Kapitülasyonlar Nedir Hakkında Bilgi

Kapitülasyonlar Nedir

Kapitülasyonlar Nedir Osmanlıda Kapitülasyonlar
Kapitülasyonlar anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Kapitülasyonlar Nedir, Kapitülasyonlar Ne Anlama Gelir, Kapitülasyonlar Ne Demektir, Kapitülasyonlar Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Kapitülasyonlar ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Kapitülasyonlar Anlamı

Kuruluş döneminde Akdeniz’in güçlü Hristiyan devletleriyle iyi ilişkiler geliştirme gereğini duyan Osmanlı Devleti, batılı tüccarların Osmanlı topraklarında ticaret yapmalarını kolaylaştıran ilk ekonomik ayrıcalıkları 1365′te Ragusa Cumhuriyeti’ne tanıdı. 14. ve 15. yüzyıllarda Cenevizliler ve Venedikliler de benzer ayrıcalıklar elde ettiler. İlk önemli kapitülâsyon, Kanunî Sultan Süleyman tarafından Fransa’ya verildi. Ancak verilen haklar ve yapılan sözleşme, Kanunî ile Fransa Kralı I. Fransuva yaşadığı sürece geçerliydi.

Venediklilere karşı Fransa’nın dostluğunu kazanmaya çalışan II. Selim, 1569′da imzaladığı bir antlaşmayla tüm yabancı gemilerin Fransız bayrağı çekmek koşuluyla, Osmanlı kara sularında ticaret yapabilmesine izin verdi. Daha sonraki padişahlar da Fransa’ya çeşitli ayrıcalıklar tanıdılar. Fransa’dan sonra İngiltere, Hollânda, Avusturya ve Rusya da benzeri haklar elde ettiler.

On sekizinci ve 19. yüzyıllarda kapitülâsyonlar nedeniyle Osmanlı topraklarındaki sanayi kolları yabancı ürünlerle rekabet edemeyerek çökmeye başladı. Osmanlı girişimcileri eşitsiz gümrük ve vergilendirme koşullarından büyük zarar gördüler. Yabancı uyruklular insan hakları açısından Osmanlı ülkesinde üstün ve ayrıcalıklı bir grup oluşturdular. İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı’na girerken kapitülâsyonları tek taraflı olarak kaldırdığını açıkladı. Ama Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgiden sonra imzalanan Sevr Antlaşması’yla kapitülâsyonlar yeniden gündeme geldi. 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile kapitülâsyonlara son verildi.

Konu ile ilgili aramalar: Kapitülasyonlar Nedir Kapitülasyonlar ödev ara Kapitülasyonlar kelime anlamı Kapitülasyonlar sözlükte ara Kapitülasyonlar ansiklopedi bilgi bankası ara Kapitülasyonlar ne demek Kapitülasyonlar neye denir

Kapitülasyonlar ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver