İngilizcede en sık kullanılan kelimeler ve anlamları (en çok konuşulan 1000 kelime)

İNGİLİZCEDE EN ÇOK KULLANILAN 1000 KELİME VE TÜRKÇESİ TÜRKÇE ANLAMI

WORDS MEANINGS
abbreviation: kısaltma
ability: beceri
able: becerikli
about: hakkında
above: üstünde, -den yukarı
abroad: yurtdışına
absence: yokluk
absent: dalgın
accept: kabul etmek
acceptable: kabul edilebilir
accident: kaza
accidental: kaza ile olan
according: e göre
account: hesap
achive: başarmak
achivement: başarı
acid: asit
across. karşıda
act: davranmak
action: olay
active: aktif
activity: aktivite
actor,actress: aktör, aktris
actual: gerçek
actually: aslında, gerçekten
add: eklemek
addition: eklenti
additional: ilave
address: adres
adjective: sıfat
admiration: taktir hayranlık
admire: hayran olmak
admit: içeri almak,kabul etmek
adult: yetişkin
advanced: gelişmiş, ileri
advantage: avantaj
adventure: macera
adverb: zarf
advertise: ilan vermek
advertisement: reklam ilanı
advice: tavsiye
advise: danışman
affair: mesele
affect: etkilemek
afford: gücü yetmek
afraid: korkmak
after: sonra
afternoon: öğleden sonra
afterwards: daha sonra, sonradan
again: tekrar
against: karşıda
age: yaş
ago: önce
agree: razı olmak, anlaşmak
agreement: anlaşma
ahead: ileride, öne doğru
aim: amaç, hedef
air: hava
aircraft: uçak
airport: hava limanı
alcohol: alkol
alive: yaşayan
all: hepsi
allow: izin vermek
almost: hemen hemen
alone: yalnız
along: boyunca
alphabet: alfabe
already: zaten
also: ayrıca
although: e rağmen
always: her zaman
among: arasına
amount: tutar
amuse: eğlendirmek
amusement: eğlence
amusing: eğlenceli
an: bir
ancient: antik, eski
and: ve
anger: sinir
angle: melek
angry: sinirli
animal: hayvan
announce: ilan etmek
annoy: rahatsız etmek
annoying: rahatsız edici
another: diğer
answer: cevap
anxiety: tasa, kaygı
anxious: endişeli, kaygılı
any: hiç
anyone: herhangi biri
anything: herhangi bir şey
anywhere: herhangi biyer
apart: ayrı
apartment: apartman
appaer: gözükmek
appaerance:
apple: elma
aproval:
approve: onaylamak
area: meydan
argue: tartışmak
arguement: münakaşa
arm: kol
army: ordu
around: etraf
arrange: planlamak
arrangement: düzenleme
arrival: geliş, varış
arrive: varmak, ulaşmak
art: sanat
article: makale
artificial: yapay
as: gibi
as opposed to: tersi anlamı
ashamed: utanmış
ask: sormak
asleep: uykuda
association: kurum, ilişki, çağrışım
at: de da
atom: atom
attack: saldırı
attempt: girişim
attend: uğraşmak
attention: dikkat
attitude: davranış
attract: cezbetmek
attractive: çekici
authority: uzman kimse
autumn: sonbahar
available: hazır, meşkul değil
average: avaraj
avoid: kaçınmak, sakınmak
awake: uyanık
away: uzağa
awkward: uygunsuz, zor
baby: bebek
back: geri
background: geri taraf
backward: geri kalmış
bad: kötü
bag: yatak
bake: fırında pişirmek
balance: ayar
ball: top
band: bando
bank: banka
bar: bar
base: üs,taban,kurmak,dayanmak
basic: kolay
basket: çöp kutusu
bath: banyo
battle: savaş
be: olmak
beach: sahil, pilaj
beak: gaga
beam: yaymak, gülümsemek,ışın
bean: fasulye
bear: ayı
beat: vurmak,karıştırmak,tempo
beautiful: güzel
beauty: güzellik
because: çünkü
become: dönüşmek
bed: yatak
beer: bira
before: önca
begin: başalamak
begining: başlangıç
behave: davranmak
behaviour: davranış
behind: arkasında, gerisinde
belief: inanç
believe: inanmak
bell: zil
belong: ait olmak
below: aşağıda, altında
belt: kemer
bend: eğmek, bükmek
beneath: altında
beside: yanına
best: en iyisi
better: daha iyi
between: arasında
beyond: ötede, ileride, – den sonra
bicycle: bisiklet
big: büyük
bill: hesap, kanun tasarısı
bird: kuş
birth: doğmak
bit: biraz, bir parça
bite: ısırmak
bitter: acı, üzücü
black: siyah
blade: bıçak
blame: sorumluluk, suçlu tutmak
blind: kör
block: blok
blood: kan
blow: üflemek
blue: mavi
board: tahta
boat: bot, sal
body: vücut
boil: yağ
bomb: bomba, patlamak
bone: kemik
book: kitap
boot: bot, tekmelemek
border: sınır
bored: sıkılmış
boring: sıkıcı
born: doğmuş
borrow: ödünç almak
both: ikiside
bottle: şişe
bottom: kıç
bowl: kase, tas
box: kutu
boy: erkek çocuk
brain: beyin
branch: şube, dal
brave: cesur
bread: ekmek
break: ara, mola, tenefüs
breakfast: kahvaltı
breast: meme
breath: nefes
breathe: nefes almak
breed: üretmek, beslemek
brick: tuğla
bridge: köprü
bright: parlak
bring: getirmek
broad: geniş
broadcast: radyo yayını
brother: erkek kardeş
brown: kahverengi
brush: fırçalamak
build: inşa etmek
building: bina
bullet: mermi
burn: yanmak
brust: vahşi
bury: gömmek
bus: otobüs
bush: çalı
business: mühendis
busy: meşgul
but: ama
butter: tereyağı
button: buton, düğme
buy: satın almak
by: ile,-e kadar yakınında
cake: kek
calculate: heaplamak
call: çağırmak, seslenmek
calm: sakin olmak
camera: fotğraf makinası
camp: kamp kurmak
can: e bilmek
cap: kep
capital: başkent
car: araba
card: kart
care: bakım, umursamak
careful: dikkatli
careless: dikkatsiz
carrige: havuç
carry: taşımak
case: kutu,durum
castle: kale
cat: kedi
catch: yakalamak
catlle: sığır
cause: neden olmak
ceiling: tavan
celebrate: bayram
cell: satmak
central: merkezi
centre: merkez
century: yüzyıl
ceremony: tören
certain: kesin
chain: zincir
chair: sandalye
chance: şans, fırsat
change: değiştirmek
character: karakter
charge: şarj etmek
chase: kovalamak
cheap: ucuz
cheat: kopya çekmek,aldatmak
check: kontrol etmek
cheek: yanak
cheerful: neşeli
cheese: peynir
chemical: tıbbi
chemistry: kimya
cheque: çek
chest: göğüs
chicken: tavuk
chief: şef
child: çocuk
children: çocuklar
chin: çene
chocolate: çikolata
choice: seçim
choose: seçmek
church: kilise
cigarette: sigara
cinema: cinema
circle: daire
circular: dairesel
citizen: vatandaş
city: şehir
claim: iddia etmek, talep etmek
class: sınıf
clay: kil
clean: temiz
clear: temizlemek
clever: akıllı
cliff: tepe
climb: tırmanmak
clock: saat
close: kapalı
cloth: örtü, kılıf
clothes: elbise
clothing: giyecek
cloud: bulut
clup: klup
coal: kömür
coast: sahil, yokuş aşağı kaymak
coat: kot
coffee: kahve
coin: katılmak
cold: soğuk
collar: yaka, tasma
collect: toplamak
college: kolej
colour: renk
comb: tarak
combination: bileşim
combine: birleştirmek
come: gelmek
comfort: konfor
comfortable: konforlu
command: emretmek, komuta
committee: komite
common: olağan, genel, müşterek
communicate: haberleşmek
communication: iletişim
company: kampanya
compare: karşılaştırmak
comparison: karşılaştırmak
compete: rekabet etmek
competition: yarışma
competitor: rakip
complain: şikayet etmek
complaint: şikayet
complete: tam, bitirmek
completely: tamamen
complicated: anlaşılması güç
compound: bileşim
computer: bilgisayar
concern: kaygılanmak, ilgilendirmek
concerning: ilişkin
concert: konser
condition: koşullandırmak
confidence: güven
confident: kendinden emin
confuse: karıştırmak
confusing:
connect: bağlanmak
connection: bağlantı
conscious: bilinçli
consider: iyice düşünmek
consist: ibaret olmak
contain: içermek
container: içerik
continue: devam etmek
continuous: sürekli
contract: kontrat
control: kontrol etmek
conversation: konuşma
cook: yemek pişirmek
copy: kopya etmek
corn: mısır
corner: köşe
correct: doğru
cost: fiyat
cotton: pamuk
cough: öksürmek
could: e bildi
council: konsey
count: saymak
country: ülke
countryside: kırsal bölge
courage: cesaret
course: kurs
court: kart
cover: örtmek
cow: inek
crack: kırmak, çatlak
crash: çarpmak, çarpışma
crazy: çılgın
cream: krema
creature: yaratık
crime: suç
criminal: suçlu
criticism: eleştiri
criticize: timsah
crop: ürün
cross: karşıda
crowd: kalabalık
cruel: zalim
crush: ezmek
cry: ağlamak
cup: kupa
cupboard: dolap
cure: iyileştirmek
curl: büklüm
current: geçerli
curtain: kesin
curve: eğri
custom: alışkan
customer: müşteri
cut: kesmek
cycle: çevrim

daily: günlük
damage: zarar
dance: dans etmek
danger: tehlike
dangerous: tehlikeli
dark: koyu
date: tarih, randevu
daughter: kız çocuk
day: gün
dead: ölü
deal: mukavele
deal with: uğraşmak
death: ölüm
dept: derinlik
decay: çürümek
deceive: aldatmak
decide: karar vermek
decision: karar
decorate: dekore etmek
decoration: dekorasyon
decrease: azaltmak
deep: derin
defeat: yenmek, yenilgi
defence: savunma
defend: savunmak
definite: kesin
definitely: kesinlikle
degree: derece
delay: ertelemek, gecikme
deliberate: kasti
deliberately: kastice
delicate: narin
deliver: dağıtmak
demand: istemek
department: bölüm
depend: e bağlı olmak
dependent: bağımlı olmak
depth: derinlik
describe: tanımlamak
description: tanımlanmış
desert: çöl
deserve: hak etmek
design: dizayn
desirable: arzu edilen
desire: arzu etmek
desk: sıra
destroy: patlamak
destruction: yıkım
detail: detay
determination: azim
determined: azimli
develop: gelişmek
dictionary: sözlük
die: ölmek
difference: farklılık
different: farklı
difficult: zor
difficultly: zorca
dig: kazmak
dinner: akşam yemeği
direct: yönetmek
direction: talimat
dirt: kir
dirty: kirli
disappoint: umudunu kırmak
disappointing: hayal kırıcı
discover: keşfetmek
discovery: keşif
discuss: tartışmak
discussion: tartışma
disase: felaket
dish: çanak
dismis: işten çıkarmak
distance: mesafe
distant: uzakta
divide: bölmek
do: yapmak
dollar: dolar
door: kapı
double: çift
doubt: nokta
down: aşağı
draw: çizmek
drawer: çizici
dream: rüya
dress: sıra
drink: içmek
drive: sürmek
drop: düşürmek
drug: eczane
drum: davul
drunk: sarhoş
dry: ıslak
duck: ördek
dull: sıkıcı, hafif
during: boyunca
dust: toz
duty: nöbetçi
each: her
eager: istekli
ear: kulak
early: erken
earn: öğrenmek
earth: dünya
east: doğu
eastern: doğuya ait
easy: kolay
eat: yemek
economic: ekonomik
edge: kenar
educate: eğitmek
educated: eğitimli
education: eğitim
effect: etkilemek
effective: etkili
effort: efor harcamak
egg: yumurta
eight: sekiz
either: her iki, ya
elbow: dirsek
elect: seçmek
elction: seçili
electric: elektrikli
electricity: elektrik
electronic: elektronik
else: başka
embarrass: rahatsız etmek
embarrassing: rahatsız edici
emotion: his, duygu
emphasize: vurgulamak
employ: işçi çalıştımak
employer: iş veren
employment: işçi
empty: boş
enclose: etrafını çevirmek
encourage: cesaretlendirmek
end: son
enemy: düşman
energy: enerji
engine: motor
engineer: iş adamı
enjoy: eğlenmek
enjoyable: eğlenceli
enjoyment: eğlence
enough: yeterli
enter: giriş
entertain: eğlenceli
entertainment: eğlence
entrance: enterans
envelope: zarf
environment: çevre
equal: eşit
equioment: malzeme
escape: kaçmak
even: hatta, bile
evening: akşam
event: olay
ever: hiç, herhangi bir zaman
every: her
everyone: herbiri
everything: herşey
everywhere: heryer
evil: günahkar, kötü
exact: kesin
exactly: kesinlikle
examination: sınav
examine: incelemek
example: örnek
excellent: mükemmel
except: hariç
exchange: değişim
excite: tahrik etmek
exciting: ilginç
excuse: affetmek, özür
exercise: egzersiz
exist: var olmak
existance: var oluş
expect: ummak
expensive: pahalı
experience: deneyim, maruz kalmak
explain: açıklamak
explanation: açıklama
explode: patlamak
explosion: patlama
explosive: patlayıcı
express: hızlı, açık, kesin, ifade
expression: ifade
extreme: aşırı
exteremly: aşırıca
eye: göz
face: yüz, surat
fact: gerçek
factory: fabrika
fail: başaramamak
failure: başarısızlık
fair: dürüst
fairly: dürüstçe
faith: güven
faithful: güvenli
fall: düşmek
false: yanlış
familiar: aşina
family: aile
famous: ünlü
far: uzak
farm: çiftlik
farmer: çiftçi
fashion: moda
fashionable: modern
fast: hızlı
fasten: bağlamak
fat: kilolu
father: baba
fault: faul
favourable: olumlu
favorite: favori
fear: korku
feather: tüy
feature: özellik
feed: beslemek
feel: hissetmek
feeling: his
female: kız
fence: parmaklık
fever: ateş
few: az
field: tarla
fifth: ellinci
fight: kavga, dövüş
figure: figür
fill: doldurmak
film: film
final: sonuç, final
finally: sonuçta
financial: finansal
find: bulamk
find out: öğrenmek
fine: iyi
finger: parmak
finish: bitiş
fire: yangın, ateş
firm: sabit, şirket
first: ilk
fish: balık
fit: sağlık
five: beş
fix: onarmak, sabitleştirmek
flag: bayrak
flame: alev, ateş
flash: flaş, ani parlak ışık
flat: kat
flesh: insan veya hayvan eti
flight: uçuş
float: su üstünde durmak
food: yiyecek
floor: yer
flour: un
flow: akmak
flower: çiçek
fly: uçmak
fold: kıvrım, katlanmak
follow: takip etmek
fond: düşkün
foot: ayak
football: futbol topu
for: için
force: güç
foreign: yabancı
foreigner: yabancılık çekmek
forest: orman
forget: unutmak
forgive: affetmek
fork: çatal
form: form
formal: resmi
former: önceki
fortunate: talihli
forward: ileri
four: dört
frame: çerçeve
free: serbest,özgür,hür
freedoom: özgürlük
freeze: buz dolabı
frequent: sık
fresh: tazı
friend: arkadaş
friendly: arkadaşça
frighten: korkunç
frightening: korkutucu
from: dan den
full: tam
fun: eğlence
funeral: cenaze töreni
funny: eğlenceli
fur: kürk
furtiture: öfke
further: daha uzağa
future: gelecek
gain: kazanmak
game: oyun
garage: garaj
garden: bahçe
gas: gaz
gate: kapı
gather: toplanmak
general: general
generally : genellikle
generous: cömert
gentle: nazik
gentlement: baylar
get: sahip olmak, işitmek, olmak
gift: hediye
girl: kız
give: vermek
glad: memnun olmak
glass: bardak
glue: yapıştırmak
go: gitmek
goat: keçi
god: tanrı
gold: altın
good: güzel
goodbye: hoşça kal
goods: mal, eşya
govern: hükümet etmek
government: hükümet
graceful: zarif
gradual: kademeli
garin: gösterişli
gram: dil bilgisi
garmmer: gramer
grand: büyük
grandfather: büyükbaba
grandmother: büyükanne
grandparent: büyük aile
grass: çim
grateful: minnettar
grave: mezar, ciddi
great: büyük
green: yeşil
greet: güzel
greeting: selamlama
grey: gri
ground: bahçe
group: grup
grow: yetişmek, büyümek
growth: büyüme
guard: korumak
guess: tahmin etmek
guest: konuk
guide: kılavuzluk etmek, rehber
guilty: suçlu
gun: silah
habit: huy, alışkanlık
hair: saç
half: yarı
hall: salon, koridor
hammer: çekiç
hand: el
handle: kol, elle kullanmak
hang: sarkmak
happen: oluşmak
happy: mutlu
hard: zor
hardly: zorca
harm: zarar
harmful: zararlı
hat: şapka
hate: nefret etmek
hatred: nefret
have: sahip olmak
he: o (erkek için)
head: kafa
health: sağlık
healthy: sağlıklı
hear: duymak
• heart: kalp
heat: ısı
heaven: cennet
heavy: ağır
heel: topuk
height: yükseklik
hello: merhaba
help: yardım etmek
helpful: yardım sever
herself: kendisi (kız için)
here: bura
hide: tırmanmak
high: yüksek
hill: tepe
him: onu (erkek için)
himself: kendisi (erkek için)
his: onun (erkek için)
historical: tarihsel
history: tarih
hit: vurmak
hold: kilitlemek, tutmak
hole: delik
holiday: tatil
hollow: delik
holy: kutsal
home: ev
honest: dürüst
honour: onur
hook: çengel
hope: ümit etmek
hopeful: ümitli
horn: korna
horse: at
hospital: hastane
hot: sıcak
hotel: otel
hour: saat
house: ev
how: nasıl
human: insan
humorous: nükteli
humour: espri, mizah
hundred: bin
hungry:
hunt: avlamak
hurry: acele etmek
hurt: acı
husband: koca
ice: buz
– iceberg : buzdağı
idea: düşünce,fikir
if: eğer
ignore: önem vermemek
ill: hastalık
illegal: yasa dışı, kanunsuz
illness: hastalık
image: imaj, görüntü
imaginary: hayali
imagination: hayal
imagine: hayal etmek
immediately: hemen
importence: ithalatçı
important: önemli
impressive: etkileyici
improve: gelişmek
improvement: gelişme
in: içinde
include: içine almak
including: dahil
income: gelir
increase: yükselmek
independent: özgürlük
indoor: binanın içinde
industrial: endüstriyel
industry: endüstri
infect: bulaştırmak
infection: bulaşma
infectious: bulaşıcı
influence: etkilemek
inform: bilgi vermek
information: bilgi
injure: incitmek
injury: incinmiş
ink: mürekkep
inner: dahil, iç
insect: böcek
inside: içine
instead: nın yerine
institution: kurum
instruction: talimat
instrument: enstrüman
insult: hakaret etmek
insulting: sigorta
insurance: sigorta
insure: sigorta ettirmek
intelligence: akıl, zeka
intelligent: akıllı
intend: niyet etmek
intention: niyet, maksat
interest: ilgilendirmek
interesting: ilginç
international: uluslar arası
interrupt: sözünü kesmek
into: içine
introduce: tanıştırmak
introduction: başlangıç
invent: icat etmek
invitation: icat
invite: davet etmek
involve: gerektirmek
inwards: kızgın, öfkeli
iron: metal
island: ada
it: o (cansız)
its: onun
jaw: çene
jewel: mücevher
jewelery: kuyumcu
jop:
join: katılmak
joint: ortak
joke: şaka yapmak
journey: yolculuk
judge: tenkit etmek
judgement: yargı, karar
juice: meyve suyu
jump: zıplamak
just: sadece
justice: adalet
keep: saklamak,tutmak,işletmek
keen: istekli
key: anahtar
klick: beceri,hüner
kill: öldürmek
kilo: kilo
kilogram: kilogram
kilometre: kilometre
kind: tür
king: kral
kiss: öpmek
kitchen: mutfak
knee: diz
kneel: diz çökmek
knife: bıçak
knock: vurmak
knot: düğümlemek
know: bilmek
knowledge: bilgi
lack: yoksulluk
lady: bayan
lake: göl
lamb: lamba
lamp: kuzu
land: kara
language: dil
large: geniş
lately: son zamanlarda
laugh: gülmek
laughter: gülünç
law: yasa
lawyer: avukat
lay: yumurtlamak
layer: tabaka
lazy: ******
lead: kılavuzluk etmek,baş rol
leaf: yaprak
lean: yaslanmak,dayanmak
learn: öğrenmek
least: l
leather: liste
leave: ayrılmak
left: sol
leg: bacak
legal: yasal
lend: borç vermek
lesson: ders
let: izin vernek
let go of:
letter: harf
level: bölüm
library: kütüphane
lid: kapak
lie: yalan söylemek, yatmak
lie down: uzanmak
life: yaşam
lift: kaldırmak
light: hafif, ışık
like: hoşlanmak
likely: olası
limit: limit
line: çizgi
lion: kaplan
lip: dudak
liquid: sıvı
list: liste
listen: dinlemek
literature: edebiyat
litre: litre
little: orta
live: yaşamak
load: yüklemek
local: yerli
lock: kilitlemek
lonely: yalnız
long: uzun
look: bakmak
look after: e bakmak
look for: aramak
look sth up:
loose: ayrılmak
lord: efendi
lose: kaybetmek
loss: zarar
lot: hisse, çok
loud: yüksek ses
love: sevgi
low: alçak
lower: azaltmak
loyal: sadık
loyalty: sadakat
luck: şans
lucky: şanslı
lung: akciğer

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver