İngilizcede Soru Kelimesinin Özne Durumunda Olduğu Soru Cümleleri Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

İngilizce Soru Kelimesinin Özne Olduğu Soru Yapıları

Soru cümlelerinde insanlar yerine who, nesneler yerine de what kullanırız.

Sponsorlu Bağlantılar
   Who did you see? John.

 

  Kimi gördün. John’u gördüm.
   What did he say? ‘Nothing much’

 

  Ne dedi? Çok şey değil..

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, öznenin sorulmadığı yapılarda soru cümlesi o şekilde oluşturulur.

Cümlede Who ve What eğer öznenin yerini tutoyorsa, o durumlarda soru cümlesi yaptığımızda do/does/did kullanılmaz.

Who

    phoned?

Mike

   phoned. (Mike özne durumunda.)

Bu cümlede görüldüğü gibi, kimin telefon ettiği sorulduğunda, telefon eden özne olduğundan yardımcı fiil kullanılmadı.

   Who did you see?

 

   I saw

Mike

  . (Mike nesne durumunda.)

What

    happened?

Something

   terrible happened.
   What did he say?

 

   He said

something

   terrible.

 

Aynı durum, which, what, how much/many söz konusu olduğunda da geçerlidir:

 • Which team won?
 • What country won the World Cup in 1966?
 • How many people work here?

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

 • Who lives in that house?
 • What happened to Joe?
 • Who plays the piano?
 • What made that noise?
 • Who told you?

Aşağıdaki soru cümlelerinin nasıl oluşturulduğunu inceleyelim:

 • I saw some dogs. How many dogs did you see?
 • One of the those cars belongs to Mary. Which car belongs to Marry?
 • A lot of people came to her party. How many people came to her party?
 • One of those buses goes to the station? Which bus goes to the station?
 • Douglas speaks a lot of languages. How many languages does Dauglas speak?

Aşağıda koyu yazılmış kelimelerle ilgili sorular hazırladık. İnceleyelim.

 • John broke the window.
 • What did John break?

 • John broke the window.
 • Mary bought a coat.
 • What did Mary buy?

 • Mary bought a coat.
 • Who bought a coat?

 • The bus hit that tree.
 • Which tree did the bus hit?

 • The bus hit that tree.
 • What hit that tree?

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver