İşletme Öğretmeni Bölümü Okuyanlar Ne Olur İşletme Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir İşletme Öğretmeni Maaşları Ne Kadar

İşletme Öğretmeni Mesleği Nedir İşletme Öğretmeni Nasıl Olunur İşletme Öğretmeni Ne İş Yapar İşletme Öğretmeni Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

İşletme Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, İşletme Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için İşletme Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

İşletme Öğretmeni Mesleği

TANIM
Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere işletme, girişimcilik, iş idaresi ve pazarlama yönetimi ile ilgili konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

GÖREVLER

İşletme konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci guruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
İşletme Öğretmeni bu program çerçevesinde; – Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun yıllık ve günlük çalışma planı yapar,
· Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygula***** öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırır,
· Öğrencileri belli dönemlerde yazılı , sözlü sınav ve diğer ölçme araçlarıyla başarılarını değerlendirir, başarılarını artırıcı önlemler alır,
· Sınav notlarını not defterine işleyip, not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını takip eder,
· Öğrencilerin devam durumlarıyla ilgili kayıt tutar, diğer raporlarla birlikte idarecilere sunar, velileri bilgilendirir.
· İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
· Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu vb. toplantılara katılır,
· Alanı ile ilgili araştırmalar yapar ve öğrencileri ile paylaşır,
· Mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler ve programlarına yansıtır,
· Okuldaki sosyal ve kültürel aktivitelerde görev alır,
· Öğretmenlerin sosyal ve kültürel aktiviteler katılımıyla ilgili gerekli çalışmaları yapar,
· Göreviyle ilgili mevzuata göre yükümlülükleri yerine getirir.
KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Meslek dersleri eğitim-öğretim programları,çerçeve öğretim programları,
· Günlük ve yıllık çalışma planları,
· Meslek alanı ile ilgili çeşitli mesleki ve teknik yayınlar,
· Ders kitapları, yardımcı kitaplar, modüller ve alanı ile ilgili süreli yayınlar.
· Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, slayt, bilgisayar, yazılımlar, CD vb)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İşletme Öğretmeni olmak isteyenlerin;
· Sayısal düşünme yeteneği olan,
· Sosyal bilimlere ilgili,
· Düşüncelerini başkalarına açık bir şekilde aktarabilen,
· Dikkatli, işine özen gösteren,
· İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü,
· Kendini geliştirmeye istekli, kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İşletme Öğretmeni sınıfta, atelye ve laboratuarda görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür. Okullarda belli günlerde nöbet tutarlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İşletme Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler bu bölümde eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi “İşletme Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Türkçe,
· Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İşletme Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “EA-1” puanı almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İşletme Öğretmenliği” programını tercih etmek gerekmektedir.
· Ticaret meslek liseleri ile otelcilik ve turizm meslek liselerinin, tüm alanları ile çok programlı liseler ve açıköğretim lisesinin bu okul türlerine karşılık gelen alanlarını bitirenler; ticaret liselerini alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler, meslek liselerinin Pazarlama ve Perakende bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, üniversitelerin İşletme Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi 4 yıldır.

Eğitim süresince; Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, İşletmeciler İçin Genel Matematik, Genel Ekonomi (Mikro-Makro), Genel Muhasebe, Hukukun Temel Kavramları, Atatürk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,Yabancı Dil, Türk Dili, Okul Deneyimi, Temel Bilgisayar Bilimleri ve C/C++ Programlama Dili, Türkiye Ekonomisi, Genel Muhasebe II, Genel İşletme, Ticaret Hukuku, Kelime İşlem, İstatistik, Gelişim ve Öğrenme, Şirketler Muhasebesi, İşletme Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Kamu Maliyesi, Turizm İşletmeciliği, Tarımsal İşletmecilik, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Mesleki Yabancı Dil, Üretim Yönetimi, Pazarlama, İnsan Kaynakları Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi, Kooperatifçilik, Ticari ve Mali Matematik, Sigortacılık, Tüketici Davranışları, Bilgisayar Programlama, Maliye Politikası, Eğitim Ekonomisi, Turizm Rehberliği ve Türkiye Turizmi, Tarımsal Üretim Planlaması, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Pazarlama, Banka ve Sigorta Muhasebesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Finans Yönetimi, Staj Değerlendirme, Vergi Hukuku, Finansal Tablolar Analizi, Bilgisayarlı Muhasebe, Sermaye Piyasası ve Borsa İşlemleri, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Muhasebe Denetimi, Mezuniyet Testi, Türk Vergi Sistemi, İşletme Politikası dersleri ile 3 ve 4. sınıflarda ayrıca seçmeli dersler almaktadırlar. Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “İşletme Öğretmenliği” lisans diploması ve “İşletme Öğretmeni” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İşletme Öğretmenleri Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olduktan sonra atamaları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır
Meslek elemanları büyük çoğunlukla ilköğretim okullarına İşletme dersi öğretmenliği için atandıkları gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ticaret meslek liseleri ve anadolu ticaret meslek liselerine muhasebe ve finansman ile pazarlama ve parekende alanlarında öğretmen olarak atanmaktadırlar. Sözkonusu okullarda muhasebe ve finansman alanı ile pazarlama ve perakende alanı meslek dersleri; muhasebe döner sermaye derslerini, işletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi ile girişimcilik derslerini vermektedirler. Ayrıca, kamu ve özel kuruluşlarda, özel sektöre ya da kamuya ait fabrika, banka, sigorta, çiftlik veya turizm kuruluşlarında planlama, üretim, hizmet ve denetim etkinliklerinde görev alabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği yurt hizmetleri, öğrenci kredisi ve harç imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. İşletme öğretmenleri ek ders ücreti alabilirler.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

· MEB’e bağlı meslek liselerindeki okullarda görev alanlar idarecilik yapabilmektedirler. (müdür, müdür yrd. vb.)
· MEB tarafından yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı olunması durumunda müfettiş olarak çalışabilirler.
· Ayrıca yapılan sınavda başarılı olunması durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Muhasebe Grubu Öğretmeni,
· Muhasebe ve Finansman Öğretmeni,
· Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni.

H – EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Milli Eğitim bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin esaslar ile ilgili 12.07.2004 tarih ve 119 Sayılı karar.
· ÖSYM ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 2008
· 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver