Katı, sıvı ve gaz nedir sorusunun cevabı hakkında bilgi

Su örneği
Ana madde: Su
Bir madde farklı sıcaklık ve basınç şartlarında üç halde de bulunabilir. Örneğin, saf su, H2O ile formüle edilir.

– Katı halde buz,
– Sıvı halde su,
– Ve Gaz halinde su buharı,
şeklinde bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar

KATI:demir, tahta, buz birer katı örneğidir. 
SIVI:su, benzin, alkol sıvı örneğidir
GAZ:Hava, karbondioksit, oksijen ise birer gazdır. 

Hal Değişimi ;
Katı eriyerek sıvıya, süblimleşerek gaza dönüşür. 
Sıvı buharlaşarak gaza, donarak katıya dönüşür. 
Gaz yoğunlaşarak sıvıya, depozisyon(resüblimleşme) ile ise katıya dönüşür.

Katı

Ana madde: KatıMaddenin katı hali belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan atom vemoleküller arası boşluk yok denecek kadar azdır. Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.Atomlar titreşim hareketi yaparlar.Maddenin en düzenli halidir.

Sıvı 


Sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini alır

Ana madde: Sıvı Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı halde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılamazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır. Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler.Bunu ilk olarak Göktuğ Durmaz Türk kitaplarına geçirmiştir.

Gaz [

Ana madde: Gaz Atom veya moleküllerin arasında boşlukların en çok olduğu haldir. Gaz tanecikleri arasında boşluk fazla olduğunda gazlar sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir·Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini alırlar. Gazlar maddenin en düzensiz halidir ve sadece gazlar (tanecikler arasındaki boşluk fazla olduğu için) sıkıştırılabilme özelliğine sahiptir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver