Tarih

Önceden ülkemizin adı ve yönetim şekli farklıydı ülkenin adı OSMANLI İMPARATORLUĞU idi ve padişahlıkla yönetiyordu .Halk düşüncesini malesef...

Acılar paylaşıldıkça azalır. Acılı günlerin en yakın dostu kızılay'dır. Ateşi söndüren su, acıyı dindiren kızılay'dır. Bir damla kan,...

24 Oğuz boyunu önce iki kolda (Bozoklar ve Üçoklar) daha sonra Oğuz Han'ın 6 oğluna ve son olarak...

Üçoklar, Türk mitolojisinde "yersel boylar"ı (arzi kavimleri) ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunlar, Oğuz Han’ın ilk (yerden...

Üçoklar, Türk mitolojisinde "yersel boylar"ı (arzi kavimleri) ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunlar, Oğuz Han’ın ilk (yerden...

Bozoklar, Türk mitolojisinde "göksel boylar"ı (semavi kavimleri) ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bunlar, Oğuz Han’ın ikinci (gökten...

1. Milli Egemenlik Demokraside, egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını milletvekilleri aracılığıyla kullanılır.Bu esas, anayasamızda ”Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”...

Konya'nın İşgali konu anlatımı kısaca, 24 Nisan 1919 tarihinde Konya istasyonunda başlayan İtalyan işgali günlerinde, Konya’da 1600 İtalyan askeri vardır....

Kitle iletişim araçları ve özelikle de basın Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi devrim sürecinde de Atatürk’e ve çağdaşlaşma hamlelerine...

a. Hukuk Alanında Tanzimat Yukarıda da belirttiğimiz gibi padişah artık mutlak hâkim değildi. Onun üstünde kanunlar vardı. Gülhane...