ingilizce ülkeler ve milletler isimleri türkçesi ve ingilizcesi

ÜLKELER & MİLLETLER

Argentina – Argentinian
Australia – Australian
Austria – Austrian
Canada – Canadian
Chile – Chilean
China – Chinese
Czechoslovakia – Czech
Finland – Finnish
France – French
Germany – German
Greece – Greek
Holland – Dutch
Hungary – Hungarian
Iceland – Icelandic
India – Indian
Iran – Iranian
Iraq – Iraqui
Ireland – Irish
Israel – IsraeliI
taly – Italian
Japan – Japanese
Jordan – Jordanian

Sponsorlu Bağlantılar

Mexico – Mexican
Nepal – Nepalese
New Zealand – New Zealander
Pakistan – Pakistani
Paraguay – Paraguayan
Peru – Peruvian
Poland – Polish
Romania – Romanian
Scotland – Scottish
South Africa – South African
Spain – Spanish
Switzerland – Swiss
Syria – SyrianT
hailand – Thai
Turkey – Turkish
USA – American
Uruguay – Uruguayan
Venezuela – Venezuelan
Wales – Wel

 

ÜLKELER VE MİLLETLER

 

Bu konu içerisinde ülke isimlerinin İngilizce’deki karşılıklarını ve bu ülkelerde yaşayan milletlere ait isimleri öğreneceğiz. Ülke isimlerinin İngilizceleri aşağıdaki gibidir.

Türkiye = Turkey
Hindistan = India
Arjantin = Argentina
Italya = Italy
Yunanistan = Greece
İrlanda = Ireland
Bulgaristan = Bulgaria
Japonya = Japan
Brezilya = Brazil
Hollanda = Netherland
Kanada = Canada
İspanya = Spain
Almanya = Germany
Çin = China
Polonya = Poland
Portekiz = Portugal
Suriye = Syria
Peru = Peru
Mısır = Egypt
Afrika = Africa
Irak = Iraq
Meksika = Mexico
Norveç = Norway
Avusturya = Austria
İngiltere = England
Avustralya = Australia
Romanya = Romania
Şili = Chile
Finlandya = Finland
İran = Iran
Pakistan = Pakistan
Rusya = Russia
Fransa = France
İskoçya = Scotland
Danimarka = Denmark
Macaristan = Hungary
İsviçre = Switzerland
Amerika = U.S.A
Uruguay = Uruguay

Millet isimlerinin İngilizce karşılıkları ise aşağıdaki şekildedir.

Türk = Turkish
Hint = Indian
Arjantin = Argentinian
Italyan = Italian
Yunan = Greek
İrlandalı = Irish
Bulgar = Bulgarian
Japon = Japan
Brezilyalı = Brazilian
Hollandalı = Dutch
Kanadalı = Canadian
İspanyol = Spanish
Alman = German
Çin = Chinese
Polonyalı = Polish
Suriyeli = Syrian
Mısırlı = Egyptian
Afrikalı = African
Avusturyalı = Austrian
İngiliz = English
Avustralyalı = Australian
Roman = Romanian
Rus = Russian
Fransız = French
İskoçyalı = Scottish
Macar = Hungarian
Amerikalı = American

5.Sınıf İngilizce Country (Ülkeler) and Nationality (Milletler)

COUNTRIES AND NATIONALITIES (ÜLKELER VE MİLLETLER)

COUNTRY(Ülkeler)                   NATIONALITY(milletler)

 

 

Turkey               Turkish

 

Greece                 Greek

 

Japan               Japanese

 

France                French

 

Germany            German

 

England              English

 

 

COUNTRY                                      NATIONALITY

   

 

Italy                 Italian

 

Russia              Russian

 

America                American                                                                                                     

 

Spain                   Spanish

 

China                  Chinese

 

 

QUESTIONS (SORULAR)

 

Where are you from?                         What is your nationality?

 

I am from  Turkey                               I am Turkish.

 

Where is he from?                              What is his nationality?

 

He is from Japan                                He is Japanese.

 

Where is she from?                             What is her nationality?

 

She is from England                           She is English.

 

ÖRNEK SORU1: I’m_________ Turkey

 

a- at    b- in   c-  from     d-  on

 

CEVAP: C doğru cevaptır. I’m from Turkey.

 

ÖRNEK SORU 2:  He is from Spain. _____________

 

a-    He is Spanish

b-    He’s from Spanish

c-    He’s in Spain

d-    He’s Spain

 

CEVAP: A doğru cevaptır.  Onun nereli olduğunu soruda söylemiş: He is from Spain, milletini soruyor. He is Spanish. (O İspanyol.)

 

 

 

 

ÖRNEK SORU 3: _________name is Tom. He is from _________

 

a-    His / English

b-    He /  England

c-    He /  English

d-     His / England

 

CEVAP: D doğru cevaptır. His name is Tom. He is from England.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK SORU 4: Mary Smith is from U.S.A.

What is her nationality?

 

a-    She is U.S.A

b-    She is American

c-     He is American

d-     He is U.S.A

 

CEVAP: B doğru cevaptır. Soruda kızın mesleğini soruyor. O Amerikalı demeliyiz. She is American. Milleti sorulan sorularda his ile soruluyorsa she olan seçenekler bakmalıyız, his ile soruluyorsa he olan seçeneklere bakmalıyız.

 

ÖRNEK SORU 5: Tom:______________________?

Brad: I’m Spanish.

 

a-    Where are you from?

b-    What is your nationality?

c-    What is her nationality?

d-    Where is she from?

 

CEVAP: B doğru cevaptır. “I’m Spanish” cevabının sorusu “What is your nationality?” dir.

 

ÖRNEK SORU 6: She is Greek.

She is from__________

 

a- Greek     b-  Greece    c-  Russian    d-  Greecian

 

CEVAP: B doğru cevaptır. She is Greek (O Yunan). She is from Greece (O Yunanistanlı)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver