Jeoteknik Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Jeoteknik Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Jeoteknik Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Jeoteknik Teknikeri Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Jeoteknik Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Jeoteknik Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Jeoteknik Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Jeoteknik Teknikeri Mesleği

TANIM

Karayolu, demiryolu, nükleer enerji santralleri, tünel, köprü, baraj, liman, bina gibi yapıların inşa edileceği arazinin fiziksel ve mekanik özelliklerinin ortaya çıkarılması alanında çalışan meslek elemanıdır.

görevler

· İnşaat mühendisinin, jeoloji mühendisinin gözetimi altında veya iş sahibi kişi, kurum, kuruluşların istekleri doğrultusunda incelenmesi istenen araziyle ilgili arazi ve laboratuar çalışmaları yapar,
· Arazinin yapısına göre ve talimatlar doğrultusunda gerekli sıklık ve derinlikten numuneler alır,
· Alınan numuneleri analiz eder,
· Arazi ve laboratuar deneylerinin analiz sonuçlarını raporlaştırır ve ilgili birimlere sunar,
· Mühendisle çalışanlar arasındaki teknik iletişimi sağlar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Sondaj makinesi,
· Numune alma kapları,
· Sıvı veya katı numune örnekleri,
· Jeneratör, kompresör, matkap ve çeşitli el aletleri,
· Topoğrafik harita ve topoğrafik ölçüm aletleri,
· Laboratuar araç, gereçleri,
· Bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

· Jeoteknik teknikeri olmak isteyenlerin;
· Matematik jeoloji ve kimya alanlarına ilgili ve başarılı,
· Açık havada (soğuk, sıcak, rutubetli vb.) çalışmaktan hoşlanan,
· Laboratuar ortamında çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeoteknik teknikerleri arazi deneyleri ve numune alımı için açık arazide, çeşitli kimyasal analizler için de laboratuar ortamında çalışır. Açık arazi çalışmasında soğuk, sıcak, nemli, gürültülü ortamlarda bulunurlar. Karavan, çadır gibi mekanlarda barınmak durumunda kalabilirler.

MESLEKİ EĞİTİMİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Jeoteknik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Geoteknik” olarak değişmesi nedeniyle, ”Jeoteknik” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ”Jeoteknik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi;
· Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir)Torbalı MYO.
· Fırat Üniversitesi (Elazığ) Keban MYO.
· İnönü Üniversitesi (Malatya) Hekimhan MYO. ‘nda
· “Jeoteknik Teknikerliği” programında verilmektedir.

ÖN EĞİTMDE BAŞARILI

OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Matematik,
· Fizik,
· Kimya.
MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojisi, İnşaat- Üst Yapı, Üst Yapı, Üst Yapı-İnşaat, Yapı, Yapı (Kagir-Ahşap), Yapı Ressamlığı, Yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar “Jeoteknik Teknikerliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıldır. Eğitim teorik ve pratik olarak sürdürülmektedir.
Eğitim sırasında; Kaya Mekaniği, Hidrojeoloji, Jeofizik, Malzeme Bilgisi, Sondaj Tekniği, Mühendislik Jeolojisi, Zemin Mekaniği, Malzeme Mekaniği, Yapı Mekaniği, Zemin İyileştirme, İnşaat Temel Yapıları, Topografik ve Jeoloji Harita Bilgisi gibi meslek dersleri ile Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi bazı genel kültür dersleri verilmektedir. Örnek ders programı ektedir.
Eğitim sırasında II. ve IV. yarı yılları izleyen yaz aylarında yapılan stajların süresi 45’er iş günüdür. Bu stajlarda pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek, iş yaşamına uyum sağlamak amaçlanmıştır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Jeoteknik Ön Lisans Diploması” ve “Jeoteknik Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çeşitli mühendislik çalışmalarında malzeme ve ortam özelliklerinin iyice anlaşılmasının ve verilerin sayısal olarak belirlenmesinin önemi büyüktür. Bu güne kadar inşaat ve jeoloji mühendislerinin gözetiminde usta çırak ilişkisiyle yetişen vasıfsız elemanlar tarafından yapılan bu çalışmaların bundan sonra jeoteknik teknikerleri tarafından gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

Meslek elemanlarının, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Karayolları, İller Bankası gibi resmi kuruluşların yanında zemin ve kaya mekaniği konusunda uzmanlaşan özel kuruluşlarda çalışma olanağı vardır.

Ülkemizin yaşamış olduğu büyük depremler sonrasında Bayındırlık Bakanlığı tarafından getirilen zemin etüdü zorunluluğu nedeniyle, bu konuda faaliyet gösteren çok sayıda özel firma ve laboratuarların kurulmaya başlanması istihdam olanaklarını arttıracaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç yoktur.

Ancak, koşulları uyan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfına tanınan zam ve tazminatlardan yararlanırlar.
Özel işyerlerinde ise; ilk işe girişte asgari ücretin 2-2,5 katı civarında ücretle başlarlar, mesleki yeterlilik ve hizmet süresine göre ücretleri yükselebilir.

MESLEKTE İLERLEME

“Jeoteknik Teknikerliği” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Meslekte ilerleme mesleki açıdan olmasa da idari açıdan olabilir. Kişi çalıştığı işyerinde ustabaşı, laboratuar şefi olabilir.

BENZER MESLEKLER
· Jeoloji mühendisi,
· Jeofizik mühendisi,
· Sondaj teknikeri.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Dokuz Eylül Üniversitesi Katalogu-2000,
· “Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi” ÖSYM Yayınları 1995-3,
· Dokuz Eylül Üniversitesi Torbalı MYO. Öğretim Üyeleri,
· 2010 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu,
· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Jeoteknik Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Jeoteknik Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver