İngilizcede Düzensiz Sıfatlar ve Türkçe Anlamları Düzensiz Sıfatlar ve Türkçe Anlamları

İngilizce Düzensiz Sıfatlar ve Türkçe Anlamları

Aşağıdaki tabloda, ingilizce düzensiz sıfatları, Türkçe anlamlarını, comparative ve superlative karşılıklarını görüyorsunuz.

Sponsorlu Bağlantılar
Sıfat Türkçesi Comparative Superlative
good/well iyi better the best
evil/bad kötü worse the worst
little/less az lesser the least
much/many çok more the most
old eski elder the eldest
old (düzenli) eski older the oldest
far uzak furher the furthest
far (düzenli) uzak farther the farthest
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver