Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 11. Bölüm

○ Etmoit sinüzitin sık görülen bir komplikasyonu nedir?
Orbital selülit.
○ Aspirasyon pnömonisinin en sık görüldüğü yer neresidir?
Sağ alt lob.
○ Bir hasta size, düştüğünde diz ve ayakbileğinden bir ‘pop’ sesinin geldiği hikayesiyle başvuruyor. Tanınız nedir?
Ön çapraz bağ yırtığı ve Aşil tendonu rüptürü.
○ Diz dislokasyonunda hangi sinir hasar görebilir?
Peroneal sinir.
○ Ayaktaki stres kırıklarının en sık görüldüğü yerler nereleridir?
2. ve 3. metatarsallar.
○ Gençlerdeki subaraknoid kanamanın en sık nedeni nedir?
AV malformasyon.
○ Bir hasta size ağrılı kırmızı bir göz ve görme keskinliğinde azalmayla başvuruyor. Ayırıcı tanıya neler girer?
Santral korneal lezyonlar, glokom ve irit.
○ Akut aortik regürjitasyonun en sık sebebi nedir?
Enfeksiyöz endokardit.
○ En sık görülen konjenital kapak hastalığı hangisidir?Biküspit aort kapağı.
○ Hangi metabolik anormallik sıklıkla hiperkalsemi ile ilişkilidir?
Olguların üçte birine kadar hipokalemi saptanır.
○ Retrobülber optik nöritin en sık sebebi nedir?
Multipl skleroz.
○ Hipokalsemisi olan bir hastanın başlangıç semptomları nelerdir?
Ağız çevresi ve parmak uçlarında paresteziler, irritabilite, hiperaktif derin tendon refleksleri ve nöbetler.
○ Hipokalsemide görülen EKG değişiklikleri nelerdir?
Uzamış T dalgaları.
○ Digital zehirlenmesi olan bir hastada yerine konması gereken elektrolitler nelerdir?
Potasyum ve magnezyum.
○ Wolff- Parkinson-White sendromu ile ilişkili olarak en sık görülen artimi nedir?
PAT. Hasta anjina, senkop ve kısa soluklarla prezante olur.
○ Midriyatikler ve antikolinerjik ilaçların neden olduğu midriyasis, 3. kraniyal sinir basısından kaynaklanan midriyasisten nasıl ayırt edilebilir?
Pilocarpine kraniyal sinir basısında etkiyi tersine çevirir, fakat antikolinerjik ilaç ve midriyatikler üzerine etki göstermeyecektir.
○ Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında, ortalama kardiyak indeks normalin yüzde kaçıdır?
%25.
○ Ventriküler taşikardiyi tedavi etmede Verapamil neden kötü bir tercihtir?
Verapamil kalp ritmini geriye döndürmeden kalp hızını arttırabilir ve kan basıncını düşürebilir.
○ Hangi ilaçlar Wolff-Parkinson-White sendromu ile birlikte görülen atrial fibrilasyonda asla kullanılmamalıdır?
Digital, verapamil ve fenitoin. Wolff-Parkinson-White sendromu ile birlikte görülen atrial fibrilasyon, kardiyoversiyon veya procainamide ile tedavi edilmelidir. Wolff-Parkinson-White sendromu ile birlikte görülen SVT’ de verapamil veya adenozin kullanılmalıdır.
○ Atrial flutter veya fibrilasyonun görüldüğü Wolff-Parkinson-White sendromunda seçilecek ilacı belirtiniz.
Procainamide.
○ 1. kalp sesini ne oluşturur?
Mitral kapağın kapanması ve sol ventrikül kontraksiyonu.
○ 2. kalp sesini?
Pulmoner ve aortik kapakların kapanması.
○ 3. kalp sesini?
Ventrikül dolumunun son aşamalarına ulaştığında, ventriküle doğru olan kan akımının azalmasıyla oluşur.
○ 4. kalp sesini?
Sol ventrikül kasının, mitral kapağın ve sol ventrikül akım yolunun titreşimleri oluşturur.
○ S3’ ün sık görülen bir patolojik sebebi nedir?
Konjestif kalp yetmezliği.
○ S4’ ün patolojik sebepleri nelerdir?
Akut iskemiye bağlı azalmış sol ventrikül kompliyansı en sık nedendir. Diğerleri aortik stenoz, subaortik stenoz, HTN, koroner arter hastalığı, kardiyomiyopati, anemi ve hipertiroidi olarak sıralanabilir.
○ Dopaminin en önemli faydası ve en önemli komplikasyonu nelerdir?
Başlıca faydası düşük dozlarda β-adrenerjik, yüksek dozlarda α-adrenerjik etkilerle kan basıncının hızla yükselmesidir. Başlıca komplikasyonu ise miyokardın oksijen gereksinimini ne yazık ki artıran taşikardidir.
○ Dobutaminin başlıca etkisi nedir?
Dobutamin kardiyak kontraktiliteyi arttırır. Periferik α -adrenerjik reseptörler üzerindeki etkisi minimaldir. Kardiyak outputu kan basıncını yükseltmeden artırabilir.
○ Morfinin preload ve afterload üzerindeki etkileri nelerdir?
Hem preload’ı, hem de afterload’ u azaltır.
○ Furosemide preload veya afterload’ u etkiler mi?
Furosemide preload’ u azaltır.
○ Postsplenektomi (postsplenik) sepsisin en sık etkeni nedir?
Streptococcus pneumoniae.
○ Triküspit regürjitasyonunun en sık sebebi nedir?
Tipik olarak mitral stenozun yol açtığı sol kalp yetersizliğine sekonder olarak gelişen sağ kalp yetersizliği.
○ Geyik kenesi Ixodes dammini hangi iki hastalığı bulaştırır?
Lyme hastalığı ve Babesia.
○ Babesia enfeksiyonlu hastalar ne şekilde prezente olurlar?
İntermitan ateş, splenomegali, sarılık ve hemoliz. Hastalık, dalağı olmayan hastalarda fatal olabilir. Hastalık, Kayalık dağlar benekli humması gibi riketsiyal hastalıkları taklit edebilir. Klindamisin ve kinin ile tedavi ediniz.
○ Yem bir sorunun sırası geldi. Bu kitapta çilek dil, çilek serviks, kuşüzümü jölemsi balgam ve kuşüzümü jölemsi dışkı ile ilgili 9 soru mevcut. Bunların herbiri ile ilişkili patolojiyi tanımlayınız.
Çilek dil: Kızıl ve Kawasaki hastalığı.Çilek serviks: Trichomonas.Kuşüzümü jölemsi balgam: Klebsiella ve (daha nadiren) tip 3 Pneumococcus.Kuşüzümü jölemsi dışkı: Intussussepsiyon.
–> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver