Kandida Enfeksiyonu, Kandidemi Hastalığı, Kandidemi Nedemektir

kandidemi nedir, kimler kandida enkeksiyonu kapar, ,

Kandidemi Nedir? Kandidemi Hastalığı

Dr. Mustafa Eraslan Soru Sor

Sponsorlu Bağlantılar

Sepsis yoğun bakımda önemli mortalite ve morbidite nedenlerinden biridir. Sepsis tanısında gecikmeler ve gecikmiş veya yetersiz antibiyotik rejimleri mortalite oranlarında artışla ilişkilidir. Sepsisteki ateş ve lökositoz gibi klinik ve kan değerleri nispeten yüksek duyarlılığa sahip olsa da, sepsise özgünlüğü düşüktür.

 

Yoğun bakım hastalarında fungal enfeksiyon tanısı hala çok zordur, ve genellikle klinik, laboratuvar ve mikrobiyoloji kültürleri üzerine dayalıdır. Ancak klinik belirtiler ve laboratuvar testlerinin duyarlılık ve özgünlüğü düşükken, kültürler de zaman almaktadır. Kandida enfeksiyonunun tanısında tek kesin kriter kanda veya steril vücut sıvılarında kandida görülmesi olduğundan, gözlemlerimizi kandidemi ve/veya bakteremili hastalarla kısıtladık. Merkezimizde büyük bir oranda non-albikans kandida olsa da sonuçlarımız bundan etkilenmemiştir.

Erken ve isabetli tanı için güvenilir sepsis markerlarına ihtiyaç vardır. Bu amaçla CRP düzeyi tek başına veya diğer testlerle kombine şekilde kullanılsa da kandidemideki yeri net değildir. Çalışmamızda CRP düzeyleri tüm hastalarda artmıştı, ancak bu artış bakteri sepsisi hastalarında kandida sepsisi hastalarından daha fazlaydı. Ancak ROC eğrilerinin analizlerinde bakteriyel ve kandida sepsislerini ayıracak kesin bir sınır belirlenemedi.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver