İngilizcede Should Modal Verb Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

Should Model Verb,Should örnek cümleler,Should Ders,Should Konu Anlatımı,Should not, shouldt,ingilizce kurs,ingilizce dersler,ingilizce should konusu,should nedir,should ?ngilizcede,should cümleler

Should, bir modal yardımcı fiilidir. Şu durumlarda kullanılır:

Sponsorlu Bağlantılar
 • Tavsiye verirken ya da öneride bulunurken.
 • Mecburiyetlerden söz ederken.
 • Olasılık ve beklentilerden bahsederken Should model verb`i kullanılır.

Should’un Genel Yapısı

Özne + should + esas fiil

özne yardımcı fiil esas fiil
+ He should go to bed.
He should not go to bad.
shouldn’t
? Should he go to bed?

 

Should ‘un Kullanımı

1) Tavsiye verirken should kullanılır. Örnek cümleler:

  • You should apply for that job.
Bu işe başvurmalısın.
  • You should visit your parents.
Anne babanı ziyaret etmelisin.
  • You should take care of your children.
Çocuklarınla ilgilenmelisin.

2) Zorunluluk durumlarında should kullanılır. Örnek cümleler:

  • You should be at work now.
Şu anda işte olmalısın.
  • You should brush your teeth after each meal.
Her öğünden sonra dişlerini fırçalamalısın.
  • You should not drive fast.
Hızlı araba sürmemelisin.

3) Olasılık içeren durumlarda should kullanılır. Örnek cümleler:

  • The bus should be here soon.
Otobüs birazdan burda olmalı.
  • They should be here by noon.
Öğlenleyin burda olabilirler.

4) Koşullu durumlarda should kullanılır: Örnek cümleler:

  • If Tom should phone while I am out, tell him I’ll phone him back later.
Ben dışardayken eğer Tom ararsa , onu sonra arayacağımı söyle. (“If Tom phones…” ile aynı anlamlı. Should kullanılmasının nedeni, Tom’un arama olasılığının düşük olması.)
  • I have left the clothes outside. If it is should rain, can you bring it in?
Elbiseleri dışarda bıraktım. Eğer yağmur yağarsa, onları içeri alırmısın?

5) “If I were you I should…” Eğer yerinde olsaydım …

  • If I were you i should buy that car.
Yerinde olsaydım o arabayı satın alırdım.
  • If I were you i shouldn’t eat it.
Yerinde olsaydım onu yemezdim.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver