Kemoterapi Aydınlatılmış Onam Formu

  >>> Kemoterapi Onam Formu <<<

    Hastalığınız  nedeniyle kemoterapi olmanız gerekmektedir. Kemoterapi hastalığınızı oluşturan hücrelerin  öldürülmesi  için  ilaçları  damardan  serum  içinde  ve/ veya  ağızdan  verilmesidir. Kemoterapi  olmadığınız  taktirde  hastalığınız  ilerleyecek , bu durum  yaşamınızı  etkileyebilecektir. Kemoterapi  ile  hastalığınız  gerileyebilir, kontrol  altına  alınabilir ancak ; kemoterapiye  rağmen hastalığınız  ilerlemeye de devam  edebilir. Önceleri  kemoterapiye  cevap  verip gerilese, hatta  hastalığa ait herhangi bir bulgu kalmasa bile, bir süre sonra  hastalığınız yineleyebilir. Kemoterapi  Tıbbi Onkoloji  uzmanı  kontrolünde eğitimli  hemşireler  tarafından  uygulanmaktadır. Kemoterapi  sizi için planlanmış belirli  bir  sürede  uygulanacaktır. Bu  süre  sizin  tedaviye  verdiğiniz  cevaba  veya  sizin  tedaviye  toleransınıza göre  değişebilir. Sizin  için planlanan …………………………………… kemoterapi ilaçları …………  süre  ile ……… günlük  aralar  ile  uygulanacaktır.  Sizin  için planlanan  bu  tedavi  en  az …… ay  sürecektir.  Kemoterapide  kullanılan ilaçlarhastalık  hücrelerine  etkileri  yanında  normal  hücrelere de  etki eder. Bundan dolayı  ilaçlara bağlı bazı yan  etkiler  oluşabilir. Bu ilaçlar ile bazı önemli  yan  etkiler  gelişebilir. Kemoterapi  ilaçlarının en sık  kemik iliği, saç  ve sindirim  sistemi  hücreleri  üzerinde yan etkileri  görülür. Kemik iliğine etkileri ile, normal  kan  hücrelerinin  yapımları  azalarak  kansızlık, enfeksiyonlara  duyarlı  olma, kanamalar oluşabilir; saç hücrelerine  etkileri  ile  saçınız  dökülebilir; sindirim sistemi  üzerine  etkileri  ile  ağız yarası, bulantı- kusma  ve ishal olabilirsiniz. Az da olsa  kalp, karaciğer, böbrek, akciğer  gibi organlarınıza  da yan  etkiler yapabilir. Yan etkilerin en aza  indirgenebilmesi  için  gerekli  tıbbi  önlemler  alınacak, ön  tetkikler yapılacak ve gerektiğinde bu organların işlevleri takip edilecektir. Bu olayların derecesi hastadan  hastaya  ve kullanılan  ilaçlara göre  değişiklik  gösterebilir. Kemoterapi uygulama  sırasında  aşırı duyarlılığınız varsa alerji gelişebilir. Kemoterapi ilaçlarının bu genel yan  etkileri dışında  size uygulanacak yukarıda  adı geçen ilaçların……………………………………………….yan etkileri de vardır.

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak aydınlatılmış ve bilgilendirilmiş hasta onam formunu bilgisayarınıza indiriniz.

–> ONAM FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Kemoterapi Onam Formunu İndir  –  Alternatif İndirme

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver