K Vitamini Yetmezliği ve Tedavisi

K Vitamini Yetmezliği ve Tedavisi

Makaleden bir kısım;

Sponsorlu Bağlantılar

Yenidoğandaki hemostaz dengesi erişkinlerden ve diğer yaş grubu çocuklardan oldukça farklıdır. Pıhtılaşma faktörü düzeyleri yenidoğanda oldukça düşüktür. Erişkin seviyesine altıncı aydan önce ulaşamaz. Ancak Şbrinojen (Faktör [F] I), F V ve F VIII hayatın ilk günlerinde dahi normal düzeydedir. Oysa vitamin K (VK)’ya bağımlı faktörler altıncı aydan önce normal düzeylerine ulaşmazlar. Yenidoğanda antikoagülan proteinler (Antitrombin [AT], protein C [PC], protein S [PS])’de düşük seviyededir. Vitamin K’ya bağımlı pıhtılaşma faktörleri yaşamın ilk birkaç gününde daha fazla düşer ve yaklaşık üçüncü günde en düşük seviyeye ulaşır. Bu hemostaz dengesinin, yenidoğanı hem kanamalar hem de trombozlardan koruyabildiği düşünülmektedir (Tablo 1) (1, 2). Yenidoğandaki hemostaz dengesi, bebeği bu şekilde benzersiz olarak koruyorsa niye VK ile proflaksiyi zorunlu olarak uyguluyoruz?

Bütün infantların yaklaşık %1’inde meydana gelen yenidoğanın hemorajik hastalığı terimi, kanama yalnızca VK eksikliğinden olmadığı için; VK eksikliği kanaması (VKDB)’na dönüştürülmüştür (3, 4). Her yaşta ve her iki cinste eşit sıklıkta görülür. Yenidoğanlarda ve daha nadiren antibiyotiklerle tedavi edilen erişkinlerde meydana gelir (3-6).
Vitamin K uygun pıhtı oluşumunda F II, F VII, F IX ve F X’u yapmak için karaciğere gereklidir. Eksikliğinden en çok etkilenen protein protrombin (F II)’dir. Vitamin K’ya bağlı diğer pıhtılaşma faktörleri PC, PS ve PZ’dir. Protrombin seviyesi normalin %10-15’ine düşerse küçük travmalarla dahi kanama meydana gelebilir. Protrombin seviyesi %10’a düşerse belirgin bir sebep olmaksızın ciddi kendiliğinden kanama meydana gelir (6, 7).

Beslenemeyen ve tamamen anne sütü alan bebeklerin küçük bir kısmında semptomatik eksiklik gelişeceği anlaşılmıştır. Yenidoğanlar ve özellikle pretermlerde daha sık görülür. Doğumda F II seviyesi term bebeklerden düşük ve VK depoları düşük olduğu için, beslenemeyen bebeklerde daha artmış risk vardır. Anne sütü dışında, bir ikincil kaynak başlayıncaya kadar; barsaktaki bakteriyel aktivite, yenidoğandaki VK’nın tek kaynağıdır. Şişe sütü ile beslenen infantlar VK yönüyle güçlendirilmeleri nedeniyle risk taşımazlar.
Antikonvülzan alan annelerin bebeklerinde risk vardır (8, 9).

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak makalenin tamamını bilgisayarınıza indiriniz.

Yazar: Doç.Dr. Saadet AKARSU

Konuyla ilgili aramalar: yenidoğanda k vitamini eksikliği tedavisi , yenidoğan k vitamin düşüklüğü tedavisi , yetersizliği , neonatal vitamin yetersizliği

–> YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ANA SAYFASINA DÖN <–

K Vitamini Yetmezliği ve Tedavisi Adlı Makaleyi İndir    Alternatif İndirme

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver