Jeomorfolog Bölümü Okuyanlar Ne Olur Jeomorfolog İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Jeomorfolog Maaşları Ne Kadar

Jeomorfolog Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Jeomorfolog Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Jeomorfolog Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Jeomorfolog Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Jeomorfolog Mesleği

TANIM

Günümüzdeki yer şekillerinden elde edilen verilere dayanarak, geçmişteki yer şekillerinin gelecekteki durumunu açıklayan kişidir.

GÖREVLER

Jeomorfologların görevleri çalıştıkları kuruma göre değişiklikler göstermektedir.

· Maden Teknik Arama Enstitüsü’nde çalışan Jeomorfolog hangi sahalarda maden, hangi sahalarda petrol bulunacağını saptar,
· Bayındırlık Bakanlığının; tünel, köprü, yol yapımında yer kabuğu tabakalarının uygun olup olmadığını inceler,
· Bayındırlık Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışanlar yeni yerleşim yerlerini belirler,
· Turizm Bakanlığı’nda; yeraltı mağaralarının göl ve akarsuların turizme açılmasını sağlar,
· Orman Bakanlığı’nda; hangi tür bitkilerin hangi eğimlerde dikileceğini, erozyonun olduğu yerlerde ne gibi önlemler alınarak (ağaç dikimi yer şekillerine müdahale) etkinin azaltılacağını saptar,
· Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde; iklim bilgisine sahip olduğundan, alet ve haritalardan yararlanarak hava gözlemleri yapar,
· Belediyelerde, kentsel ve bölgesel planlama çalışmalarında doğal çevrenin fiziksel özelliklerinin araştırılmasına katkıda bulunur,
· Hava ve Kara Kuvvetleri’nde kartografik malzeme (harita) ve hava fotoğraflarından faydalanarak nerelerde düşmanı karşılayacağını, nerelerde müdahale ederek tuzak kurulacağını kestirir. Büyük ölçekli haritalardan fotometrik ölçmeler yaparak yer topçusunun hedeflerini belirler. Açık arazide üslerin nerelere konulacağını saptar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Kartoğrafya (harita), hava fotoğrafları, mercekler, jeolog çekici, asitler, toprak alanında kullanılan el burguları, klizimetri (yüksekliği saptar),
· Fotoğraf makinesi, şeritmetre, pusula, jeoloji haritaları, kuyu sondaj karotları, rapor yazımı, harita ve grafik çizimi için gerekli olan kırtasiye vb. malzemeleri kullanırlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Jeomorfolog olmak isteyenlerin;
· Coğrafya yanında biyoloji, jeoloji gibi doğa, sosyoloji, tarih gibi toplum bilimlerine ilgi duyan,
· Doğayı incelemeye istekli,
· Bedensel açıdan güçlü, açık havada değişik iklim koşullarında çalışmaya engel bir durumu olmayan,
· Ekip çalışmasından hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu meslekte kapalı ortamda (rapor, harita, grafik çizimi için) çalışıldığı gibi daha çok açık havada çalışılır. Doğayla iç içe çalışma gerektirdiğinden, ortam sıcak, soğuk, yağışlı, nemli, rutubetli, tozlu olabilir. Jeomorfologlar meslektaşlarıyla, topograflarla, sondörlerle, jeoloji mühendisleriyle, jeologlarla, maden mühendisleriyle, yöneticilerle ve yardımcı elemanlarla iletişim halinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelerin “Coğrafya” bölümünde verilmektedir.
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,
· Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Balıkesir.Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Diçle Üniversitesi (Diyarbakır), Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi,
· Dokuz Eylül Buca Eğitim Fakültesi,
· Ege Üniversitesi (İzmir), Edebiyat Fakültesi,
· Fatih Üniversitesi (İstanbul), Fen Edebiyat Fakültesi,
· Fırat Üniversitesi (Elazığ), Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
· İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
· K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Marmara Üniversitesi (İstanbul), Fen Edebiyat Fakültesi,
· Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
· Harran Üniversitesi(Şanlıurfa) Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Fatih Üniversitesi(İstanbul)Fen –Edebiyat Fakültesi,
· Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Selçuk Üniversitesi (Konya ), Fen Edebiyat Fakültesi,
· Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fen-Edebiyat Fakültesi,
· Uşak Üniversitesi , Fen Edebiyat Fakültesi,

Coğrafya bölümünün son sınıfında öğrenciler iki branşa ayrılır. Son sınıfta fiziki coğrafya bölümünü seçen öğrenciler tezlerini vererek lisans eğitimini tamamlarlar ve “Jeomorfolog” unvanını alırlar.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Biyoloji,
· Coğrafya,
· Jeoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

· Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Coğrafya” lisans programı için yeterli “TS-1”puan almak.
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Coğrafya ” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

· Liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği alanları ile, Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunları, bu alanda yüksek öğrenim görmek isterlerse, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
· Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.
Coğrafya bölümünde ağırlıklı olarak görülen dersler:
· Klimatoloji (İklim Bilgisi),
· Vejetasyon (Bitki Bilimi),
· Jeoloji,
· Jeomorfolojidir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Lisans diploması” ve “Jeomorfolog” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeomorfologlar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Devlet Su İşleri (DSİ), Doğal Afetler, İmar İskan Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Etibank, Meteoroloji, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde çalışabilirler

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Coğrafya Öğretmeni olarak çalışabilirler.

Mevcut üniversitelerde Jeomorfolog yetiştiren bölümlerin azlığı ve olanakların kısıtlı olması nedeniyle az sayıda mezun vermektedir. Buna rağmen geçmiş yıllarda mezun olan Jeomorfologların resmi kuruluşlarda istihdam edilmesiyle kadrolar dolmuş durumdadır. Bu nedenle istihdam olanakları kısıtlıdır. Özel sektörde çalışma olanağı yoktur. Kısacası iş bulma olanakları pek kalmamıştır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince bir kazanç sağlanması söz konusu değildir. Ancak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanılabilir.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Jeomorfologlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi ve teknik hizmetler sınıfından maaş alırlar. Maaşına ilaveten, almış oldukları ek göstergeler sayesinde göreve yeni başlayan bir Jeomorfolog net asgari ücretin 1,5 katı ile 2 katı dolaylarında maaş alır.

MESLEKTE İLERLEME

Devlet kuruluşlarında çalışan Jeomorfologların idari kademeler de yükselme olanakları vardır.

Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak bir akademik kariyer edinen Jeomorfologların da yükselme olanakları vardır,

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü, Jeomorfoloji Ana Bilim Dalında, Jeomorfoloji yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabildiği gibi, diğer üniversitelerin coğrafya ana Bilim dalı çerçevesinde de yüksek lisans ve doktora çalışması yapılabilir.

BENZER MESLEKLER

· Jeolog,
· Maden mühendisi,
· Coğrafyacı.

EK BİLGİLER

“JEOMORFOLOJİ”

Dünyanın yüz kısmındaki rölyef şekillerini saptamaya ve bunları açıklamaya çalışan bilim dalıyla uğraşan kişidir. Kısaca:
Jeo morfho loji – Yer şekilleri bilimi
Jeo morfho log – Yer şekilleri bilimcisi demektir.

Jeomorfoloji, yeri tetkiklerinde konu edinmiş olan doğa bilimlerinden biridir. Coğrafyayı, yeryüzündeki rölyef şekillerini, su ve hava üzerindeki iklim olaylarını, bitki, hayvan ve insan topluluklarını ve bunlar arasındaki etki ve tepkileri saha ve zaman içersinde incelediği için bir doğa ilmidir. Jeoloji, yer kabuğunun oluşumu ve aşınımı ile uğraşan bir tabiat bilmi olmakla beraber, sahası, yer ve zaman bakımından daha derin olduğu için coğrafyadan ayrılır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
· Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000
· Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile 12.07.2004 tarih ve 119 sayılı karar ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Jeomorfolog Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Jeomorfolog Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver