Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 10. Bölüm

○ Azalmış derin tendon reflekslerinin görüldüğü 3 hastalık sayınız.
Guillain-Barré sendromu, Dermacentor andersoni (udun kenesi) ısırığına bağlı kene paralizisi ve difteri ekzotoksini.
○ Prematür infantta görülen konjestif kalp yetmezliğinin en olası nedeni nedir?
PDA.
○ Yaşamın ilk 3 gününde görülen konjestif kalp yetmezliğinin en olası nedeni nedir?
Büyük damarların transpozisyonu (siyanoza ve yetmezliğe yol açar).
○ Yaşamın ilk haftasında görülen konjestif kalp yetmezliğinin en olası nedeni nedir?
Hipoplastik sol ventrikül.
○ Yaşamın ikinci haftasında görülen konjestif kalp yetmezliğinin en olası nedeni nedir?
Aort koarktasyonu.
○ Shigella’ yı antibiyotiklerle mi tedavi edersiniz?
Genel olarak, evet.
○ Pinguecula nedir?
Gözün sıklıkla nazal tarafında görülen sarımsı bir nodüldür, ancak lateralde de görülebilir. Genelde rüzgar ve toz nedeniyle olur.
○ Pterygium nedir?
Korneanın medial veya lateralinde oluşan ve pupillaya uzanan kronik bir büyümedir. Pingueculadan çok daha kalındır.
○ Bir infant veya çocuktaki ağrısız üst GİS kanamasının en sık sebebi nedir?
Portal hipertansiyona bağlı varisler.
○ Bir infant veya çocuktaki majör ağrısız alt GİS kanamasının en sık sebebi nedir?                
Meckel divertikülü.
○ Orbital selülitin sık görülen etkeni :
S.aureus.
○ Kuduzlu bir hastanın  hipokampusunda ne bulmayı beklersiniz?
Negri cisimcikleri. Kuduz için kuluçka süresi 30-60 gündür. Tedavi, yaranın temizlenmesi, kuduz immünglobülini ve insan diploid hücre aşısını kapsar.
○ Kayalık dağlar benekli hummasını ne tür bir kene bulaştırır?
Dişi andersoni kenesi. Rickettsia rickettsii’ yi bulaştırır.
○ Kayalık dağlar benekli hummasında görülen en sık semptom nedir?
Başağrısı hastaların %90’ ında görülür.
○ Kayalık dağlar benekli hummasındaki döküntüyü tanımlayınız.
El bileği ve avuçlarda yerleşimli, ayak tabanı ve gövdeye doğru yayılan, 2-6 mm çapında maküler döküntü.
○ Lyme hastalığını hangi kene bulaştırır?
Ixodes dammini kenesi. Spiroket Borrelia burgdorferi, Kelly vasatındaki kültürle teşhis edilir.
○ Lyme hastalığında görülen cilt lezyonunu tarif ediniz.
Erythema chronicum migrans denilen geniş, belirgin, dairesel bir cilt lezyonu. Santral açıklığı ile halka şeklinde eritematöz bir lezyondur.
○ Kene paralizisi olan bir hastayı tarif ediniz.
Bulber felç, yukarı doğru çıkan gevşek felç, el ve ayaklarda paresteziler, derin tendon reflekslerinin simetrik kaybı ve solunum felci.
○ Otitis externa’nın etkeni nedir?
Pseudomonas.
○ Lyme hastalığının semptom ve bulguları nelerdir? Evreleme nasıl yapılır?
Evre I: Erythema chronicum migrans, kırıklık, yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrıları, ateş ve üşüme.Evre II: Nörolojik ve kardiyak semptomlar; baş ağrısı, meningoensefalit, fasiyal paralizi, radikülonöropati, oftalmit ve 1º-2º-3º AV blokları kapsar.Evre III: Artrit (diz › omuz › dirsek › TME › ayakbileği › elbileği › kalça › eller › ayaklar).
○ Beyinsapı herniasyonunda dekortike postür mü, yoksa deserebre postür mü beklenir?
Deserebre postür (hiperekstansiyon). Dekortike postür üst ekstremitelerin fleksiyonu ve alt ekstremitelerin ekstansiyonudur.
○ Bir hasta kafa travması sonrasında size başvuruyor. Yükselmiş sistolik kan basıncı ve bradikardisi mevcut. Tanınız nedir?
Cushing refleksi.
○ Kornea refleksini tarif ediniz.
5. kraniyal sinirin oftalmik dalı ve 7. kafa çiftinin afferent dalı iletimi sağlar.
–> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver