İstatistik ve Grafikler videolu konu anlatımı 11.sınıf kısa ders notları özet çözümlü sorular test çöz 2013-2014

İstatistik ve Grafikler konu anlatımı video çözümlü soruları testi çöz izle indir
İstatistik (Sayıtım), belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme, özellikler arasındaki ilişkiyi araştırma, çeşitli konularda geleceğe ilişkin tahmin yapma, deney düzenleme ve gözlem ilkelerini kapsayan bir bilimdir. Belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanır.

Merkezi eğilim ölçüleri: Ortanca(medyan), tepedeğer(medyan) ve aritmetik ortalamadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Merkezi yayılım ölçüleri: Standart Sapma, Açıklık (aralık), çeyrekler açıklığıdır.

Tepedeğer(mod): Veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralandığında en çok tekrar eden sayı tepedeğerdir (mod). Tepedeğer birden fazla olabilir.

Aritmetik Ortalama: Veri grubundaki tüm sayılar toplanıp veri sayısına bölünürse artimetik ortalama bulunur.

Açıklık(Aralık): En büyük değer ile en küçük değerin arasındaki fark açıklıktır.

Çeyrekler Açıklığı: Üst çeyrekle alt çeyrek arasındaki fark çeyrekler açıklığıdır.

Standart Sapma

Standart sapma bulunurken.

*Önce verilen dizinin aritmetik ortalaması bulunur.

*Her bir veri ile aritmetik ortalama arasındaki fark bulunur.

*Bulunan farkların her birinin karesi alınır. Karelerden elde edilen sayılar toplanır.

*Bulunan toplam veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve elde edilen bölümün karekökü alınırsa standart sapma bulunmuş olur.

Konunun devamındaki dökümanda tüm istatistik konuları mevcuttur.

PDF Konu Anlatımı İndir

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver