüsünden simsek gibi gecer 
Onun günahi denizlerden suyundan,yagmurlarin damlasindan,agaclarin yapraklarindan,kumlarin adedinden,taslardan daha fazla olsa bile,kendisine kabul olunmus(nafile)hac ve bin umre sevabi yazar

 

Korkan kimse olursa,ALLAH onu onu korktugundan emin kilar 
Susayan kimse okursa,ALLAH onun susuzlugunu giderir 
Ac olan okursa,giyindirir,hasta okursa sifa verir,hastanin üzerine okunursa,hastaligindan kurtulur,dünya veyahut ahiret ihtiyaclarindan okursa ALLAH istedigini verir 
Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa,ALLAH onlarin serrinden korur ve ALLAH´in mahlukatindan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder 
Borclu olan okursa,ALLAH onu,borcunu ödemeye muvaffak kilar,hicbir kimseye muhtac olmaz 
Eger onu hasta olan yazan üzerinde tasirsa iyilesir 
Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder 
Cinden,insden ve seytandan,sanci ve hastaliklardan emin olur 
Kayip ise ailesine sag,salim kavusur: Bu duayi okuyan icin cin, melek istigfard ederler 
Ömrü bereketli olur 
Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselami rüyasinda görür

 

Sponsorlu Bağlantılar
OKUNUŞU
Bismillahirrahmanirrahim

 

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin

 

La ilahe illellahül hakemül adlül metin

 

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin

 

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin

 

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir

 

La ilahe illellahü sükran li ni´metih

 

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih

 

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih

 

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

 

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab

 

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab

 

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab

 

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe radedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab

 

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab

 

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallALLAHü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab

 

Inneke entel kerimül kebiru

 

Hasbünellahü ve ni´mel vekil

 

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim

 

Ve sallALLAHü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem
Kenzül Arş duası ANLAMI

 

Tercümesi:

 

Melik (kral), Hakk, Mübin ALLAH’tan başka ilah yoktur Hakem, Adl ve Metin ALLAH’tan başka ilah yoktur Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir Senden başka İlah yoktur Sen arınıksındır Ben zalimlerden oldum ALLAH’tan başka ilah yoktur Onun ortağı yoktur Yönetim onundur Övgüler onun içindirDiriltir ve öldürür O diridir ve ebediyen ölmez Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır Ve O her şeye gücü yetendir Ve onunla yardım isteriz İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen ALLAH’tandır 
Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur Yüceliğini arındırmak için, ALLAH noksanlıklardan arınıktır 
Ey ALLAHım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün Bize ALLAH yeter O ne güzel vekildir İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük ALLAH’tandır ALLAH efendimizMuhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!
AMİN 
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver