İngilizcede Comparative adjectives- Sıfatlarda Karşılaştırma Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

Ingilizce Comparative – Karşılaştırma Sıfatları Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler

İki şeyi birbiriyle kıyaslarken “Comparative Adjective” yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna –er eki getirerek kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara –er eklemenin bazı kuralları vardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Sıfatlara genellikle direk olarak ‘– er’ ekleriz.

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
fast hızlı faster daha hızlı
old eski older daha eski
tall uzun taller daha uzun

Eğer sıfat –y ile bitiyorsa ve –y den önceki harf sesli ise –y düşer –ier gelir.

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
happy mutlu happier daha mutlu
easy kolay easier daha kolay
tall uzun taller daha uzun

Eğer tek heceli sıfat bir sesli ve bir sessiz ile bitiyorsa, son harf ikienir:

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
big büyük bigger daha büyük
fat şişman fatter daha şişman
thin ince thinner daha ince

Bazı sıfatlar ise düzensizdirler:

sıfat anlamı -er eki almış hali anlamı
good iyi better daha iyi
bad kötü worse daha kötü

 

Örnekler:

 • fast – hızlı – faster – daha hızlı
 • easy – kolay – easier – daha kolay
 • slow – yavaş – slower – daha yavaş
 • strong – güçlü – stronger – daha güçlü
 • dirty – kirli – dirtier – daha kirli
 • small – ufak – smaller – daha ufak
 • bad – kötü – worse – daha kötü
 • happy – mutlu – happier – daha mutlu
 • cold – soğuk – colder – daha soğuk
 • fat – şişman – fatter – daha şişman
 • thin – ince – thinner – daha ince
 • nice – hoş – nicer – daha hoş
 • heavy – ağır – heavier – daha ağır
 • old – eski – older – daha eski
 • big – büyük – bigger – daha büyük
 • angry – kızgın – angrier – daha kızgın
 • long – uzun – longer – daha uzun
 • good – iyi – better – daha iyi
 • clean – temiz – cleaner – daha temiz
 • short – kısa – shorter – daha kısa

İngilizcede iki nesneyi birbiriyle herhangi bir özelliğine göre karşılaştırırken, sıfata –er ekleriz ve “than” kullanırız.

  • English is easier than Japanese.
İngilizce Japoncadan daha kolaydır.

 

  • Karen is shorter than her twelve-year-old son.
Karen 12 yaşındaki oğlundan daha kısadır.

 

  • My suitcase is heavier than your suitcase.
Benim bavulum seninkinden daha ağır.

 

  • Wool is warmer than cotton.
Yün pamuktan daha sıcaktır.

 

  • Trains are faster than buses.
Trenler otobüslerden daha hızlıdır.

 

  • The Empire State building is taller than the Statue of Liberty.
The Empire State binası özgürlük heykelinden daha uzundur.

 

  • My father is older than my mother.
Babam annemden daha yaşlıdır.

 

  • Boats are slower than planes.
Botlar uçaklardan daha yavaşdır.

 

  • The Mississippi is longer than the Nile.
Mississippi Nile’den daha uzundur.

 

  • The Atlantic is colder than the Mediterranean.
Atlantik Akdenizden daha soğuktur.

Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum

Cevap Ver