Jeofizik Mühendisi Bölümü Okuyanlar Ne Olur Jeofizik Mühendisi İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Jeofizik Mühendisi Maaşları Ne Kadar

Jeofizik Mühendisi Mesleği Nedir Jeofizik Mühendisi Nasıl Olunur Jeofizik Mühendisi Ne İş Yapar Jeofizik Mühendisi Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Jeofizik Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Jeofizik Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Jeofizik Mühendisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Jeofizik Mühendisi Mesleği

TANIM

Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

GÖREVLER

· Atmosferdeki olayların yer kabuğuna etkisini sismik ölçümler yaparak araştırır,
· Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler,
· Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler,
· Baraj ve yeraltı suları için arazide sismik ve elektronik cihazlarla arazi incelemeleri yapar,
· Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, deniz trafiği grafikleri ve haritaları hazırlamak için yeryüzünde sabit noktalar seçer,
· Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar,
· Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar,
· Çalışma alanı ile ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri gerçekleştirir.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Elektromanyetik aletler,
· Grafik aleti,
· Fiziki ve elektrikli test cihazları,
· Pil, batarya, akım jeneratörü,
· Çeşitli çizim araç-gereçleri,
· Kırtasiye malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeofizik mühendisi olmak isteyen kimselerin,

Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili,
Olayları derinlemesine incelemeye meraklı,
Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Jeofizik mühendisliği eğitimi üniversitelerin “Mühendislik”, “Maden”, “Mühendislik-Mimarlık” fakültelerinde verilmektedir.
· Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
· Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
· Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik – Mimarlık Fakültesi,
· Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
· İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
· İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi,
· Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi,
· Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
· Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
· Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Fizik
· Coğrafya
· Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Jeofizik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Jeofizik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yüksek öğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

“Jeoteknik Teknikerliği”, “Petrol Sondajı ve Üretimi”, “Sondajcılık””Sondaj Teknolojisi”,”Geoteknik” ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Jeofizik Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır.
Bu mesleğin eğitim programında, Matematik, Fizik, Kimya, Dinamik, Statik, Jeodezi ve Topografya gibi temel derslerin yanı sıra Jeoloji ve Jeofiziğe ait meslek dersleri bulunmaktadır. Meslek derslerinin yarısı teorik, yarısı uygulamalıdır.
Ayrıca öğretim üyelerinin denetiminde ilgili kurumlarda staj yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimin başarı ile tamamlayanlara “Jeofizik Mühendisliği” lisans diploması ve “Jeofizik Mühendisi” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeofizik mühendislerinin iş bulma olanakları çok sınırlıdır. Mezun olanların sayısı yıllık istihdam sayısından fazladır. Kamu sektörünün yıllık mühendis alımı, devletin personel politikasına göre değişmekle birlikte az sayıdadır. Bunun dışında kalanlar ya özel sektörde iş aramak ya da kendi işyerini kurmak durumundadır.

Bu alanda işyeri kurmak araç-gereçlerin pahalılığı nedeniyle oldukça zordur. Meslek için gelecekteki istihdam durumu da pek farklı olmayacaktır. Ancak, ilişkili olduğu diğer dalların gelişmesi ile birlikte bu dal da gelişebilir. Özellikle belediyeler ve inşaat sektörü istihdam açısından gelişme gösterebilecek alanlardır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Kişinin eğitim süresince herhangi bir ücret alması, kazanç sağlaması olanaklı değildir. Ancak, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan, karşılıklı – karşılıksız, burs veya kredi almak için girişimde bulunulabilir. Şartların uyması durumunda burs-kredi alınabilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis – idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2 – 3 katı kadar ücret almaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Jeoloji Mühendisliği,
· Maden Mühendisliği,
· Fizik Mühendisliği,
· Hidrojeoloji Mühendisliği.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· 2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
· 2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· Meslek Danışma Komisyonuna (MEDAK) üye kuruluşlar,
· ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Jeofizik Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları,
Meslekler Rehberi,
Jeofizik Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver