Kanser Tanılı Hastaların Farklı Branşlardaki Hastalıkları İle İlgili Tedavilerinin Faturalandırılması Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan “Kanser Tanılı Hastaların Farklı Branşlardaki Hastalıkları İle İlgili Tedavilerinin Faturalandırılması” Hakkında Duyuru;
DUYURU
          Kurumumuzla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmetsunucularında daha önce onkolojik ön tanı veya tanısı konmuş hastaların hastalıklarıyla ilgisi olmayan farklı branşlara müracaatında verdikleri sağlık hizmetlerininfaturalandırılmasında sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.

          Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.1.B.2 (2)(ç) maddesinde onkolojik ön tanı veya tanı konmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemlerin hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacağı belirtilmiş olup,

Sponsorlu Bağlantılar

         Sigortalının, onkolojik ön tanı veya tanı konulan hastalığı ile ilgili olmayan başkaca bir hastalığı nedeniyle sağlık hizmet sunucusuna müracaatının anılan madde kapsamında değerlendirilmeyerek ayaktan tedavilerde ödeme (Ek-10B) kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

          İlgililere önemle duyurulur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver