Kart Aidatı İtiraz Dilekçesi 2012 Kredi Kart Aidatı İtiraz Dilekçesi 2012 Kredi Kart Aidatı İtiraz Dilekçesi 2012 Örneği

banka aidat itiraz dilekçesi 2012 kredi kartı aidatı dilekçesi 2012 kredi kartı aidatını geri alma dilekçesi 2012 Kredi Kartı Aidatını Geri Alma Dilekçesi Word

Kredi kartı aidatına itiraz dilekçe örneği – ücret iptali örnek dilekçesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bankaya verilecek dilekçe örneği: ……(BANKA ADI)………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Banka adresi)
Konu : Kredi kart yıllık aidat ve kullanım ücreti hakkında
Hamili olduğum ………… nolu kredi kartından … yılı … ayına ait hesap bildirim cetvelinde …… Türk Lirası kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.
Bu nedenle ……. yılı ……….. ayına ait hesap özetinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.
Adres : Ad-Soyad:
Tarih ve İmza
Tüketici hakem heyetine sunulacak dilekçe örneği
(buraya oturduğunuz ilçenin adını yazınız) KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
Başvurucu :( buraya adınızı soyadınızı ve adresinizi yazınız)
Karşı Taraf :( buraya banka adı ve adresini yazınız)
Konu :Kredi kart yıllık ücretinin iadesi hk.
Talep :.. TL bedelin iadesi hk.
Olay :
1. (buraya banka adını yazınız) Bankası AŞ.’nin çıkarmış olduğu (buraya kredi kart numaranızı yazınız) numaralı kredi kart hamiliyim.
2. Kredi kartıma ait ../../201. son ödeme tarihli hesap özeti ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …….,00 TL para tahakkuk ettirilmiştir.
3. Karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde her ne kadar kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme;
a. Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
b. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
c. Sonuç olarak sözleşmenin bu düzenlemesi, banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
d. Aynı sözleşmenin başka bir maddesi ile de banka ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.
e. Son olarak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından verilen iki ayrı karar ve T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu emsal kararı ile T.C.Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin Esas:2007/472 ,Karar 2007/1011 nolu Garanti Bankasının Tüketici Hakem Heyetinin Kararına İtirazı Nedeniyle, mahkemenin tüketici lehine emsal kararı ile kredi kart ücretinin yasal olmadığı belirlenmiştir.
4. Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan ..,00 TL’nin, kredi kart üyelik ücretinin ödeme tarihi olan ../../.201. tarihinden itibaren karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini dilerim.
Ad, soyad, imza
Ekler :
1- Banka Kredi Kartı Üyelik sözleşmesi
2- … /…../201. son ödeme tarihli hesap özeti

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver

Kart Aidatı İtiraz Dilekçesi 2012 Kredi Kart Aidatı İtiraz Dilekçesi 2012 Kredi Kart Aidatı İtiraz Dilekçesi 2012 Örneği

banka aidat itiraz dilekçesi 2012 kredi kartı aidatı dilekçesi 2012 kredi kartı aidatını geri alma dilekçesi 2012 Kredi Kartı Aidatını Geri Alma Dilekçesi Word

Kredi kartı aidatına itiraz dilekçe örneği – ücret iptali örnek dilekçesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bankaya verilecek dilekçe örneği: ……(BANKA ADI)………… BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
(Banka adresi)
Konu : Kredi kart yıllık aidat ve kullanım ücreti hakkında
Hamili olduğum ………… nolu kredi kartından … yılı … ayına ait hesap bildirim cetvelinde …… Türk Lirası kredi kartı yıllık üyelik ücreti kesildiğini öğrenmiş bulunuyorum. Hesap Bildirim Cetveli ile kesilen yıllık üyelik ücreti, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 6. maddesinde düzenlenen ” Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar” hükmü ve ilgili yasal düzenlemelere aykırıdır.
Bu nedenle ……. yılı ……….. ayına ait hesap özetinde yer alan yıllık üyelik ücretine itiraz ediyor ve talep edilen ve kesilen …… TL kredi kart yıllık üyelik ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu talep ediyorum. Aksi halde yasal yollara başvuracağım hususunu bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.
Adres : Ad-Soyad:
Tarih ve İmza
Tüketici hakem heyetine sunulacak dilekçe örneği
(buraya oturduğunuz ilçenin adını yazınız) KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA
Başvurucu :( buraya adınızı soyadınızı ve adresinizi yazınız)
Karşı Taraf :( buraya banka adı ve adresini yazınız)
Konu :Kredi kart yıllık ücretinin iadesi hk.
Talep :.. TL bedelin iadesi hk.
Olay :
1. (buraya banka adını yazınız) Bankası AŞ.’nin çıkarmış olduğu (buraya kredi kart numaranızı yazınız) numaralı kredi kart hamiliyim.
2. Kredi kartıma ait ../../201. son ödeme tarihli hesap özeti ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …….,00 TL para tahakkuk ettirilmiştir.
3. Karşı taraf ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde her ne kadar kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme;
a. Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
b. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
c. Sonuç olarak sözleşmenin bu düzenlemesi, banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
d. Aynı sözleşmenin başka bir maddesi ile de banka ücret ve faizlerin miktarlarını tek taraflı olarak arttırabilme yetkisini kendisinde tutmaktadır. Bu hüküm dahi 4077 sayılı yasanın 6. maddesi ve 5464 sayılı yasaya aykırıdır.
e. Son olarak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından verilen iki ayrı karar ve T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu emsal kararı ile T.C.Ankara 2.Tüketici Mahkemesinin Esas:2007/472 ,Karar 2007/1011 nolu Garanti Bankasının Tüketici Hakem Heyetinin Kararına İtirazı Nedeniyle, mahkemenin tüketici lehine emsal kararı ile kredi kart ücretinin yasal olmadığı belirlenmiştir.
4. Bu nedenlerle tahsil edilmiş bulunan ..,00 TL’nin, kredi kart üyelik ücretinin ödeme tarihi olan ../../.201. tarihinden itibaren karşı taraf Banka’nın 1 yıllık mevduata uyguladığı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tarafıma iadesine karar verilmesini dilerim.
Ad, soyad, imza
Ekler :
1- Banka Kredi Kartı Üyelik sözleşmesi
2- … /…../201. son ödeme tarihli hesap özeti

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver