İpek Yolunda Türkler (Türk-İslam) Çalışma Dosyası ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: İpek Yolunda Türkler (Türk-İslam) Çalışma Dosyası özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, İpek Yolunda Türkler (Türk-İslam) Çalışma Dosyası hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

İpek Yolunda Türkler  (Türk-İslam) Çalışma Kağıdı1.    İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasında etkili olan Türk devleti hangisidir? Yanıt: Gaznelilerdir.    
2.    İlk Türk – İslam devletlerinde gelişme göstermeyen sanat dalı hangisidir? Yanıt: İ|k Türk – İslam devletlerinde gelişme göstermeyen sanat dalı resim ve heykelciliktir.
3.    Halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devleti hangisidir? Yanıt: Halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devleti Karahanlılardır.
4.    Dandanakan savaşı kimler arasında, ne zaman olmuştur?Yanıt: Dandanakan Savaşı. Gaznelilerle Büyük Selçuklular arasında 1040 yılında olmuştur.
5.    Büyük Selçuklu Devleti hangi savaş sonucunda tam bağımsız olmuştur? Yanıt: Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı sonucunda tam bağımsız olmuştur.
6.    Karahanlılar Devleti’ni kendisinden önceki Türk devletlerinden ayıran en önemli özellik nedir?Yanıt:  Karahanlıların önceki Türk devletlerinden farklı yönü ilk Müslüman Türk devleti olmasıdır.
7.    Karahanlılar Devleti’ni kuran Türk boyları hangileridir?Yanıt: Karahanlılar Devleti Karluk. Yağma, Çiğil boyları tarafından kurulmuştur.
8.    Türklerle Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?Yanıt: Türklerle Bizans arasında Anadolu’da yapılan ilk savaş Pasinler Savaşı‘dır.
9-    Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında etkili olan nedenler nelerdir?Yanıt: Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında– Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmesi– Taht kavgaları-Yönetime küstürülen Oğuzların isyanları etkili olmuştur.
10.  Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde hangi nedenler etkili olmuştur?Yanıt: Türkler’in islamiyeti kabul etmelerinde– Müslüman tüccarların faaliyetleri– Türklerde tek tanrı inancının yaygın olması– Türklerdeki cihan hakimiyeti anlayışının İslamiyet’teki îetih anlayışına benzemesiİslam dini ile eski Türk inançları arasında benzerlik bulunması etkili olmuştur.
11-  Dünyada İslamiyet’in Türkler tarafından yayıldığı yerler nerelerdir?Yanıt: Pakistan, Afganistan. Bangladeş ve Hindistan’ın bir kısmı ile Balkanlar’da İslamiyet Türkler tarafından yayılmıştır.
12.  Türk – İslam tarihinde ilk medreseyi kuran devlet hangisidir? Yanıt: İlk medreseyi kuran devlet Karahanlılardır.
13. Malazgirt Savaşı kimler arasında, ne zaman olmuştur?Yanıt: Malazgirt Savaşı 1071 ‘de Büyük Selçuklularla Bizanslılar arasında olmuştur.
14. Malazgirt Savaşının sonuçları nelerdir?Yanıt: Malazgirt Savaşı‘nın sonucunda;– Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamışlar ve Anadolu Türk yurdu haline gelmiştir.İslam dünyası üzerindeki Bizans baskısı sona ermiştir.– Türklerin batı yönünde ilerlemesi ve Bizans’ın kışkırtmaları sonucunda Türk – İslam dünyası üzerine Haçlı Seferleri başlamıştır.
15. İkta nedir?Yanıt: İlk Türk – İslam devletlerinde gelirleri hizmet ve mal karşılığı olarak komutanlar, asker­ler ve devlet memurlarına verilen topraklara ikta denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver