Katarakt Ameliyatı Onam Formu

  >>> KATARAKT AMELİYATI (Fakoemülsifikasyon) AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU <<<

Tanı Hakkında Bilgi:Kliniğimize gözünüzdeki rahatsızlığın tedavisi için başvurmuş bulunmaktasınız. Sağ (…….) Sol (…….) gözünüze …………………………………………………… tanısı konulmuştur.Tedavi Yöntemi Hakkında Bilgi: Mevcut hastalığınızın tedavisi için  Sağ (…….) Sol (…….) gözünüze KATARAKT ameliyatı önerilmektedir.Bu ameliyatın amacı, kesifleşen ve görme azalmasına neden olan göz merceğinin alınarak, yerine yapay göz merceği yerleştirilmesi ve bu sayede görme artışının sağlanmasıdır. Ameliyat öncesinde, göz bebeğinin büyütülmesi için damlalar damlatılacaktır. Ameliyat eğer damla anestezisi ile yapılabiliyorsa öncelikle bu yol ile yapılacaktır. Fakat bazı hastalarda göz arkası ve çevresine iğne yapılaması gerekebilmektedir. Nadiren, iğne yapılmasının sakıncalı olduğu durumlarda genel anestezi gerekebilmektedir. Anestezinin sağlanmasını takiben, uygun olan kadranlardan özel bıçaklar ile ön kamaraya girilerek, yüksek frekanslı ses dalgaları ile katarakt mevcut olan göz merceği temizlenerek (FAKO CERRAHİSİ), kalan cep içerisine yapay göz içi mercek yerleştirilecektir. Bu şekilde ameliyat tamamlanacaktır. Ancak bazı durumlarda fako cerrahisinde de göze giriş alanlarına dikiş konulması gerekebilmektedir. Ameliyat öncesi dönemde fako yöntemiyle ameliyat şansının mevcut olmadığı kararlaştırılan durumlarda ya da ameliyat sırasında fako yöntemi ile devam edilmesi mümkün olmayan durumlarda, göze giriş yerleri bir miktar daha genişletilerek göz merceği buradan çıkartılabilmektedir. Bu durumda giriş yerlerine dikiş konulmaktadır. Dikişler 1-3 ay içerisinde alınmaktadır.Tedavi Başarı Şansı ve Süresi:Katarakt cerrahisinin başarı şansı yüksektir. Ameliyat süresi ortalama 40-60 dk arasında değişmekte ve hastalar genellikle ameliyattan hemen sonra taburcu edilebilmektedir. Tedavi Komplikasyonları ve Riskleri:Lokal/genel anestezi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar: 1. Göz ve/veya arkasındaki damarlarda iğne ile zedelenme,  2. Anestezik madde ile görme sinirinde hasar oluşumu, 3. Anestezik ilaca karşı alerjik reaksiyon, 4. Göz arkasında kanama, 5. Genel anesteziye bağlı ya da anestezi uygulaması sırasında gerekli olan durumlarda kan ve/veya kan ürünlerinin transfüzyonuna bağlı sorunlar Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar: 1. Yapay göz merceğinin içine yerleştirildiği zarın yırtılması 2. Yapay göz merceğinin içine yerleştirildiği zarın yırtıldığı hastalarda kataraktlı olan merceğin parçalarının ya da hepsinin gözün arka bölümüne düşmesi  3. Göz içi basıncının  aniden ve fazla düşmesine bağlı olarak gözün damar tabakasında ayrılma ya da kanama Ameliyat sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar: 1.Korneada sıvı toplanması  2. Göz içi basıncı değişiklikleri ( yükselmesi ya da aşırı düşmesi) 3. Gözün ön ve arkasında enfeksiyon  4. Görme azalması 5. Görme noktasında sıvı toplanması 6. Ameliyat mikroskobunun ışığından kaynaklanan görme noktasına harabiyet 7. Yapay göz merceğinin içine yerleştirildiği zarda bulanıklaşma  8. Göz içi merceğinin yerinden kayması ya da göz arkasına düşmesi  9. Dikişlere ya da göze giriş yerlerinde fako yanığına bağlı oluşabilen kırma kusuru (yüksek astigmatizma) 10. Gözün ön ve arka kısmında kanama 11. Ağ tabakada ayrılma ya da yırtık oluşumu Bu komplikasyonlarının bir kısmının tedavisi mevcutken, bir diğer kısmına bağlı olarak kalıcı görme hasarı oluşabilir.Tedavinin kabul edilmemesi durumunda karşılaşılabilecek komplikasyonlar: 1. Katarakt daha fazla ilerleyip kendi kendine eriyebilir ancak bu durumda göz içi basıncında artış ve ağrılı bir reaksiyon oluşumuna neden olabilir 2. Görme daha fazla azalabilir 3. Gecikmiş katarakt cerrahisinde ameliyat zorlaşabilir ve süresi uzayabilir, komplikasyon riski artabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak aydınlatılmış ve bilgilendirilmiş hasta onam formunu bilgisayarınıza indiriniz.

–> ONAM FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Katarakt Ameliyatı Onam Formunu İndir  –  Alternatif İndirme

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver