Karboksilli Asitler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Karboksilli Asit çeşitleri, Karboksilli Asit tepkimeleri, Karboksilli Asitler elde edilişi, Karboksilli Asitler Konu Anlatımı, Karboksilli Asitlerin adlandırılması

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Karboksilli Asitler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

KARBOKSİLLİ ASİTLER

Bu dersimizde Karboksilli asitler ve genel özelliklerini ele alacağız. İyi dersler…

Yapılarında karboksil EnBasit.com grubu bulunduran bileşiklere karboksilli asitler denir.

Karboksilli Asitler

a. Yapısında bulundurdukları —COOH grubu sayısına göre:

1. Mono karboksilli asitler

Yapılarında 1 tane —COOH grubu bulunduranlar

2. Poli karboksilli asitler

Yapılarında birden fazla —COOH grubu bulunduranlar.

2 tane —COOH grubu bulunduranlara di karboksilli asitler 3 tane —COOH grubu bulunduranlara tri karboksilli asitler adı verilir.

b. Yapılarında —OH ya da —NH2 bağlı olanlar

1. —COOH grubu yanında —OH grubu da bağlı ise oksi asitler adı verilir.

2. —COOH grubu yanında —NH2 grubu da bağlı ise amino asitler adı verilir.

Mono karboksilli asitlerin genel formülleri EnBasit.com şeklindedir. CnH2nO2 kuralına uyar.

İsimlendirme yapılırken aynı sayıda karbon u bulunduran alkanların sonuna “oik asit” eki getirilir.

R grubu dallanmış bir hidrokarbon ise, karboksil grubunun bulunduğu karbon una birinci karbon numarası verilerek diğerleri numaralandırılır.

Ayrıca COOH grubundan sonraki 2. karbon una a, 3. karbon una b, 4. karbon una g harfleri verilerek de isimlendirme yapılır.
EnBasit.com

Poli asitler ise şöyle isimlendirilir;

EnBasit.com

Karboksilli Asitlerin Genel Elde Edilişleri

1. Primer alkollerin iki derece yükseltgenmesinden

Primer alkoller bir derece yükseltgenirse aldehitler oluşur. Aldehitler yükseltgenirse karboksilli asitler oluşur. Yani primer alkoller 2 kademe yükseltgenirse karboksilli asitler oluşur.

EnBasit.com

2. Grignard Bileşiklerinden

EnBasit.com

3. Karboksilli Tuzlarından

R—COONa + HBr ® R—COOH + NaBr

Karboksilat Tuz          Karboksilli Asit

Karboksilli Asitlerin Özellikleri ve Reaksiyonları

Karboksilli asitlerin molekülleri arasında dihidrojen bağı vardır. Bundan dolayı aynı karbon sayılı, eter, aldehit, keton ve alkollerden daha yüksek sıcaklıkta kaynarlar.
Su ile hidrojen bağı oluşturabildiklerinden suda kolayca çözünürler. Ancak zayıf asit olduklarından suda az iyonlaşırlar. Molekül ağırlığı arttıkça iyonlaşma % leri azalır.
Homolog sıra oluşturabilirler.
Aktif metallerle H2 gazı açığa çıkarırlar.
Alkoller yalnızca K ve Na gibi metallerle tepkime verirler. Asitler ise K, Na, Mg, Zn…… gibi metallerle de tepkime verirler. Bu özellik Karboksilli asitleri alkollerden ayırır.

R—COOH + Na ® R—COONa + EnBasit.com H2

K. asit                         Tuz

2R—COOH + Ca ® (R—COO)2 Ca + H2

Karboksilli asitler, bazlarla nötürleşme tepkimesi verirler.

R—COOH + NaOH ® R—COONa + H2O

Asit                             Tuz

EnBasit.com

Karboksilli asitler, karbonatlı (Na2CO3, MgCO3…) tuzlarla tepkime verirler.

2R—COOH+CaCO3 ® Ca(R—COO)2(g) + CO2 + H2O

Asitin karboksil grubundaki OH grubu çıkarılırsa kalan kısma açil grubu denir.

EnBasit.com

Karboksilli asitler, alkollerle esterleri oluştururlar.

EnBasit.com

Yağ Asitleri

Yağ asitleri çift ve yüksek karbon sayılı karboksilli asitlerdir.

Doymamış yağ asiti dendiğinde alkil grubunda en az bir tane çift bağ bulunduran yağ asitleridir. Bu asitler oda sıcaklığında sıvı haldedir.

NOT: Adipik asidin hegzametilen diamin ile kondensasyonu sonucu naylon oluşur.

Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Fonksiyonel Gruplar Giriş

SAYFA 2: Alkoller

SAYFA 3: Eterler

SAYFA 4: Karbonilli Bileşikler

SAYFA 5: Aldehitler

SAYFA 6: Ketonlar

SAYFA 7: Karboksilli Asitler

SAYFA 8: Esterler

SAYFA 9: Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb)

SAYFA 10: Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri

SAYFA NO:

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Fonksiyonel Gruplar (Alkoller,Eterler, Karbonilli Bileşikler, Aldehitler,Ketonlar, Karboksilli Asitler, Esterler, Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb), Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri)
Dosya Boyutu/Türü: 487 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver