Kemoterapi Nedir? Kemoterapinin Amacı Nedir?

KEMOTERAPİ NEDİR?

Kemoterapi, tümörün ilaçla tedavi edilme­si anlamına gelir. Cerrahi ve ışın tedavisiyle birlikte tümör tedavisi­nin çok önemli bir parçasıdır. Kemoterapi ile tümör hücrele­ri öldürülür veya tümörün büyü­mesi durdurulmaya çalışılır. Bazı zamanlar tek, bazı zamanlar birkaç ilaç değişik şekil­lerde verilerek uygu­lanır.

Sponsorlu Bağlantılar

KEMOTERAPİ UYGULAMASININ AMACI NEDİR?

Tümörün cinsine ve hasta­nın özellik­lerine göre değişik sebeplerle kemoterapi uygulanabilir;

* Tümörü tam­amen yok etmek ve hastayı iyileş­tirmek için,
* Tümörün yayıl­masını engel­lemek için,
* Tümörün büyüme­sini durdu­rmak veya yavaşlat­mak için,
* Tümörün sebep olduğu belirti­leri yok etmek için kemoterapi uygu­lanır.

Etkili bir tedavi yönte­mi olmasına rağmen bazı durumlar­da tümörü tamamen yok edemeyip sadece belirti­lerini düzelterek rahat yaşamayı sağla­yabilir. Bazı tümörlerde tek te­davi yöntemi kemoterapidir. Diğerlerin­de ise kemoterapi di­ğer tedaviler­le (cerrahi ve radyoterapi) ard arda veya eş zaman­lı olarak uygulanır. Örneğin ameliyat öncesi­nde tümörü küçültmek amacıyla, veya ameliyattan son­ra yayılmasını önle­mek için kemoterapi yapılabilir. Aynı uygulama­lar radyoterapi öncesinde ve sonrasın­da yapılabildiği gibi, radyoterapi ile ay­nı anda çeşitli yöntemlerle de kemoterapi uygulana­bilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver