Kadınlarda Meme Ağrısı ve Göğüs Ağrısının Nedenleri Hakkında Bilgi

Aşağıda Kadınlarda Meme Ağrısı ve Göğüs Ağrısının Nedenleri ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Kadınlarda Meme Ağrısı ve Göğüs Ağrısının Nedenleri
kadınlarda meme ağrısı

kadınlarda meme ağrısı

Kadınlarda en sık görülen şikayetlerden birisi de meme ağrısıdır. Göğüs ağrısı ve sancısı olarak ta bilinen bu rahatsızlık bir çok sebepten kaynaklanabilmektedir. Meme ağrısının tedavisi için öncelikle meme ağrısına neden olan sebepleri ve nedenleri ortaya çıkarmak gerekmektedir. Sizler için uzmanından elde ettiğimiz bilgiler ile göğüs ağrıları neden olur sorusuna yanıt olacak ve meme ağrısının nedenlerini ortaya koyacak bir yazı hazırladık. Umarım meme ağrılarınızın geçmesine fayda verir.

1- Meme ağrısının en önemli nedeni memede görülen bir takım hastalıklar ve enfeksiyonlardır. Bu meme enfeksiyonları, süt ka­nalı hastalıkları, fibrokistik meme hastalığı, meme kanse­ri, memede bazı hormonlara ait reseptörlerde duyarlılık gibi yaygın görülen bir takım hastalıklardır.

2- İşlevsel yumurtalık bozuklukları da meme ağrısına neden olan bir rahatsızlık grubudur. Hormon düzensizliği kaynaklı olan bu rahatsızlıkların temelinde östrojen ve progesteron yapımı ile ilgili bozukluklar, yumurtalıkların östrojen salgılayan tümörleri yer almaktadır.

3- Beyinde FSH, LH ve prolaktin yapımı ile ilgili bozukluklar da kadınlarda göğüs ağrılarına neden olmaktadır. Ayrıca;

4- Tiroid hastalıkları olgularında.

5- Böbreküstü bezi hastalıklarında.

6- Hastaya tedavi amacı ile verilen bazı hormonlar.

7- Bazı doğum kontrol hapları.

8- Ruh hastalıklarında kullanılan bazı ilaçlar.

9- Yüksek dozda E vitamininin uzun süre kullanımı gibi faktörler de meme ağrısı yapabilmektedir.

Görüldüğü gibi meme ağrısı pek çok nedene bağlı olarak or­taya çıkabilmektedir. Meme ağrısının gerçek nedeni henüz tam aydmlatılamamış olmakla birlikte en çok üzerinde durulan ve benimsenen görüş, östrojen, progesteron oranının progesteron aleyhine bozulması ve prolaktin hormonu salgılanmasmdaki artışlardır. Bu görüşü destekleyen en önemli bulgular, hastalı­ğın kadınlarda östrojenin aktif olduğu 30-45 yaşlar arasında en fazla görülmesi, menopozla birlikte giderek şikâyetlerin azalmasıdır.

Meme ağrısı ile hekime müracaat eden hastanın tanısında karşılaşılan güçlükler:
Hastanın ağrısının şiddeti ile fizik muayene bulguları arasın­da paralellik bulunmayabilir. Bu nedenle hekim, tanısını bazen sadece hastanın sübjektif yakınmalarına dayanarak koymak zo­runda kalabilir. Çok defa mamografik ve ultrasonografik incele­meler ile de özel bir bulgu elde edilemez. Ancak meme ağrısına neden olan fibrokistik hastalık, meme kanseri veya meme iltiha­bı gibi hastalıkların ayırıcı tanısı yapılabilir. Hastaların proges­teron, östrojen, androjen, FSH, LH ve prolaktin değerleri çok de­fa normal sınırlardadır.

Meme ağrısı olan hastalarda biyopsi sonuçları tanı koydurucu bir özellik taşımaz. Hastaların büyük bir kısmında normal meme görüntüleri saptanır. Bazı hastalarda ise fibrokistik hasta­lığa ait çeşitli görünümlerin bulunduğu bildirilmiştir.

Meme ağrısı şikâyetleri olan hastalarda neden-sonuç ilişkile­ri yeterince çözümlenemediği için hastaya geleceği konusunda bilgi vermek oldukça güçtür. Hekimlerin meme ağrısı konusun­da peşin yargılı olmaları, yeterince araştırmadan olaya “fizyolo­jik bir değişimin abartılmış bir şekli”, hatta “ruhsal” bir davra­nış biçimi veya “çeşitli toplumsal ve psikolojik baskılara karşı bir savunma reaksiyonu” gözü ile bakmaları, tanı ve tedavi ko­nusunda gecikmelere neden olmaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver