İSTİKLAL MİLLETİMİNDİR 8. SINIF DERS NOTU ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: İSTİKLAL MİLLETİMİNDİR 8. SINIF DERS NOTU özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, İSTİKLAL MİLLETİMİNDİR 8. SINIF DERS NOTU hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notu

İSTİKLAL MİLLETİMİNDİR        (2 ders saati)(Düzenli Ordunun Kurulması,I. II.İnönü ve Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında yaşanan  gelişmeler Hakkında)
KAZANIM                    2*Batı Cephesinde Kuvay-i Milliye Birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
Verilen bilgilerDÜZENLİ ORDUNUN KURULMASI
  İzmir’in işgalinden sonra Kuva-yı Milliye birlikleri Ayvalık, Bergama, Soma, Akhisar, Salihli, Nazilli ve Aydın’da Yunanlılara karşı başarılı mücadeleler vermiştir.
Kuva-yı Milliye düşmanı oylayabiliyor fakat düşmanı yurttan atacak şekilde karşı taarruza geçemiyordu. Bu durumu bilen Mustafa Kemal, düzenli ordunun kurulmasının şart olduğuna inanıyordu
  22 Haziran 1920’de başlayan Yunan Taarruzu ,Gediz muharebelerinde Kuva-yı Milliyenin yenilgisine sebep oldu. Kuva-yı Milliyenin komutanı olan Ali Fuat Cebesoy malubiyete Kuva-yı Milliyenin  disiplinsizlik ve düzensizliğini sebep gösterirken Kuva-yı Milliyeciler mağlubiyetin sebebi olarak  Ali Fuat Cebesoy’un  başarısızlığını ileri sürüyorlardı. Gediz muharebeleri, Mustafa Kemal’in düzenli ordu konusundaki düşüncelerini haklı çıkarmış ve bunun üzerine 8 kasım 1920’de yapılan meclis toplantısı sonucunda Ali Fuat Cebesoy’un Moskova büyük elçiliğine tayin edilmesine ve düzenli ordunun kurulmasına karar verilmiştir.
  Batı Cephesinde düzenli orduyu kurmakla İsmet İnönü görevlendirildi. Cephenin güneyi ise Refet Bele’nin komutasına verildi.
NOT:27 Aralık 1920’de Kuva-yı Milliyenin, kaldırılarak düzenli orduya katılması kararlaştırıldı
Düzenli Ordunun Kurulma Sebepleri:1-Halk ile Kuvayı Milliye birliklerinin karşı karşıya gelmeye başlaması
2-Yunan ilerleyişinin durdurulamayışı
3-Kuvayı Milliyenin merkezi otoriteden yoksun oluşu
4-Kuvayı Milliyenin bölgesel amaçlı olması
Düzenli Ordunun Özellikleri:1-Kurtuluş savaşında sadece Yunanlılara karşı savaştı
2-TBMM’ye karşı oluşan bazı isyanları bastırdı
3-Tekalif-i Milliye Emirlerinin uygulanması sonucunda taarruz gücüne ulaştı
4-I. İnönü Muharebesi ilk savaşı ve ilk başarısıdır.
5-Eskişehir-Kütahya Muharebeleri tek başarısızlığı-dır.
*I.İNÖNÜ ZAFERİ(6-10 Ocak 1921)Çerkez Ethem Ayaklanması’ndan yararlanmak ve işgal bölgelerini genişletmek isteyen Yunanların Eskişehir’i alıp, Ankara’ya doğru yönelerek Ulusal Kurtuluş Hareketi’ni bozmak istemeleri yüzünden çıkmıştır. İsmet Bey komutasmdaki Türk ordusu başarılı savunma savaşı yaparak Yunanlıların çekilmesini sağlamıştır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sonuçları:1.      Düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır.2.      TBMM’ye güven artmıştır.3.      Düzenli orduya katılımlar artmıştır.4.      Çerkez Ethem isyanı da bastırılmıştır.I. İnönü Savaşı’ndan Sonra Yaşanan Gelişmeler:20 Ocak 1921’de TBMM yeni TürkJJmıleti ‘nin ilk onoyasası olon Teşkilatı Esasiye’yi kabul etti.23 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında Londra Konferansı düzenlendi.12 Mart 1921 ‘de istiklal Marşı kabul edildi.16 Mart 1921 ‘de Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.Afganistan ile dostluk antlaşması imzalandı (1 Mart 1921).*LONDRA KONFERANSI (21 Şubat-12 Mart 1921)İngiltere’nin çağrısı ile toplandı. Amacı Sevr Antlaşması’nı biraz hafifleterek Anadolu hareketine kabul ettirmekti.TBMM Hükümeti’nin Konferansa katılma nedeni:TBMM’nin konferansa katılmadaki amacı, Misaki Milli kararlarının propagandasını yapmak, Türk ulusunun haklı davasını dünyaya duyurmak, TBMM’nin hukuksal varlığını Kanıtlamak ve itilaf Devletleri’nce yapılan;”Anadolu hükümeti barış istemiyor, savaş istiyor.propagandasını etkisiz kılmaktır.Konferansa iki hükümetin de çağrılma nedeni: Konferansa   TBMM ile İstanbul Hükümeti birlikte çağrılmıştı. Amaç İstanbul  ve TBMM Hükümetleri arasındaki düşmanlıktan yararlanmak ve bundan kazançlı çıkmaktı.Konferansa, TBMM adına Dışişleri Bakanı Bekir SamiBey, İstanbul Hükümeti adına Tevfik Pasa katıldı.Konferansta ilk söz Tevfik Paşa’ya verildi. O da; “Söz,milletin asıl temsilcilerine aittir.” diyerek sözüTBMM temsilcilerine bıraktı. Böylece itilaf Devletleri’ninoyununu bozmuş ve TBMM’nin işini kolaylaştırmıştır.Konferans bir sonuç alınamadan dağıldı.
TBMM adına önemi: İtilaf Devletleri bu konferansa katılan TBMM Hükümetini ilk defa resmi olarak tanımış oldular
*AFGANİSTAN İLE DOSTLUK ANLAŞMASI      (1 Mart 1921)
.  I.İnönü savaşından sonra Moskovada Türk ve Afgan heyetleri arasında Türk-Afgan dostluk anlaşması imzalanmıştır.Anlaşmaya göre her iki taraftan biri saldırıya uğrayacak olursa  karşılıklı olarak birbirlerine yardım edeceklerdi.Not:TBMM yi tanıyan ilk islam devletidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver