Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü olan üniversiteler, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlık yapan adaylar için, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği hakkında çeşitli ve güvenilir kaynaklardan en yeni bilgileri ve bölümün puanlarını derledik. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın faydalı olacağını düşünüyoruz.

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Tanım:

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, ülkenin gereksinim duyduğu her ölçekteki haritaların üretimini, araziye ilişkin küçük, büyük tüm projelerin etüt ve uygulamalarını gerçekleştiren bir meslek dalıdır.

Faaliyet Alanları:

Karayolu, demiryolu, sulama, tünel ve benzeri mühendislik projelerinin etütlerinde ve projelendirilmelerinde bu projelerin araziye uygulanmasında, belediye teknik hizmetlerinin proje ve yapımlarında görev alırlar.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii kaynaklar, Ulaştırma bakanlıklarında, Tapu ve Kadastroda ve belediyelerde çalışabilirler. Özel sektörde, özellikle inşaat sektöründe iş bulma olanakları da gelişmektedir. Bu mühendislik dalı son yıllarda önem kazanmakta ve buna paralel olarak da çalışma alanları genişlemektedir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Çizim yapabilme yeteneği olması

2 boyutlu çizim yapılmış cisimleri ve şekilleri 3 boyutlu algılayabilme zihinde canlandırabilmesi

Cisimler ve şekiller arasında bağlantı kurabilme yeteneğine sahip olması

Sabırlı ve dikkatli olması

İyi bir gözlemci olması

Açık havada çalışmaktan ve seyahatten hoşlanması

Araştırma yapmayı sevmesi

Ayrıntıya dikkat etme ve titiz olması gerekir.

JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ (MF–4)
ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ         283,602     118,000     429,134
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ         282,661     121,000     427,710
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ         280,010     129,000     423,699
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ     (İÖ)     274,940     147,000     416,027
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ     (İÖ)     274,231     149,000     414,954

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver