İngilizcede Have to Modal Verb Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

Have to,Has to Konu Anlatımı,ingilizce ders,ingilizce konu anlatımı,ingilizce kurslar,Have to modal verb,has to modal verb,modal have to,have to modals,ingilizce have to,ingilizce have,

You have to do it.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir şeyin yapılmasının zorunlu, gerekli, mecburi olduğunu anlatırken have tokullanılır.

    • I have to go to hospital.
Hastaneye gitmeliyim. (Gitmek zorundayım.)

Have to’nun Genel Yapısı

Özne + yardımcı fiil + have + mastar (to ile)

özne yardımcı fiil esas fiil have infinitive (to ile)
+ He has to work.
I do not have to see the doctor.
? Did they have to go to school?

 

Have to ‘nun Kullanımı

Genel olarak have to, kişisel olmayan zorunlulukları anlatırken kullanılır. Yapılması zorunlu olan şeyler, yasalarla ya da okul kuralları gibi kurallarla zorunlu tutulan şeylerdir.

    • In England, you have to drive on the left.
İngilterede arabayı sol şeritten sürmelisiniz.
    • In Turkey, school children have to wear a uniform.
Türkiye’de okula giden çocuklar üniforma giymek zorundadır.
    • Ahmet has to wear a tie at work.
Ahmet işte kravat takmak zorundadır.

Yukarıdaki örneklerde zorunluluk durumu kişinin fikrine göre değil dışardan bir etkiyle oluşmuştur.

Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir. Şu örnekleri inceleyelim:

özne yardımcı fiil esas fiilhave mastar
geçmiş zaman I had to get up early yesterday.
geniş zaman I have to get up early today.
gelecek zaman I will have to get up early tomorrow.
şimdiki zaman She is having to wait.
present perfect We have had to get up on the time.
modal (may) They may have to do it again.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver