Karaciğer Hastalıkları, Siroz Hangi Hastalıklara Neden Olabilir, Siroz Hastalığı

siroz hastalığından kaynaklanabilen hastalıklar, siroz hastalığının sebep olduğu hastalıklar, siroz nedenleri, siroz nedir

Siroz Hastalığının Sebep Olduğu Hastalıklar Nelerdir?

Dr. Mustafa Eraslan Soru Sor

Sponsorlu Bağlantılar

Karaciğer çeşitli etkenler karşısında dayanıklılığı vede kendini yenileme kapasitesi ile vücudumuzun en inanılmaz organıdır. Ancak alkol, viruslar vede birtakım ilaçlar ve toksik maddelere uzun sure maruz kalması neticesinde geri dönüşümsüz olarak hastalanması mümkündür. Bu makalemizde Siroz hastalığının sebep verdiği hastalıklara deyinerek sizleri bilgiledirmek istedik…

 

1- Asit (Asit): Periton boşluğunda aşırı sıvı birikmesi fizik muayeneyle anlaşılır. Asitin tedavisinde tuz kısıtlaması, yatak istirahatı uygulanır. Tuz kısıtlanması ile asit azalmazsa hasta iyi takip edilerek diüreikler başlanır. Diüretiklere rağmen asit birikmesi devam ediyorsa parasentez ile hastadan 4-6 litre sıvı boşaltılır. Sıvı boşaltılırken kaybedilen albümin, intravenöz olarak hastaya verilir.

2- Spontan Bakteriyel Peritonit: İntestinal bakteriler, portal venler vasıtasıyla peritona gelirler ve asit sıvısında protein yoğunluğu az olan hastalarda peritonite neden olurlar. Genel durumun bozulması, ateş yükselmesi, karın ağrısı sirotik hastalarda sponta bakteriyel peritoniti düşündürmelidir. Peritonel sıvıdan ise kültür yapılmalı, sonuç beklenmeden geniş spektrumlu antibiyotik başlanmalıdır.

3-Hepatorenal Sendrom: Sirozda en çok korkulan komplikasyondur. Asitli sirotik hastalarda azotemi ve idrar atılımında hepatorenal sendromu düşündürür. Bu durumda böbrekler normaldir, yapısal bir değişim yoktur. Karaciğerin işlevleri düzeldiğinde böbreklerin işlevi de normale döner. Sepsis, azotemi ve siüretik kullanımı hepatorenal sendroma neden olabilir. Tedavide norepinefrin /noradrenalin) ve az miktarda vazopressin verilebilir.

4-Hepatik Enselafopati: Karaciğerlerde metabolize edilmesi gereken maddelerin kolleteral dolaşımla (normalde yapısında olmayıp sonradan oluşan damarlarda, ikinci derecede olan damar dolaşımı) beyin dokusuna ilerlemeleri sonucu ortaya çıkar. Hastalığın seyri oldukça karışık bir yapıdadır. 4 evreden söz etmek mümkündür.

1. Evrede; Huzursuzluk, ajitasyon, uyku düzensizliği,depresyon, konuşma bozukluğu vardır.
2. Evrede; Letarji, bilinç bulanıklığı giderek artar, oryantasyon bozukluğu vardır. Flaping tremor görülür.
3. Evrede; Stupor, reflekslerde hiperaktivite, has seğirmeleri vardır.
4. Evrede; Hasta koma halindedir, sadece acılı uyaranlara cevap verir. Fetorhepaticus görülür.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver