İşletme Öğretmeni ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: İşletme Öğretmeni, İşletme Öğretmeni hakkında, İşletme Öğretmeni ile ilgili bilgi, İşletme Öğretmeni mesleği, İşletme Öğretmeninasıl olunur, İşletme Öğretmeni olmak için, İşletme Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, İşletme Öğretmeni özellikleri, İşletme Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

İşletme Öğretmeni Görevleri
İşletme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. İşletme Öğretmeni bu program çerçevesinde; Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun yıllık ve günlük çalışma planı yapar, kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırır, Öğrencileri belli dönemlerde yazılı , sözlü sınav ve diğer ölçme araçlarıyla başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır, Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder, Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar, diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir. İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu vb. toplantılara katılır, Alanı ile ilgili araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır, Mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır, Okuldaki sosyal ve kültürel aktivitelerde görev alır, Öğretmenlerin sosyal ve kültürel aktiviteler katılımıyla ilgili gerekli çalışmaları yapar, Göreviyle ilgili mevzuata göre yükümlülükleri yerine getirir.

Sponsorlu Bağlantılar

 

İşletme Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,çerçeve öğretim programları, Günlük ve yıllık çalışma planları, Meslek alanı ile ilgili çeşitli mesleki ve teknik yayınlar, ders kitapları, yardımcı kitaplar, modüller ve alanı ile ilgili süreli yayınlar. Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, slayt, bilgisayar, yazılımlar, CD vb)

 

İşletme Öğretmeni Özellikleri
İşletme Öğretmeni olmak isteyenlerin; Sayısal düşünme yeteneği olan, Sosyal bilimlere ilgili, düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kendini geliştirmeye istekli, kimseler olmaları gerekir.

 

İşletme Öğretmeni Okulu
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi “İşletme Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

 

İşletme Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitimi 4 yıldır.

 

İşletme Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme Öğretmenliği” lisans diploması ve “İşletme Öğretmeni” unvanı verilir.

 

İşletme Öğretmeni Çalışma Alanları
İşletme Öğretmenleri Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olduktan sonra atamaları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır. Meslek elemanları büyük çoğunlukla ilköğretim okullarına İşletme dersi öğretmenliği için atandıkları gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ticaret meslek liseleri ve anadolu ticaret meslek liselerine muhasebe ve finansman ile pazarlama ve parekende alanlarında öğretmen olarak atanmaktadırlar. Sözkonusu okullarda muhasebe ve finansman alanı ile pazarlama ve perakende alanı meslek dersleri; muhasebe döner sermaye derslerini, işletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi ile girişimcilik derslerini vermektedirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlarda, özel sektöre ya da kamuya ait fabrika, banka, sigorta, çiftlik veya turizm kuruluşlarında planlama, üretim, hizmet ve denetim etkinliklerinde görev alabilmektedirler.

 

İşletme Öğretmeni Meslekte İlerleme
MEB’e bağlı meslek liselerindeki okullarda görev alanlar idarecilik yapabilmektedirler. (müdür, müdür yrd. vb.) MEB tarafından yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olunması durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver